Optaget til erhvervsskolerne er faldende, og det er en udfordring, både fordi vores samfund har hårdt brug for faglærte, men også fordi mange unge enten ikke påbegynder en ungdomsuddannelse eller vælger den forkerte og dermed mistrives eller falder fra. Flere undersøgelser viser, at antallet af unge, som vælger en erhvervsuddannelse, er faldende. De sidste 10 år, har kun 20 procent af de unge valgt en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse.

På denne konferencedag sætter vi fokus på, hvilken rolle de fysiske rammer på erhvervsskolerne spiller for de unges valg af ungdomsuddannelse og på de unges trivsel og motivation, når de går på skolen. Vi ser på, hvordan vi kan skabe attraktive studiemiljøer på ungdomsuddannelser både på eksisterende skoler og ved ny- og ombygninger, og vi ser på relationen mellem undervisning, læringsmiljø, fag og identitet.

Hvem deltager? Konferencen er for alle, som har interesse i erhvervsskolernes fysiske rum og de studerendes trivsel, og du kan bl.a. møde deltagere fra CCO, ERIK Arkitekter, Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier, HolmrisB8, Niels Brock, Nordea-fonden, Skaberkraft.dk, Syddansk Erhvervsskole, TECHCOLLEGE, Tietgen, Tietgenfonden, ZBC og Aarhus Tech.

 

Konferencen arrangeres af Bygherreforeningen i samarbejde med: 

 

 

 

Program

 

09:00-09:30 Ankomst og morgenmad 

 

09:30-09:40 Velkomst og introduktion til dagen

Christine Skovgaard Madsen, kompetencechef, Bygherreforeningen

 

09:40-10:05 Virkeligheden for erhvervsskolerne
På trods af en række indsatser de seneste år er optaget på erhvervsuddannelserne faldende. Men vores samfund har hårdt brug for alle faglærte. Vi skal her høre om ‘virkeligheden’ for erhvervsskolerne, hvad der rører sig på erhvervsskoleområdet nu, og hvordan kan vi arbejde positivt for erhvervsuddannelserne i fremtiden.

Ole Heinager, formand, Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne og direktør, NEXT 

 

10:05-10:30 Nye klimaskoler
For at kunne bygge bæredygtigt og bidrage til den grønne omstilling er det nødvendigt med nok faglærte. For at de faglærte har bedst mulige forudsætninger for at bidrage, har regeringen forslået, at der etableres tre nye klimaerhvervsskoler, hvor fagligt stærke miljøer for grøn omstilling og bæredygtighed er de vigtigste drivfaktorer. Flere uddannelsesinstitutioner og virksomheder i Kolding er gået sammen om at opfordre regeringen til at placere en af skolerne i Kolding. Men hvad er tankerne bag denne placering? Og hvad kan der gøres for at en sådan skole fremstår som et attraktivt valg for de unge?

Morten Bjørn Hansen, direktør, Business Kolding 

 

10:30-10:50 Kaffepause 

 

10:50-11:25 Hvorfor fravælger de unge erhvervsskolerne?
Færre unge vælger i dag en erhvervsuddannelse, og frem mod 2025 falder antallet af faglærte på landsplan med mere end 70.000 personer. Der er dog stor mangel på faglært arbejdskraft, og vi er derfor nødt til at arbejde hårdt på at gøre erhvervsuddannelser til noget, som eleverne aktivt vælger til efter grundskolen. Men hvordan gør vi det? I første omgang kunne vi prøve at finde svaret på, hvad de unge gerne vil have, og hvad der tiltaler dem ved erhvervsskolerne.

Arnt Louw, lektor, Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet 

 

11:25-12:10 Det fysiske miljø som trivselsfaktor i erhvervsskolerne
Erhvervsskoler kan aktivt støtte op om elevers oplevelser af skolen, som et rart sted at være og lære, ved at blive bevidste om, hvordan byggeri og indretning skaber tryghed, fællesskab og faglig inspiration. Mange elever søger bevidst et alternativ til folkeskolen og ønsker sig et anderledes miljø, når de påbegynder en erhvervsuddannelse. Derfor er det vigtigt at give dem rammer, der gør, at de kan indgå i undervisningen og opbygge fællesskaber på nye måder.  Vi får her præsenteret greb til at forstå samspillet mellem trivsel, læring og det fysiske miljø og til at se det fysiske miljø med elevernes øjne.

Suna Christensen, forfatter, konsulent, ph.d., NO!SE  

 

12:10-12:25 Kort debat om formiddagens oplæg
Hvorfor vælger de unge ikke erhvervsskolerne, og hvilken betydning har de fysiske rammer for de unges valg? Vi diskuterer formiddagens oplæg og stiller spørgsmålstegn ved baggrunden for de unges valg. 

