Den danske folkeskole er en hjørnesten i velfærdsstaten, men i den seneste tid er der kommet revner i fundamentet. Særligt er reformens mål om øget trivsel og faglighed for elever og medarbejdere i landets skoler til debat. På denne konferencedag sætter vi derfor fokus på, hvordan vi kan løfte kvaliteten af skolebyggeri i Danmark og genstøbe fundamentet for gode skoler i fremtiden.  

Konferencen fokuserer på samspillet mellem skolens fysiske rammer og den pædagogiske praksis. Landets bygherrer spiller en afgørende rolle for at sikre dette samspil, men hvordan kommer de i aktiv dialog med den faglige forvaltning og brugerne om, hvilken skole der skal bygges? I samarbejde med 43 eksperter fra hele landet har Bygherreforeningen igennem det seneste år udviklet fire nye dialogværktøjer, der kan hjælpe bygherrerne i dette arbejde. Værktøjerne rummer de emner, som bør diskuteres og gennemgås på forskellige tidspunkter i et skolebyggeri – hele vejen fra den tidlige foranalyse til den endelige overdragelse, ibrugtagning og evaluering.  

På konferencen lancerer vi værktøjerne og fra både bygherres, rådgivers og skoleleders perspektiv diskuterer vi, hvordan de kan bane vejen til godt skolebyggeri. 

Konferencen henvender sig til alle, som arbejder med skolebyggeri og/eller har interesse i udvikling af skolens fysiske rammer.

 

Program

 

09:00-09:30 Morgenkaffe og morgenbrød 

 

09:30-09:40 Velkomst og introduktion til dagen  

Christine Skovgaard Madsen, kompetencechef & Lars Bertelsen, projektchef, Bygherreforeningen 

 

09:40-10:20 Byg til velfærd: Værktøj til dialog
Bygherreforeningen har et udviklet et dialogværktøj til skolebyggeri. Værktøjet er udviklet i samarbejde med en række eksperter, der igennem et workshopforløb har drøftet forskellige aspekter af skolebyggeri. Værktøjet er målrettet landets bygherrer og hjælper dem til at kunne facilitere en dialog med den faglige forvaltning om, hvordan de fysiske rammer kan understøtte den ønskede pædagogik og didaktik, der skal foregå i skolen. Få indblik i værktøjet og bliv præsenteret for, hvilke overvejelser du kan gøre dig for at skabe et godt fundament for dit skolebyggeri. 

Christine Skovgaard Madsen, kompetencechef & Lars Bertelsen, projektchef, Bygherreforeningen 

 

10:20-10:50 Få styr på de strategiske overvejelser før skolebyggeriet går i gang
Visionen er afgørende for et godt skolebyggeri, og skal fastholdes gennem hele projektet, så alle projektets parter kan handle ud fra vision og strategi og træffe de rigtige valg. Hvilke strategiske overvejelser er vigtige inden et skolebyggeri går i gang? Hvordan formulerer du en vision og en strategi for skolebyggeriet, som blandt andet rummer en god inddragelse af lokalsamfundet, løbende interessenthåndtering og en stærk brugerproces, hvor de rette nøglepersoner bringes i spil på de rette tidspunkter?   

Ulla Kjærvang, strategisk bygherrerådgiver, Vejle Kommune  

 

10:50-11:10 Pause  

 

11:10-11:40 Fremtidens skole og læringsmiljøer i Gladsaxe Kommune
Med projektet Fremtidens skole arbejder Gladsaxe Kommune ud fra en pædagogisk vision om, at børn og unge skal tilegne sig fremtidens kompetencer. Det kræver en opdatering af de eksisterende, fysiske rammer på skolerne. Derfor arbejder kommunen med at transformere det fysiske læringsmiljø blandt andet gennem praksisforsøg og ombygning af skolebygningerne – og samtidig understøtte et  kompetenceløft hos medarbejderne. 

Charlotte Nordenhof Wernersen, programleder, Børne- og kulturforvaltningen, Gladsaxe Kommune  

 

11:40-12:15 Skolen set fra brugernes øjne: Kalvebod Fælled Skole
Kalvebod Fælled Skole i København Kommune stod færdig i 2018. Skoleleder, Maria Bælum Mauria, giver et indblik i, hvordan skolebygningen fungerer i hverdagen for brugerne, og hvilke erfaringer skolen har samlet op gennem de første år i bygningen. Skolen arbejder blandt andet aktivt med at skabe inkluderende læringsmiljøer gennem brug af rum og inventar, herunder lydisolerende og flytbare elementer. 

