Optaget til erhvervsskolerne er faldende, og det er en udfordring, både fordi vores samfund har hårdt brug for håndværkere, butiksassistenter og alle de andre faglærte, der kommer ud af vores erhvervsuddannelser, men også fordi mange unge enten ikke påbegynder en ungdomsuddannelse eller vælger den forkerte og dermed mistrives eller falder fra.

På denne konferencedag sætter vi fokus på, hvilken rolle det fysiske undervisningsmiljø spiller for de unges valg af ungdomsuddannelse og på de unges trivsel og motivation, når de går på skolen.

Vi ser på, hvordan vi kan skabe attraktive studiemiljøer på ungdomsuddannelser både på eksisterende skoler og ved ny- og ombygninger, og vi ser på relationen mellem undervisning, læringsmiljø, fag og identitet. På konferencen tager vi fat på studiemiljøer på erhvervsskoler, handelsskoler og ungdomsuddannelser generelt.


Hvem henvender konferencen sig til?

Konferencen er for alle, som har interesse i erhvervsskolernes fysiske rum.

Medlemspris gælder både for Bygherreforeningens medlemmer og medlemmer af Danske erhvervsskoler og -gymnasier.

 


Konferencen arrangeres af Bygherreforeningen i samarbejde med:

 

 

 

Program


09:00-09:30 Morgenkaffe og registrering

 

09:30-09:50 Velkomst og introduktion til dagen

Christine Skovgaard Madsen, kompetencechef, Bygherreforeningen & Sune de Montgomery Nørgård, Rektor, Roskilde tekniske skole

 

09:50-10:10 Erhvervsuddannelsernes fremtid og studiemiljøets rolle
På trods af en række indsatser de seneste år er optaget på erhvervsuddannelserne faldende. Men vores samfund har hårdt brug alle de andre faglærte, der kommer ud af vores erhvervsuddannelser, hvordan kan vi arbejde positivt for erhvervsuddannelserne i fremtiden?

Lars Kunov, formand, Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier

 


10:10-10:55 Fede ungemiljøer på erhvervsskolen – hvad er det? Og hvordan kan vi skabe det?
Vi vil gerne have, at de unge skal føle sig tiltalt af miljøer på erhvervsskolerne, både i forhold til at tilvælge erhvervsskolerne, og at eleverne har lyst til at blive “hængende” på skolen efter undervisningen. Hvordan kan vi skabe miljøer, som fremtidens unge vil være stolte af, og hvor mange forskellige fag og faglige traditioner er repræsenteret? Hvordan kan vi skabe en identitet omkring det at være erhvervsskole og et miljø, hvor de unge kan trives?

Suna Christensen, forfatter, konsulent, ph.d., NO!SE

 

10:55-11:10 Kaffepause

 

11:10-11:50 Indretning af ungemiljøer på erhvervsskoler
Hvordan kan vi indrette inspirerende ungemiljøer på erhvervsskolerne – hvilke greb skal der til, og hvordan kan vi gøre det, så det skaber faglig identitet og tiltaler de unge? Konkrete eksempler fra nye læringsmiljøer på erhvervsskoler.

Peter Kristiansen, kreativ leder, Aarstiderne Arkitekter

 

11:50-12:30 Undervisning, didaktik, læringsmiljø og de fysiske rammer
Hvad betyder relationen mellem den undervisning og didaktik, der praktiseres i det enkelte fag, og de fysiske rammer? Hvad er det for en type læringsmiljø, der er behov for på erhvervsuddannelserne i dag i forhold til den undervisning, der praktiseres nu og i fremtiden?

