Med den nye SVM-regering følger et større fokus på erhvervsuddannelserne – at få flere til at søge ind på uddannelserne og færre til at falde fra undervejs. Kvaliteten af undervisningen, udstyr og værktøj samt de fysiske rammer har længe været under kritik, og derfor vil regeringen nu sørge for, at der investeres mere i bygninger, lærekompetencer og udstyr.

Dette er gode nyheder for erhvervsskolerne, som længe har været lavt prioriteret. Og med ambitiøse mål om flere faglærte på arbejdsmarkedet til at løse nuværende og kommende problemstillinger – blandt andet omkring den grønne omstilling – er det altafgørende, at vi nu får mulighed for at løftet erhvervsskolerne og skabe attraktive læringsmiljøer, som kan tiltrække og fastholde flere elever. Men hvordan løser vi bedst den udfordring?

På denne konferencedag sætter vi fokus på, hvordan vi kan skabe fysiske rammer på erhvervsskolerne, som lever op til elevernes behov og krav, så skolerne kan fremstå, som et mere attraktivt valg for elever og potentielle ansøgere. Vi ser derfor bl.a. på, hvordan man kan inddrage elever i processen og dermed skabe de bedst mulige rammer og løsninger for brugerne. Samtidig vil flere konkrete eksempler påpege, hvordan bæredygtighed kan tænkes ind i erhvervsskoleprojekter.

Dagen byder både på interessante oplæg og cases, der har fokus på elevinddragelse og bæredygtighed. Derudover vil der være en spændende paneldebat samt mulighed for aktiv deltagelse fra deltagerne dagen igennem.

Konferencen er for dig, som beskæftiger sig med byggeri, renovering, indretning eller drift af erhvervsskolerne eller på anden vis har interesse for emnet.

 

Konferencen arrangeres af Bygherreforeningen i samarbejde med foreningens indsats ‘Bygherrer skaber lærepladser’.

 

Program

 

09:00-09:30 Ankomst og morgenmad

 

09:30-09:45 Introduktion til dagen og Bygherreforeningens projekt om erhvervsskoler

Christine Skovgaard Madsen, kompetencechef, Bygherreforeningen og Lars Bertelsen, projektchef, Bygherreforeningen 

 

09:45-10:05 Erhvervsskolernes udfordringer i dag

Nogle af de udfordringer, vi ser i dag, handler om, hvordan vi kan sørge for et højt ansøgertal på erhvervsuddannelserne og fastholde eleverne. Samtidig er der en politisk målsætning om, at flere skal søge ind på erhvervsuddannelse. Men hvad kan vi gøre for at opnå det mål? Skal uddannelserne spredes mere ud i landet? Skal vi gøre skolehjem mere tilgængelige? Og hvordan skal vi forholde os til de demografiske udfordringer, der er ift. fremtidens mindre årgange på erhvervsskolerne? Skal vi gøre skolerne mindre? Eller måske leje lokaler ud? Vi får her et overblik over de væsentligste udfordringer, som erhvervsskolerne står overfor i dag og de kommende år.

Jesper Nielsen, direktør, Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier

 

10:05-10:25 Fysiske rammer og trivsel

De fysiske rammer på erhvervsskolerne kan bidrage til at understøtte og synliggøre uddannelsernes faglige indhold, hvilket i høj grad udgør kernen i elevernes oplevelse af et godt undervisningsmiljø. Vi skal høre et oplæg fra STUK om viden om betydningen af et godt undervisningsmiljø for erhvervsskoleelevernes trivsel, særligt med fokus på betydningen af skolens fysiske rammer i form af bl.a. faciliteter, produkter og maskiner.

Julie Overgaard Sørensen, fuldmægtig, Styrelsen for undervisning og kvalitet, STUK

 

10:25-10:45 Pause

 

10:45-11:15 Rådgivning og indretning af erhvervsskolerne. Hvordan kan vi inddrage elever og medarbejdere?

På erhvervsskolerne findes mange typer af elever og medarbejdere med vidt forskellige interesser og faglige behov. Det kræver derfor god erfaring og forståelse for forskellighed at rådgive og finde frem til de bedst indretningsløsninger og dermed opnå det bedste resultat, når de fysiske rammer skal udvikles. Ikke mindst kan det være essentielt at inddrage elever og medarbejdere i processen, så de faktiske behov opfyldes bedst muligt. Men hvordan kan vi skabe plads til gode læringsmiljøer, værksteder og sociale områder på erhvervsskolerne? Og hvordan kan løbende evaluering med elev- og medarbejderinddragelse skabe værdi for projektet?

Mette Stavad, partner, arkitekt, Pluskontoret Arkitekter A/S

 

11:15-11:45 Fokus på klima, bæredygtighed, erhvervets identitet og fleksibilitet

Klimaundervisning og bæredygtig udvikling på erhvervsskolerne er omdrejningspunktet i et projekt, som Københavns Professionshøjskole udfører for Willumfonden. Men kan bæredygtighed være nøglen til at sikre flere ansøgere til erhvervsskolerne? Gennem projektet har man fundet ud af, at det bl.a. er vigtigt at skabe rammer der inspirerer og danner forbillede for den grønne omstilling. Derudover er der brug for rammer, der inviterer til social interaktion og synliggøre erhvervets rolle i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Eleverne skal kunne identificere sig med deres skole og erhverv. Samtidig er det vigtigt at skabe fleksible rammer, der bl.a. kan indrettes i takt med, at praksis i erhvervene forandrer sig.

