Når et byggeri står færdigt og overgår til drift, har vi efterfølgende fokus på, hvordan bygningen virker rent teknisk – fungerer den tiltænkte teknik, hvordan er energiforbrug, virker ventilation mv. Men vi har ofte ikke en systematik i forhold til at gå tilbage til brugerne og til at spørge dem, hvordan bygningen fungerer i forhold til den aktivitet, der foregår i bygningen – hvad virker godt, hvad kunne vi have gjort anderledes, så vi kan lære til næste gang.

På denne seminardag vil vi tage hul på at tale om evaluering af byggeri, ikke kun i forhold til byggeprocessen og bygningens tekniske kunnen, men også i forhold til bygningens effekt på brugerne, og på den hverdag der foregår i bygningen. Vi anskuer derfor evaluering fra forskellige vinkler og ønsker at åbne for dialog og debat om evaluering af byggeri.

 

Program

 

09:00-09:30 Ankomst og morgenmad

 

09:30-09:45 Velkomst og introduktion til dagen
Hvorfor sætter vi fokus på evaluering? Vi rammesætter dagens tema, og præsenterer dagens deltagere og talere.

Morten Skaarup Jensen, projektleder, Værdibyg & Christine Skovgaard Madsen, kompetencechef, Bygherreforeningen

 

09:45-10:45 De hårde og bløde parametre – hvordan kan vi evaluere?
Hvilke redskaber har vi til at evaluere et byggeri? Hvor ligger fokus i dag, og hvordan kan vi både måle de ”hårde” parametre som fx bygningens performance og nøgletal, og de ”bløde” fx handler om effektmåling og ibrugtagning?  Hvad kræver det, og hvordan kan vi bruge evalueringen efterfølgende?

Kim Haugbølle, BUILD, Aalborg Universitet

 

10:45-11:00 Kaffepause

 

11:00-11:40 Hvordan får vi mest mulig social værdi for vores anlægskroner?
Evalueringsmetoden Post Occupancy Evaluation (POE) kan afsløre, hvordan byggerier fungerer i praksis, og om designet og programmeringen understøtter de bagvedliggende intentioner og mål med byggeriet. Carlberg har anvendt metoden i mere end fem år, og præsenterer her hyppige dilemmaer, udfordringer og potentialer, som virksomheden har erfaret i deres evalueringer af velfærdsbyggerier.

Nicolai Carlberg, etnolog og indehaver, Carlberg

 

11:40-12:15 Sådan arbejder du med POE i praksis
Green Building Council og Rambøll har med støtte fra Realdania og hjælp fra et hold eksperter udviklet en POE IT-platform til at gennemføre spørgeskemaer til brugertilfredshedsundersøgelser, guidelines til observationsstudier og interviews, der kan foretages i bygninger. Som en del af projektet er POE blevet integreret i DGNB-manualerne for bygninger i drift og for nybyggeri. Rasmus præsenterer platformen og giver et indblik i, hvordan den kan effektivisere processen og øge udbredelsen af POE.

Rasmus Lund, teknisk konsulent, Green Building Counsil Denmark

 

12:15-13:15 Frokost

 

13:15-13:55 Fokus på vision og trivsel – evaluering af skolebyggeri i Oslo
Eva Bjerrum har gennem en årrække lavet evalueringer af både kontorbyggeri og skolebyggeri. Senest har hun gennemført en omfattende evaluering af Osloskolens mange nye skolebyggerier. Hvordan gennemføres en sådan evaluering med både fokus på den vision, som gik forud for byggeriet og brugernes trivsel? Og hvordan kan man efterfølgende bruge resultaterne fra evalueringen?

Eva Bjerrum, distinguished organisation analyst, Alexandra instituttet

 

13:55-14:35 København Kommunes 1-års funktionsevalueringer af skolebyggerier ud fra det pædagogiske perspektiv
Efter sommerferien vil Københavns Kommune anvende et nyt værktøj til at evaluere skolebyggerier, som kan bidrage positivt til at skabe lærende skolebyggeri. Kommunen får løbende mulighed for at tage ved lære af erfaringerne, og indarbejde dem i nye byggerier. Desuden kan evalueringerne bistå skolens brugere med at få de arkitektoniske intentioner i de fysiske rammer og den pædagogiske praksis til at spille bedst muligt sammen. Bliv klogere på kommunens metoder og tilgang til evalueringer.

Mette Rose Eriksen, chefkonsulent, Københavns Kommune

 

14:35-14:55 Kaffepause

 

14:55-15:35 Sådan arbejder vi med evaluering på DTU
Siden 2010 er der investeret mere end 6 mia. kr. i nybyggeri, infrastrukturudvikling og renoveringsprojekter på DTUs campus, og DTU er stadig en meget aktiv bygherre i forhold til at skabe en attraktivt og levende universitetscampus. Men hvordan evaluerer DTU samarbejdet med de ofte store rådgiverteams og bygningens værdi for brugerne og den langsigtede effekt ift. fx læring?

Anna-Claudia Erichsen, DTU Campus Service

 

15:35-16:00 Afslutningsdebat om evaluering af byggeri
Hvordan kommer vi videre i forhold til evaluering af byggeri? Kan vi favne måling af både de hårde og de mere bløde parametre i en og samme evaluering, og hvad kræver det? Hvor oplever vi barrierer for at gennemføre evaluering?

Morten Skaarup Jensen, projektleder, Værdibyg & Christine Skovgaard Madsen, kompetencechef, Bygherreforeningen

 

16:00 Afrunding og tak for i dag

 

Praktisk

Kurset er inklusiv morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Læs mere om praktisk information.

COVID-19:
I Bygherreforeningen følger vi hele tiden udviklingen i Coronasituationen tæt, og vi gør vores ypperste for at overholde de seneste retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Derfor kan du trygt tilmelde dig vores arrangementer.

På grund af afstandskrav og begrænset kapacitet anbefaler vi at booke i god tid, hvis du vil være sikker på en plads.