Dorrit Sørensen, lektor, National Center for Erhvervspædagogik, Københavns professionshøjskole

 

12:30-12:45 Opsamling på formiddagen og samtale med formiddagens talere

Samtalen ledes af Christine Skovgaard Madsen

 

12:45-13:30 Frokost og netværk

 

13:30-14:05 Studiemiljøets sammenhæng med rekruttering og fastholdelse på erhvervsskolerne
Undervisnings- og studiemiljøet er tæt forbundet med erhvervsuddannelsernes fremtidige rekruttering og fastholdelse. Som en del af STEM-projektet, som har fokus på erhvervsuddannelserne på det tekniske og digitale område, har Dansk Center for Undervisningsmiljø samlet erfaringer og metoder til, hvordan vi kan arbejde med studiemiljøet på erhvervsskolerne. Vi skal høre om erfaringerne med udgangspunkt i to konkrete projekter.

Mette Blicher Folmer, fagkonsulent, Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM)

 

14:05-14:40 Campus eller ikke campus – hvad giver identitet?
Gennem de seneste år er mange uddannelsesinstitutioner blevet lagt sammen i større campusområder for at skabe et varieret studiemiljø omkring uddannelserne. Men opstår den synergi og det fællesskab, vi kunne ønske os, når forskellige uddannelser deler hus? Og hvordan skaber vi faglig identitet, når flere uddannelser bor sammen?  Vi skal høre erfaringer fra Campus Bornholm, som åbnede i 2018, og som rummer både 15 forskellige erhvervsuddannelser, VUC, sprogcenter, teknisk gymnasium og alment gymnasium.

Inge Prip, direktør, Campus Bornholm

 

14:40–15:00 Kaffepause

 

15:00-15:30 Et fedt studiemiljø: Hvad skal der til?
Når vi ønsker at skabe attraktive studiemiljøer, hvad skal der så til for at vi lykkedes med projektet? Skal vi tænke i campus, som lukker sig om sig selv eller åbner sig op mod byen? Hvad tiltaler de forskellige grupper unge, og hvad kan det betyde for studiemiljøet på erhvervsskolerne?

Niels Bjørn, formand, Tænketanken Urban

 

15:30-16:00 Det vil vi have – elevernes syn på sagen
Hvad kunne eleverne godt tænke sig, når det handler om fede ungemiljøer på erhvervsuddannelserne? Og hvor meget betyder de fysiske rammer for om, man har lyst til at blive hængende på skolen? Vi spørger eleverne, hvad de egentlig selv har lyst til.

Anton Bay Hansen, formand & Anders Frost, EUD-ordfører, Erhvervsskolernes Elevorganisation

Oliver Asmund Bornemann, Formand, Landssammenslutningen af Handelsskoleelever 

 

16:00-16:15 Opsamling, diskussion og erfaringsudveksling

Christine Skovgaard Madsen, kompetencechef, Bygherreforeningen

 

16:15-16:30 Roskilde tekniske skole – nye bygninger og nyt studiemiljø
Vi skal høre om den nye bygning Pulsen 8, og om de tanker, der ligge bag studiemiljøet her.

Janne Taklo, ressourcedirektør og Mette Ørsted Pedersen, bygningschef, Roskilde Tekniske skole

 

16:30-17:30 Rundvisning i den nye bygning på Roskilde Tekniske skole

Janne Taklo, ressourcedirektør og Mette Ørsted Pedersen, bygningschef, Roskilde Tekniske skole

 

Ret til ændringer forbeholdes

 

Hvem kan du møde?

Grundet COVID-19 har vi et begrænset antal pladser til rådighed. Vil du sikre dig en plads på en fagligt spændende dag, hvor du samtidig har mulighed for at netværke med deltagere fra bl.a. Arkitema Architects, COWI, EUC Nord og EUC Sjælland, Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasium, Leanmark Horsens, Lokale & Anlægsfonden, Pluskontoret Arkitekter, Ringsted Kommune, Roskilde Tekniske Skole, Svendborg Erhvervsskole og Gymnasium, TEC og TECHCOLLEGE, så tilmeld dig i dag.

 

Praktisk

Arrangementet er inklusiv morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Læs mere om praktisk information.

COVID-19:
Du kan trygt tilmelde dig Bygherreforeningens arrangementer. Vi følger Sundhedsstyrelsens råd og vejledninger til afholdelse af arrangementer.