Med afsæt i erfaringer, der er gjort i Byggeri København og det strategiske partnerskab TRUST samt i et længerevarende samarbejde på en af Danmarks største renoveringssager, Stadionkvarteret, sætter vi fokus på, hvilke elementer af partnerskabet som har fungeret – men åbner også op for, hvor der er mulighed for forbedringer. Endvidere får vi indblik i de overvejelser, som KAB har gjort sig forud for deres kommende udbud af deres projekter i et strategisk partnerskab.

Kom og få indsigt i samarbejdsformen, overvejelserne og gevinsterne – og vær med til at debattere mulighederne med bygherre og repræsentanter fra leveranceteamet.

Program

13.00 Velkomst og introduktion
Hanne Ullum, Vicedirektør, Bygherreforeningen

13.10 Er strategiske partnerskaber vejen frem? 
Hør hvorfor det længerevarende samarbejde på tværs af byggeriets parter har et stort potentiale for at øge effektiviteten i de enkelte byggeprojekter.
Rolf Simonsen, sekretariatsleder, Værdibyg

13.25 Erfaringer fra Københavns Kommunes strategiske partnerskab TRUST
Hvad er de væsentligste erfaringer fra Københavns Kommunes strategiske partnerskab TRUST, nu hvor partnerskabet har kørt i 1,5 år?
Kim Thinggaard, projektdirektør, Enemærke & Petersen, Uffe Bay-Smidt, Arkitekt MAA og partner, KANT, og Kasper Graa Wulff, Byggechef, Byggeri København.

14.10 Evaluering af resultater med strategiske partnerskaber (TRUST)
Realdania har finansieret et ambitiøst følgestudie, som både skal evaluere processen og resultaterne af det strategiske partnerskab TRUST. Her offentliggøres de første resultater af evalueringerne.
Stefan Christoffer Gottlieb, seniorforsker, SBi – Aalborg Universitet

14.30 Kaffe og kage

14.45 Erfaringer fra Stadionkvarteret – en af Danmarks største almene renoveringssager
Ingen advokatregninger, kortere byggetid og vidensopsamling er blandt erfaringerne fra Stadionkvarteret. Få et bud på, hvorledes en etapeopdelt hovedentreprise udvikles til et længerevarende partnerskab, og løser byggeriets traditionelle silotænkning.
Lars Jess Hansen, forretningsområdedirektør, Enemærke & Petersen og Anders Holst Jensen, partner, JJW.

15.25 Forventninger til strategisk partnerskab som udbudsform
Hvilke overvejelser ligger til grund for KAB’s udbud af et strategisk partnerskab, og hvilke fordele forventer den almene sektor at opnå?
Rolf Andersson, byggedirektør, KAB

15.45 Diskussion og opsamling

16.00 Netværk og snacks

16.30 Tak for i dag

Oplægsholdere

Hanne Ullum, Vicedirektør, Bygherreforeningen

Rolf Simonsen, sekretariatsleder, Værdibyg

Kim Thinggaard, projektdirektør, Enemærke & Petersen, Uffe Bay-Smidt, Arkitekt MAA og partner, KANT, og Kasper Graa Wulff, Byggechef, Byggeri København.

Stefan Christoffer Gottlieb, seniorforsker, SBi – Aalborg Universitet

Lars Jess Hansen, forretningsområdedirektør, Enemærke & Petersen og Anders Holst Jensen, partner, JJW.

Rolf Andersson, byggedirektør, KAB

 

Tilmeldingen er lukket, da arrangementet er fuldt booket. Du kan kontakte Karina S. Jensen på ksj@bygherreforeningen.dk for at komme på venteliste.