Efter et langt revisionsforløb bliver ændringerne af udbudsloven (2016) nu en realitet – en realitet med stor betydning for bygherrernes hverdag, albuerum og opgaver. Derfor inviterer Bygherreforeningen nu til dette intensive online halvdagskursus om den reviderede udbudslov.

Kurset giver dig et godt indblik i omfanget af de vigtigste ændringer, der er foretaget, set fra bygherreperspektiv.

På dagen ser vi også nærmere på praktiske udfordringer og seneste praksis.

 

Program

 

10:00-10:15 Velkommen og kort om de mest markante ændringer
Bygherreforeningen har fulgt arbejdet med revisionen af udbudsloven fra 2016 tæt. Ikke kun så foreningen et milliardpotentiale i at forenkle loven, men også en mulighed for at undgå unødig detailstyring, mere transparens og dermed et bedre fundament for et stærkt og bæredygtigt byggeri. Vi introducerer kort til foreningens syn på det reviderede lovgrundlag og nogle af de mest markante ændringer set fra bygherreperspektiv.

Mikael Kenno Fogde, advokat og ekstern juridisk konsulent, Bygherreforeningen 

 

10:15-10:45 Gennemgang af ændringer

 • Statslig self-cleaning
 • Skattelybekæmpelse
 • Kontraktklausuler om oplæringsklausul

Annelouise Dalgaard Pedersen, partner & Andreas Christensen, partner, Horten Advokatpartnerselskab

 

10:45-10:55 Pause

 

10:55-11:30 Gennemgang af ændringer (fortsat)

 • “Kontrol-samarbejder”
 • Udelukkelse, pålidelighed og udvælgelse
 • Grønne indkøb

Annelouise Dalgaard Pedersen, partner & Andreas Christensen, partner, Horten Advokatpartnerselskab

 

11:30-12:00 Gennemgang af ændringer (fortsat)

 • Aktindsigt
 • Delydelsesreglen
 • Fleksible udbudsformer
  – Udbud med forhandling
  – Konkurrencepræget dialog
 • Tildelingsbeslutninger på dynamiske indkøbssystemer

Annelouise Dalgaard Pedersen, partner & Andreas Christensen, partner, Horten Advokatpartnerselskab

 

12:00-12:10 Pause

 

12:10-12:45 Gennemgang af ændringer (fortsat) 

 • Reglerne for blandede kontrakter
 • Kontraktklausuler om ændringsadgang
 • Elektronisk udbudsportal
 • Særskilt bestemmelse om ændringer
 • Sanktioner for manglende kontraktopdeling

Annelouise Dalgaard Pedersen, partner & Andreas Christensen, partner, Horten Advokatpartnerselskab

 

12:45-13:00 Opsamling og sidste spørgsmål

 

13:00 Tak for i dag

 

Ret til ændringer forbeholdes

 

Undervisere

Andreas Christensen, partner, Horten Advokatpartnerselskab
Andreas Christensen er specialiseret i konkurrenceret, EU-ret samt udbudsret og statsstøtte. Han har været involveret i konkurrencesager både som anklager og forsvarer, og er en af de advokater, der har ført flest sager for Klagenævnet for Udbud. Han har stor ekspertise inden for OPP og ESCO og har rådgivet i nogle af Danmarks første OPP-projekter og ESCO-samarbejder. Andreas har undervist ved blandt andet Syddansk Universitet og været ekstern lektor ved Københavns og Aarhus Universitet samt undervist ved en række udenlandske universiteter. Andreas er også fast underviser på Bygherreforeningens kursus ‘Grundlæggende udbudsret for Bygherrer’.

Annelouise Dalgaard Pedersen, partner, Horten Advokatpartnerselskab
Annelouise Dalgaard Pedersen er specialiseret inden for udbudsret og statsstøtte. Hun har stor erfaring som rådgiver for både offentlige myndigheder og private virksomheder og har oparbejdet et særligt indgående kendskab til komplekse kontrakter og de kommercielle og juridiske aspekter, som kendetegner disse. Annelouise rådgiver om alle aspekter af udbudsreglerne og de processer, som knytter sig dertil. Foruden ad hoc rådgivning om mere principielle spørgsmål, omfatter hendes erfaring bl.a. udformning af udbuds- og kontraktgrundlag, gennemførelse af udbudsprocesser samt håndtering af klager (førelse af sager ved Klagenævnet for Udbud) og kontraktstyring. Annelouise er også fast underviser på Bygherreforeningens kursus ‘Grundlæggende udbudsret for Bygherrer’.

Praktisk

Du tilmelder dig her på siden, og derefter vil du modtage en mail fra os med link til kurset. Webinaret afholdes fra kl. 10:00-13:00, og tilmelding er bindende.

Læs mere om praktisk information.

Tilmeldingsvilkår

Når du tilmelder dig et arrangement eller uddannelsesforløb fra Bygherreforeningen modtager du en bekræftelse med det samme, og du er herefter tildelt en plads på arrangementet.

Deltagergebyret faktureres tidligst 14 dage før arrangementets start. Ved afbud tidligere end 14 dage før afholdelsesdatoen, vil du ikke blive faktureret. Tilmeldingen er herefter bindende. Såfremt du bliver forhindret i at deltage i et arrangement, er du naturligvis velkommen til at sende en anden fra din virksomhed i dit sted.

Ved uforudsete hændelser (f.eks. ved undervisers sygdom) eller manglende tilmeldinger kan arrangementet flyttes eller aflyses. Bliver arrangementet flyttet til en anden dato, har du mulighed for at framelde dig uden beregning.

Internt kursus

Kurset kan også afholdes i din organisation. I så fald står vi for aftaler med oplægsholdere og sørger for kursusmateriale til deltagerne. Kontakt os for at få et tilbud.

Øvrige arrangementer inden for ’Udbud og marked’

Bygherreforeningen udbyder hvert år en række faste kurser og seminarer vedrørende udbud og marked. Nogle kurser har vi valgt at samle i kursusforløb, hvor du tilmelder dig flere kurser samtidig og deltager til reduceret pris. Du kan altså vælge at deltage i ét eller flere enkelte kurser, eller du kan vælge at deltage i hele forløb, så du bliver klædt godt på inden for de forskellige fagspecifikke områder. Er du interesseret i at læse mere om vores kursusforløb, blandt andet inden for udbudsret, så kan du læse mere og tilmelde dig her.