Maria Bælum Mauria, skoleleder, Kalvebod Fælled skole 
 

12:15-13:15 Frokost 

 

13:15-13:50 Paneldebat: Hvordan kan vi bruge et værktøj til skolebyggeri?
Hvor i processen omkring et skolebyggeri er der fare for, at noget går galt, ikke bliver overleveret eller misforstået, så bygningen i sidste ende ikke lever op til den pædagogiske vision og giver værdi for brugerne? En række deltagere fra ekspertgruppen omkring dialogværktøjet debatterer, hvor udfordringerne kan opstå, og hvordan de kan bruge værktøjet fremadrettet.   

Debatpanel: 

Henrik Bendix Olsen, ejendomschef, Roskilde Kommune 
Nanna Calmar Andersen, teamkoordinator, Aarhus Kommune, Børn & Unge
Celine Bardram Nielsen, arkitekt og projektleder, Helsingør kommune

Peter Johansson Jørgensen, arkitekt og partner, Dall og Lindhartsen
Nana Ussing Lunøe, chefrådgiver, Kuben Management 

 

13:50-14:05 Byg til velfærd: Værktøjer til øget værdiskabelse
For at sikre værdien af et skolebyggeri er det afgørende, at man analyserer bygningsbehovet grundigt, at man klæder brugerne på til den nye praksis, der er tiltænkt i bygningen, og at man evaluerer på, om bygningen i sidste ende understøtter praksis optimalt. Som en hjælp til dette arbejde har Bygherreforeningen udviklet tre støtteværktøjer, der sammen med dialogværktøjet, udgør en samlet værktøjskasse til bedre velfærdsbyggeri. De tre støtteværktøjer fokuserer på foranalyser, forandringsprocesser og evaluering. Få indblik i værktøjerne og hør, hvilke overvejelser du bør gøre dig for at tage ejerskab til processen fra behovet opstår til brugernes optimale ibrugtagning. 

Christine Skovgaard Madsen, kompetencechef & Lars Bertelsen, projektchef, Bygherreforeningen 

 

14:05-14:35 Bygherren som strategisk rådgiver
Når der skal træffes beslutning om byggeri i en kommune, er det væsentligt at få afklaret behov i forhold til kommunens ejendomsportefølje og strategi, og at bygherren kommer til at indgå som strategisk rådgiver i forhold til de beslutninger, der træffes. Egedal Kommune arbejder i et strategisk partnerskab, hvor alle kommunens skoler renoveres over de næste 10 år. Forud for projektet har kommunen lavet et strategisk forarbejde, som har ført til beslutningen.  

Sune Schou, by- og erhvervsdirektør, Egedal Kommune  

 

14:35-14:55 Pause 

 

14:55 -15:25 Forandringsproces og ibrugtagning: En ny hverdag på skolen
Mens skolen bliver bygget er det væsentligt at inddrage brugerne, og gøre det klart hvordan praksis bliver på den nye skole og så de bliver så klare som overhovedet muligt til at indtage det nye byggeri. Hvordan sikrer vi en forandringsproces, mens byggeriet pågår og forbereder en god ibrugtagning, sådan at den første tid i bygningen bliver en succes? Vi hører erfaringer med forandringsproces og ibrugtagning fra en ny skole i Aarhus.

Martin Appel Loft, skoleleder, Lisbjergskolen

 

15:25-15:55 Evalueringsprocessen og en læring af projekterne
Når vi evaluerer vores byggeri, bør vi have fokus på byggeriets effekt for brugerne. Lever det op til visionen og skaber det den tiltænkte værdi? Evalueringen skal være et aktivt værktøj, som sikrer at vi kan tage læring og erfaringer med videre til det næste projekt. Københavns Kommune råder over en stor portefølje af skoler, og forsøger gennem en evalueringsproces at dele viden på tværs.  

Mette Rose Eriksen, chefkonsulent, Københavns Kommune

 

15:55-16:15 Opsamling på dagen og værktøjernes fremtidige liv
Vi samler op på dagens pointer og drøfter, hvordan værktøjerne kan få liv og blive brugt aktivt ved ombygning og renovering af skoler, og på andre typer af velfærdsbyggeriet. Debat med dagens talere og salen. 

Faciliteret ved Christine Skovgaard Madsen & Lars Bertelsen, Bygherreforeningen 

 

 

Praktisk

Kurset er inklusiv morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Læs mere om praktisk information.

COVID-19:
I Bygherreforeningen følger vi hele tiden udviklingen i Coronasituationen tæt, og vi gør vores ypperste for at overholde de seneste retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Derfor kan du trygt tilmelde dig vores arrangementer.
OBS: Mød ikke op til et arrangement i Bygherreforeningen hvis du har symptomer på corona, mistanke om smitte eller afventer testsvar.

På grund af afstandskrav og begrænset kapacitet anbefaler vi at booke i god tid, hvis du vil være sikker på en plads.