Program

Kl. 09.30 Fælles morgenmad

Kl. 10.00 Velkomst og introduktion

Kl. 10.10 Introduktion til det nye AB-system og intentionerne bag det
Det nye AB-system lægger overordnet vægt på mere skriftlighed og dokumentation af ændringer til aftaler og processer. Få indblik i, hvordan intentionerne er udmøntet på udvalgte områder, som alle bidrager til at øge kvaliteten i byggeriet. Bl.a. i forhold til at skabe bedre planlægning og styring i byggesager, en hurtigere og mere effektiv løsning af konflikter samt mulighederne for at stille krav til leverandører omkring samfundsansvar.

Kl. 11.00 Gennemgang af AB-systemet – hvor er nyskabelserne og ændringerne?
Hoveddokumenterne i det nye aftalesystem gennemgås med fokus på nyskabelser og de nye mulig-heder for bygherrerne. Vi kommer ind på følgende:

  • ABR/rådgivning
  • AB/hoved-, stor- og fagentreprise
  • ABT/totalentreprise

Kl. 12.30 Frokost

Kl. 13.30 Gennemgang af AB-systemet – fortsat
Vi forsætter gennemgangen af AB-systemets nyskabelser og bygherrernes muligheder

Kl. 14.30 Kaffe & kage

Kl. 14.50 De fire appendixer kort fortalt
AB-systemet indeholder fire såkaldte appendixer, der fungerer som tillæg til hoveddokumenterne. Appendixerne giver kontraktgrundlag for byggeriets nye samarbejdsformer (mellemformer). Vi gen-nemgår her principperne i forhold til bl.a.:

  • Projektudvikling og tidlig involvering af entreprenørens kompetencer
  • Projektoptimering til at optimere projektet i samarbejde med entreprenøren
  • Driftskrav til sikring af et færdigt byggeri, der fungerer i drift
  • Incitamenter – anvend bonus og bod til bedre målstyring

Kl. 15.50 Bygherreforeningens fingeraftryk i AB-revisionsarbejdet
Bygherreforeningen gik ind i forhandlingerne med et katalog af ønsker, der har fungeret som rettesnor for revisionen af aftalesystemet. Vi gennemgår her de væsentligste nyskabelser og ændringer set ud fra bygherrernes perspektiv, ligesom vi kommer ind på, hvilke muligheder systemet giver, og hvad der er forudsætningerne for at høste fordelene.
Henrik L. Bang, direktør, Bygherreforeningen

Kl. 16.50 Opsamling og evaluering

Kl. 17.00 Tak for i dag

Underviser

Tina Braad, advokat og partner, Bech-Bruun
Tina er advokat og partner i advokatfirmaet Bech-Bruun med speciale inden for entrepriseret, udbudsret og offentlig kontraktindgåelse med mange års erfaring i at rådgive virksomheder i byggeriet i forbindelse med gennemførelse af dialogbaserede udbud af større og komplekse udviklingsprojekter. Tina fører desuden et stort antal sager om udbudsretlige tvister.

Gæsteunderviser

Henrik L. Bang, direktør, Bygherreforeningen

Praktisk

Kurset afholdes fra kl. 10.00-17.00. Vi byder på morgenkaffe en halv time før start, ligesom frokost og eftermiddagskaffe er inkluderet.

Kursus i din virksomhed

Kurset kan afholdes hos medlemmerne. I så fald står vi for aftaler med oplægsholdere og sørger for kursusmateriale til deltagerne. Ved deltagerantal over 20 personer aftales nærmere. Pris 22.500 kr. eks moms.