10/09/2018

Få overblik over de nye ydelsesbeskrivelser (YBL 2018)

Kurset giver dig overblik over de nye ydelsesbeskrivelser, der ligesom det nye AB-system har gennemgået en revision for at gøre dem tidssvarende og for at sikre et meningsfuldt samspil med AB-systemet. På kurset får du lejlighed til at diskutere, hvordan man som bygherre sikrer at få de rette ydelser til opgaven, og hvordan samarbejdet med rådgiveren kan forbedres. Samtidig får du en kort introduktion til de afvigelser, som Bygherreforeningen kommer til at foreslå til ydelsesbeskrivelserne.

Pris

Medlemspris:

2800 kr. ex. moms

Ikke medlemmer:

4100 kr. ex. moms

Tid og sted

Ydelsesbeskrivelserne er centrale dokumenter i aftaler om rådgivning i byggeriet, men det er ikke tilstrækkeligt blot at henvise til en ydelsesbeskrivelse for at ydelsen er defineret. Det er nødvendigt at sikre sig, at ydelsesbeskrivelserne anvendes optimalt, så der i opgavens forløb ikke opstår tvivl om de enkelte delydelsers omfang og grænseflader mellem disse.

De gamle ydelsesbeskrivelser har været kritiseret for at være upræcise og ikke afspejle byggeriets udvikling og muligheder og der foreligger nu en revision af Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning 2012 til de nye Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Landskab 2018 (YBL 2018) – lanceret juni 2018.

Arbejdet med revision af ydelsesbeskrivelserne har foregået i regi af Danske Arkitektvirksomheder og FRI. Bygherreforeningen har bidraget med ønsker om, at AB-systemet og Ydelsesbeskrivelserne bliver synkroniseret, og har deltaget med repræsentanter fra medlemskredsen til de tre taskforces, der var etableret på udvalgte områder:

 • Taskforce om leverandørprojektering
 • Taskforce om digitalisering
 • Taskforce om risiko- og budgetstyring

Da det ikke er alle Bygherreforeningens ønsker, der er blevet imødekommet, har Bygherreforeningens Rammebetingelsesudvalg besluttet at formulere forslag til afvigelser fra YBL 2018. Forslag til afvigelserne vil blive præsenteret og gennemgået på dette kursus.

Indhold

Vi tager udgangspunkt i de nye ydelsesbeskrivelser og sætter fokus på hvad der er nyt og hvordan du konkret bedst anvender ydelsesbeskrivelserne i dine aftaleforhold:

 • Hvad indeholder ydelsesbeskrivelserne?
 • Hvilken betydning har de for dig som bygherre og hvordan anvender du dem?
 • Hvilke beslutninger om supplerende opgaver skal tages i tilknytning til ydelsesbeskrivelserne, herunder afregningsform og aftaleform?

Desuden orienteres om planer for revision af Ydelsesbeskrivelserne for Bygherrerådgivning 2013, for Anlæg og Planlægning 2013, for “som udført” samt for bæredygtighed.

Program

9.30 Ankomst og morgenbrød

10.00 Velkomst
Henrik Bang, direktør, Bygherreforeningen

10.15 Velkommen til de nye ydelsesbeskrivelser
Desuden orienteres om planer for revision af Bygherrerådgivning, Anlæg og Planlægning, “Som udført” samt Bæredygtighed

 • Få overblik over de nye ydelsesbeskrivelser
 • Hvilke betydninger de vurderes at få for bygherrerne
 • Hvor er nyskabelserne?

Niels Christian Toppenberg, seniorprojektleder, COWI

11.30 Projekteringsledelse og projektgennemgang
Niels Christian Toppenberg, seniorprojektleder, COWI

12.00 Frokost

13.00 Gennemgang af YBL 2018 med fokus på relationen mellem bygherre og rådgiver

 • Leverandørprojektering

Niels Christian Toppenberg, seniorprojektleder, COWI

 • Digitalisering

Michael Blom Søefeldt, COWI

 • Risiko- og budgetstyring

Bjarne Bæk, Senior Legal Counsel, Københavns Lufthavne A/S og formand for Bygherreforeningens Rammebetingelsesudvalg

14.55 Kaffe og kage

15.10 Bygherreforeningens forslag til afvigelser
Bjarne Bæk, Senior Legal Counsel, Københavns Lufthavne A/S og formand for Bygherreforeningens Rammebetingelsesudvalg

15.30 Hvordan implementerer bygherrer YBL 2018 i praksis – oplæg og drøftelser
Med afsæt i et kort oplæg drøftes, hvordan arbejder vi med det nye YBL18 og håndterer både store og mindre projekter.
Niels Christian Toppenberg, seniorprojektleder, COWI

16.45 Opsamling og evaluering
Niels Christian Toppenberg, seniorprojektleder, COWI

17.00 Farvel og tak for i dag

 

Underviser

Niels Christian Toppenberg, seniorprojektleder, COWI
Niels Christian Toppenberg er akademiingeniør fra Aalborg Ingeniørakademi og har en lang erfaring som bygherrerådgiver. Derudover deltager han i en række organisationer og udvalg, herunder udvalg i Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI). Toppenberg var med til at formulere Ydelsesbeskrivelserne i 2012, ligesom han repræsenterer FRI i den igangværende revision af disse.

Gæsteunderviser

Bjarne Bæk, Senior Legal Counsel, Københavns Lufthavne A/S og formand for Bygherreforeningens Rammebetingelsesudvalg
Bjarne har ansvaret for udarbejdelsen af Københavns Lufthavnes udbud og kontrakter og har i sin egenskab af formand for Rammebetingelsesudvalget været med til at formulere Bygherreforeningens forslag til afvigelser fra Ydelsesbeskrivelserne.

Arrangementsansvarlig er Anne Kristine Busch akb@bygherreforeningen.dk

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

 • 29
  august
  Digitalisering - København

  Præsentation af ny digitaliseringsguide for byg- og driftsherrer

  Bygherreforeningen udarbejder på foranledning af Trafik,- Bygge- og Boligstyrelsen Digitaliseringsguiden: gode råd og tjeklister til at stille digitale krav i udbud. Guiden kan i løbet af efteråret kan tilgås på…

 • 23
  september
  Bæredygtighed - Aarhus

  Fremtidsperspektiver for bæredygtigt byggeri i EU og Danmark

  Hvordan skal bæredygtigt byggeri vurderes, og hvordan kan det gøres mainstream? På denne konference diskuteres erfaringerne med Level(s), EU-kommissionens bud på en metode til vurdering af bæredygtigt byggeri. Kom og…

 • 23
  september
  Aftaler - København

  AB18 for bygherrer

  Kurset AB18 for bygherrer giver dig de grundlæggende forudsætninger for, at din bygherreorganisation bliver godt funderet i AB-systemet. Du kommer igennem alle aftaledokumenter, så du kan håndtere blandt andet kontraktindgåelse…