Det nye ABR18 adskiller sig grundlæggende fra det tidligere aftalesystem ved at se rådgiveren som leverandør. Det betyder, at rådgiverne skal være bedre til at definere deres leverancer i forhold til bl.a. udbud, faseskift og dokumentation.

Rådgivernes nye rolle som leverandører betyder imidlertid også flere ændringer for bygherrerne, der skal være skarpere på at stille krav og følge op. Derudover er hele ABR18s systematik ændret, så den nu følger AB18.

Med ændringerne følger en række nye processer, som dette kursus giver dig et overblik over. På kurset får du indblik i alle de væsentligste nyskabelser med særligt fokus på bygherreperspektivet. Ligesom du får en indføring i intentionerne bag ændringerne i ABR18.

Kurset er målrettet dig, der vant til at arbejde med ABR og ønsker en hurtig indføring i det nye aftalesæt for rådgivere.

Program

Kl. 9.30 Fælles morgenmad

Kl. 10.00 Velkomst og introduktion
Henrik L. Bang, direktør, Bygherreforeningen

Kl.10.10 Intentioner med det nye ABR
Det nye ABR sættes kort i kontekst med afsæt i udvalgsarbejdet og fokus på, hvilke betydning det får for bygherres relation med rådgiver.

 • Hvor er de væsentligste ændringerne og deres konsekvens for bygherre?
 • Hvordan kan vi bruge de nye muligheder til at få hurtigere afklaring og færre tvister mellem parterne

Michael Gjedde-Nielsen, advokat og partner, VILTOFT
Peter Fauerholdt Thommesen, advokat og partner, VILTOFT

Kl. 11.00 Overblik over ABR – rådgiver i leverandørrollen

 • Skærpede krav til udbudsmaterialet og parternes aftale
 • Større fokus på faseskift
 • Regler om digitale bygningsmodeller (BIM)
 • Entreprenørprojektering kontra rådgiverprojektering
 • Udvidet projektgennemgang
 • Rådgiverens bemyndigelse og fuldmagt
 • Tilsynsansvaret er ikke længere subsidiært, og entreprenøren kan rekvirere tilsyn
 • Rådgiverens budgetansvar og omprojekteringsforpligtelse
 • Rådgiverens ansvar for nye og ikke-gennemprøvede materialer og metoder
 • Konventionalbod ved projektmangler
 • Rådgiverens krav på erstatning for mistet dækningsbidrag ved standsning af opgaven
 • Tvister (forhandlingstrappe, mediation/mægling samt hurtig afgørelse)

Michael Gjedde-Nielsen, advokat og partner, VILTOFT
Peter Fauerholdt Thommesen, advokat og partner, VILTOFT

Kl. 12.30 Opsamling og evaluering med frokostsandwich

Kl. 13.00 Tak for i dag

Undervisere

Michael Gjedde-Nielsen, advokat og partner, Viltoft
Michael er advokat og partner i VILTOFT Advokatpartnerselskab med speciale inden for entrepriseret, udbudsret, kontraktret og voldgiftssager. Michael har været involveret i en betydelig del af de største bygge- og anlægsprojekter i Danmark gennem de seneste årtier og rådgiver såvel bygherrer, tekniske rådgivere og entreprenører om alle juridiske spørgsmål i byggeprocessen. Michael er medforfatter til bogen ABR 89 (3. udgave 2013) og en kommende bog om ABR 18.

Peter Fauerholdt Thommesen, advokat og partner, Viltoft
Peter er advokat og partner i VILTOFT Advokatpartnerselskab. Han rådgiver offentlige myndigheder, private erhvervsvirksomheder og tekniske rådgivere om alle aspekter af entrepriseret, udbud og tvistløsning. Han bistår bl.a. med udarbejdelse og forhandling af kontrakter og med tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter. Peter er forfatter til bogen Voldgiftsret (3. udg. 2017) og medforfatter til en kommende bog om ABR 18.

Praktisk

Kurset afholdes fra kl. 10.00-13.00. Vi byder på morgenkaffe fra kl. 09.30 og en frokostsandwich kl. 12.30.

Kursus i din virksomhed

Kurset kan afholdes hos medlemmerne. I så fald står vi for aftaler med oplægsholdere og sørger for kursusmateriale til deltagerne. Ved deltagerantal over 20 personer aftales nærmere. Pris 15.000 kr. eks moms.