Jan Bisgaard, lektor og Ph.d., Københavns Professionshøjskole

 

11:45-12:10 Erhvervsuddannelserne skal løftes markant: Hvordan gør vi ?

Med en ny regering i Danmark er der kommet et øget fokus på at få flere til at søge ind på erhvervsuddannelserne, og dét kræver gode erhvervsskoler. Men hvordan løser vi denne udfordring? Hvad er der særligt behov for, ift. rammer der fremmer læring, trivsel og fællesskaber? Og hvordan kan vi understøtte disse behov?

Snak mellem panel bestående af: Eskild Jansen, næstformand, Erhvervsskolernes Elevorganisation, Jan Bisgaard, lektor og Ph.d., Københavns Professionshøjskole, Lone Thrane, seniorprojektleder, del af indsatsen ‘Bygherrer skaber lærepladser’ og tidligere underviser på tømreruddannelsen, NEXT

 

12:10-13:10 Frokost

 

13:10-13:40 Roskilde Tekniske Skole: Brugerinddragelse og evaluering af læringsmiljøet

I Roskilde bygger Roskilde Tekniske Skole et nyt og markant uddannelsesbyggeri. Skolen har netop taget hul på fase tre af projektet. Her er der særligt fokus på brugerinddragelse og evaluering i forbindelse med læringsmiljøerne. Vi skal høre om arbejdet med brugerinddragelse og evaluering, udviklingen af læringsmiljøer gennem de tre faser, og hvor udviklingen er på vej hen i forhold til at skabe attraktive fysiske rammer, der tiltrækker og fastholder eleverne.

Beth Wiberg, Design Lead, Christensen & Co og Nadia Sander Strange, Sustainability and SDG advisor, Christensen & Co

 

13:40-14:10 Herningsholm: Den store ’byggemasterplan

Nyt skolehjem, ny landbrugsskole, ny helhedsplan og et kollegie til 300 millioner som nabo. Nu og i de kommende år er der fuld fart på arbejdet med de fysiske rammer på Herningsholm. Men hvad er visionerne for de nye rammer? Hvordan kan de trække flere elever til skolen? Hvilke forventninger har Herningsholm til deres nye nabo? Og hvordan kommer Herningsholm og det nye Håndværkskollegie til at samarbejde?

Allan Andreasen Kortnum, direktør, Herningsholm

 

14:10-14:30 Pause

 

14:30-15:00 Nyt campus: Tietgen City

Det bliver mere og mere nødvendigt at kunne tilgodese forskellige behov og bygge bæredygtigt. I 2024 står et nyt campus kaldet ’Tietgen City’ klar i Odense. Det er Tietgenskolens nye campus, hvor der er fokus på at skabe fleksible rammer, nytænkning af klasseværelset og bedst muligt udnyttelse af kvadratmeter. Derudover arbejdes der med inddragelse af elevernes ønsker og behov i de fysiske rammer gennem hele processen. Vi skal her høre om planlægningsfasen og den indledende faser af byggeriet.

Annette Vilhelmsen, direktør, Tietgenskolen

 

15:00-15:15 Kort opsamling på skolerne og afrunding

Med udgangspunkt i dagens drøftelser afrunder vi de sidste oplæg med en snak om, hvad der skal til for at løfte erhvervsskolerne.

Allan Andreasen Kortnum, direktør, Herningsholm og Annette Vilhelmsen, direktør, Tietgenskolen

Faciliteres af Christine Skovgaard Madsen, kompetencechef, Bygherreforeningen og Lars Bertelsen, projektchef, Bygherreforeningen 

 

15:15-16:30 Rundvisning på erhvervsskole

Hvordan har Hotel- og Restaurantskolen arbejdet med at skabe gode læringsmiljøer både i den teoretiske undervisning og praktikforløb? Det skal vi kort høre om, inden vi begiver os ud på en spændende rundvisning på skolen.

Andreas Hjalte Buchhave Jensen, afdelingsleder, Hotel- og Restaurantskolen

 

16:30 Tak for i dag

 

Ret til ændringer forbeholdes

 

Praktisk

Konferencen er inklusiv morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Læs mere om praktisk information.

 

Tilmeldingsvilkår

Når du tilmelder dig et arrangement eller uddannelsesforløb fra Bygherreforeningen modtager du en bekræftelse med det samme, og du er herefter tildelt en plads på arrangementet.

Deltagergebyret faktureres tidligst 14 dage før arrangementets start. Ved afbud tidligere end 14 dage før afholdelsesdatoen, vil du ikke blive faktureret. Tilmeldingen er herefter bindende. Såfremt du bliver forhindret i at deltage i et arrangement, er du naturligvis velkommen til at sende en anden fra din virksomhed i dit sted.

Ved uforudsete hændelser (f.eks. ved undervisers sygdom) eller manglende tilmeldinger kan arrangementet flyttes eller aflyses. Bliver arrangementet flyttet til en anden dato, har du mulighed for at framelde dig uden beregning.