 

12:25-13:10 Frokost 

 

13:10-13:30 Fysiske rammer og attraktive studiemiljøer
Hvordan kan vi arbejde med fysiske rammer og attraktive studiemiljøer? Og hvilke muligheder og udfordringer bør man være opmærksom på? Hos NEXT er der fokus på at skabe gode rammer, der er attraktive for de studerende. Vi skal her høre om NEXT og skolens erfaringer om lærings- og studiemiljøer.

Betina Bang Sørensen, specialkonsulent og ph.d., NEXT

 

13:30-13:50 Nytænkning er vejen frem
I Holstebro har Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland bygget en ny skole, som udbyder erhvervsuddannelser og efter- og videreuddannelser indenfor social- og sundhedsområdet samt det pædagogiske område. Byggeriet af SOSU-skolen har faglighed og helhed som centrale fokusområder og bygherren har haft store ønsker og krav til livet i skolebygningen, materialevalget og indeklimaet. Men hvad har det af betydning for de fysiske rammer på uddannelsen? Og vil det kunne tiltrække flere elever til skolen?

Mads Schmidt Haagensen, direktør, Social & Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland og Peter Kristiansen, kreativ Chef Undervisning & Fritid, Årstiderne Arkitekter   

 

13:50-14:10 Ny bæredygtig skole for mad og værtskab i Valby
I Valby er et nyt kvarter ved at blive etableret, hvor den nye Hotel- og Restaurantskolen skal ligge. Den nye skole vil sætte høje standarder for gastronomiske værksteder, hvor læring af madhåndværk sker gennem hænderne og sanserne, og samtidig opnå en høj certificering inden for bæredygtighed. Men hvordan skal skolens nye rammer være med til at tiltrække flere elever? Og hvad skal få skolen til at være et attraktivt valg for de unge?

Karsten Kolding, projektchef, Hotel- og Restaurantskolen Valby 

 

14:10-14:20 Opsamling om de nye skoler
Vi samler op på de tre skoler med tid til spørgsmål.  

 

14:20-14:40 Kaffe og kage 

 

14:40-14:55 Studerendes behov – fra hestens egen mund
Der kan være mange tendenser eller argumenter der peger os i retning af, hvad de studerende på erhvervsskoler ønsker. Men stemmer dette overens med, hvilke studiebehov, studiemiljøer og uddannelsessteder, de virkelig ønsker? Vi skal her høre et bud på svaret fra en studerende. 

Lucas Grøndal, medlem af ungeråd, Modstrøm 

 

14:55-15:25 Rammer der fremmer inspiration og et godt læringsmiljø
H.C. Ørsted Gymnasiet er et teknisk gymnasium (HTX) med fokus på teknologi og naturvidenskab. Gymnasiet har tre afdelinger, hvor den ene afdeling i Lyngby er ved at blive bygget. Byggeriet står klar i starten af 2022, og på trods af at det endnu ikke er færdigbygget, er det allerede blevet hædret med den prestigefyldte internationale arkitekturpris ICONIC AWARDS 2018, hvor det vandt i kategorien ’Innovative Architecture – best of best’ foran en række internationale projekter. Vi skal høre om byggeriet, hvordan lærings- og studiemiljøer er indtænkt i projektet, de fysiske rammer samt udfordringer og muligheder undervejs i processen.

Søren Robert Lund, arkitekt, Søren Robert Lund Architects

 

15:25-15:40 Opsamling på dagen  

 

15:40 -16:40 Rundvisning på TEC
Vi skal høre om det daglige brug af de fysiske rammer på gymnasiet. Herefter går vi på en spændende rundvisning i de nye rammer.

Lars Viborg Jørgensen

 

16:40 Tak for i dag

 

Ret til ændringer forbeholdes

 

Praktisk

Konferencen er inklusiv morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Læs mere om praktisk information.

 

Tilmeldingsvilkår

Når du tilmelder dig et arrangement eller uddannelsesforløb fra Bygherreforeningen modtager du en bekræftelse med det samme, og du er herefter tildelt en plads på arrangementet.

Deltagergebyret faktureres tidligst 14 dage før arrangementets start. Ved afbud tidligere end 14 dage før afholdelsesdatoen, vil du ikke blive faktureret. Tilmeldingen er herefter bindende. Såfremt du bliver forhindret i at deltage i et arrangement, er du naturligvis velkommen til at sende en anden fra din virksomhed i dit sted.

Ved uforudsete hændelser (f.eks. ved undervisers sygdom) eller manglende tilmeldinger kan arrangementet flyttes eller aflyses. Bliver arrangementet flyttet til en anden dato, har du mulighed for at framelde dig uden beregning.