Uddannelse -

17/09/2019 - 07/11/2019

Facilitering og teamledelse i byggeprojekter

Med dette læringsforløb får du både viden og redskaber, og bliver trænet i at opbygge, facilitere og udvikle de interpersonelle relationer i projektet, så du kan skabe stærkere resultater sammen med andre mennesker på alle niveauer.

Pris

Medlemspris:

11850 kr. ex. moms

Ikke medlemmer:

16660 kr. ex. moms

Tid og sted

Velkommen til Bygherreforeningens uddannelse i facilitering og ledelse for bygherrer. På denne uddannelse bliver du klædt på til at tage rollen som facilitator på dig gennem hele byggeprojektet og får indsigt i, hvordan du leder dine teams hen mod de fastlagte mål.

Som projektleder i en bygherreorganisation har du en afgørende rolle i at få alle parter involveret på de rigtige tidspunkter og på den rigtige måde, fx ved onboarding af nye og offboarding af afgående aktører i byggeprojektet. Med dette læringsforløb får du både viden og redskaber, og bliver trænet i at opbygge, facilitere og udvikle de interpersonelle relationer i projektet, så du kan skabe stærkere resultater sammen med andre mennesker på alle niveauer.

Hvad lærer du?

 • Du får kompetencer og værktøjer, som gør en reel forskel i din ledelse af byggeprojektet
 • Du får mulighed for at afprøve værktøjerne i praksis under forløbet, så du allerede mestrer dem, når du skal overføre dem til hverdagen
 • Du får større selvindsigt, forståelse af egen ledelsesstil og bevidsthed om, hvordan du faciliterer og leder andre mennesker
 • Du bliver trænet i systematisk at opsamle, validere og kvalitetssikre viden om processerne, som du kan bruge til at styre efter og til fremtidige projekter

Hvordan foregår undervisningen?:

 • Indholdet tager afsæt i en bred vifte af kendte og veldokumenterede ledelsesteorier og metoder, som er direkte anvendelige i din projektledelsespraksis
 • Vi underviser ud fra princippet om ’aktiv læring’ så du i størst muligt omfang involveres i debat, øvelser, refleksion og kobling til egen ledelsespraksis for at sikre optimalt udbytte
 • Vi opretter en ’sky’ i Dropbox så alle har adgang til al materiale og relevant inspiration fra underviser og cases. Herudover bliver du løbende inspireret til, hvordan du kan finde mere information for eksempel i form af litteratur, videoer, websider med mere.

Hvem kan deltage?

Ledere og projektledere i bygherreorganisationer og andre, der arbejder med projekt- og procesledelse i byggeprojekter.  Forløbet er et supplement til Bygherreforeningens uddannelse for Projektledere, og dykker her ned i ledelsesaspektet af den professionelle bygherreorganisationens projektledelse.

 Som forberedelse tilbydes du en test

Personprofilen Insights Discovery er udviklet baseret på Jungs typologi og skaber en ramme for selvforståelse og udvikling. Forskningsresultater tyder på, at en god selvforståelse og et indblik i egne styrker og svagheder kan sætte mennesker i stand til at udvikle konstruktive strategier for interaktion med andre. Profilen giver forståelse for de forskellige ’drivers’, der motiverer os, så du både bliver klogere på dine egne og kan pejle dig ind på dit teams/projektets interessenter.

Uddannelses opbygning

Uddannelsen består af 2+ 1 dag med hjemmeopgaver

Modul 1: Bygherre i rollen som facilitator og leder af projektteams
2 dages internat på Comwell Klarskovgaard ved Korsør

Modul 2: Facilitering af projektets evalueringskultur og dit personlige lederskab
1 dag hos Bygherreforeningen, Borgergade 111, 1300 København K

Uddannelsens underviser

Maiken Vørs Jeppesen, associeret ledelseskonsulent til Bygherreforeningen.

Har indgående erfaring med lederudvikling på alle niveauer og organisationer, herunder bygherrer. Maiken er kendt for sin direkte, engagerende og indlevende facon og hendes evne til at kunne oversætte teori til anvendelig ledelsespraksis. Med mere end 25 års bred erfaring i bagagen, er Maiken en anerkendt underviser, coach og foredragsholder inden for udviklingen af mennesker, teams og organisationer. Herudover har Maiken indgående ledelseserfaring inden for strategisk og personaleledelse fra sin tidligere lederkarriere.

 

Program for dagene

 

Modul 1: Bygherre i rollen som facilitator og leder af projektteams
2 dage med internat: Dag 1: kl. 10.00 -19.00, Dag 2: kl. 9.00 – 15.00

 • Forudsætningerne for at skabe et læringsmiljø og skabe udvikling af sig selv og andre
 • Indsigt i egen ledelsesadfærd og øget selvforståelse ved hjælp af personprofil (Insights Discovery)
 • Opbygning og ledelse af high performance teams med afsæt i de klassiske teamudviklingsfaser
 • Forståelsen og faciliteringen af grundstenene og udfordringerne ved ledelsen af teams
 • Opbygning af interpersonelle relationer med målrettet og tilpasset ledelses- og kommunikationsstil til én eller flere modtagere
 • Kortlægning af de strategiske spil og facilitering af gruppedynamikker i byggeprojektet
 • Motiverende ledelseskommunikation, når der skal formidles svære budskaber og skabes ejerskab på trods af modstand
 • Effektiv organisering i bygherrerollen – indsigt i egne tidsstyringsmønstre, prioritering og delegering
 • Facilitering af effektive processer og møder, så der skabes en fælles og engagerende mødekultur

Modul 2: Facilitering af projektets evalueringskultur og dit personlige lederskab

1 dag kl. 9.00-17.00

 • Løbende opsamling af viden i byggeprojektet med brug af procesværktøjer
 • Sikring af indsamling af data og knowhow med opbygning af en professionel feedback/feedforward kultur
 • Vidensdeling og opbygning af den sociale kapital i projektteamet og med nøgleinteressenter
 • Brug af det reflekterende team til at frigøre teamets viden, erfaring, kompetencer og potentiale
 • ’Den gode case’ – indlæg og vidensdeling fra ekstern bygherre
 • Afrunding, evaluering og konklusioner på indsigter, læring og resultater af forløbet

 

Hvor & hvornår

Dag 1+2 er et internatkursus med overnatning på Comwell Klarskovgaard ved Korsør.
Dag 3 finder sted i Bygherreforeningen, Borgergade 111, 1300 København K

Datoer i 2019:

Modul 1: 17.-18. september
Modul 2: 7. november

Pris

Medlemmer af Bygherreforeningen 11.850 kr.
Ikke-medlemmer: 16.660 kr.

Alle priser er uden moms, men inklusive persontest og alle materialer, overnatning og forplejning.

Uddannelsen kan skræddersys til din organisation

Det er også muligt at tilpasse ét eller begge forløb som et virksomhedsforløb, hvor indholdet relateres til jeres organisation og undervisningen foregår hos jer.

 

Har du spørgsmål til uddannelse er du meget velkommen til at henvende dig til kursuschef Christine Skovgaard Madsen eller chefkonsulent Anne Kristine Busch

 

Ret til ændringer forbeholdes

Arrangementsansvarlig er Christine Skovgaard Madsen csm@bygherreforeningen.dk

Del på sociale medier

Linkedin

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer