Der er mange forskellige måder at dokumentere på. Men hvor ligger værdien i det, hvilke effekter kan det skabe og sidst, men ikke mindst, hvordan vil vi dokumentere? På dette seminar præsenteres du for en række udvalgte bæredygtighedsklasser, – mærkninger og –certificeringer, deres fokuspunkter, styrker og svagheder.  

Dagen er bygget op omkring løbende debatter, der giver en god platform for sammenligning af de forskellige tilgange og giver dig mulighed for at indhente vigtig læring om arbejdet med de forskellige metoder, fra forskellige aktører på tværs branchen.  

Arrangementet udbydes i samarbejde med FBSA – Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar.

 

Program

 

08:45-09:15 Ankomst, registrering og morgenmad

 

09:15-09:35 Velkomst
Hvorfor skal vi dokumentere bæredygtigheden i vores byggerier? Står værdien af dokumentationen mål med indsatsen? Hvad opnår vi af effekterne og hvad kan vi bruge dokumentationen til? Bygherreforeningen åbner dagens program og rammesætter dagens tema.

Graves Simonsen, projektchef, Bygherreforeningen 

 

09:35-10:00 FBSA – Charter og Roadmap 
kraft af samspillet med godt 100 bygherrer, rådgivere og entreprenører fungerer Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar som en væsentlig brobygger mellem branchens forskellige aktører. Når man som nyt medlem underskriver foreningens Charter for samfundsansvar, skriver man under på, at man fremadrettet vil bestræbe sig på at arbejde aktivt med Charterets principper – med den hensigt at skabe bæredygtige byggerier. Det giver ikke et bæredygtighedsstempel, men er en hensigtserklæring overfor såvel samarbejdspartnere, som ansatte, fremtidige brugere og samfundet som helhed. Hør Christina Schultz’s bud på, hvorfor hensigtserklæringen også bør have en plads i diskussionen om at ville det bæredygtige byggeri og hvordan FBSA støtter branchen i at løfte den udfordring. 

Christina Schultz, sekretariatsleder, Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA) 

 

10:00-10:30 Den frivillige bæredygtighedsklasse
I dag, over et år inde i forsøgsordningen med den frivillige bæredygtighedsklasse, bliver der mere og mere opmærksomhed om ordningens muligheder frem mod dens mulige implementering i bygningsreglementet i 2023. I dette oplæg skal vi en tur bagom FBK og høre om læringer og opmærksomhedspunkter fra ordningen og ikke mindst fremtidsperspektiverne for den frivillige bæredygtighedsklasse.

Morten Buus, konsulent, Buus Consult

 

10:30-10:45 Formiddagspause og netværk 

 

10:45-11:15 Level(s)
Level(s) er den nye fælleseuropæiske forståelsesramme for bæredygtigt byggeri – et open source værktøj, tilgængeligt for alle. Men hvordan er det gået siden den officielle udgave af Level(s) blev lanceret i oktober 2020, og hvordan kan vi få det mest mulige ud af Level(s) som værktøj? 

Peter Andreas Sattrup, chefkonsulent, bæredygtighed, Danske Arkitektvirksomheder

 

11:15-11:40 Debat: Giver disse officielle initiativer potentielt mere bæredygtighed i en dansk kontekst?
Ordet er dit, når oplægsholderne Morten Buus og Peter Andreas Sattrup står klar til at besvare spørgsmål om de to ordninger.

 

11:40-12:40 Frokost 

 

12:40-13:10 Cradle to Cradle
Hvis målet ikke nødvendigvis er at opnå en certificering, hvad kan vi da gøre for at stille krav til de materialer, vi bruger i byggeriet? Cradle to Cradle er en metode til udvikling af produkter og en produktstandard, som produkter kan certificeres efter. Troldtekts forretningsstrategi har siden 2012 været baseret på Cradle to Cradle-konceptet. Oplægsholder Tina Snedker Kristensen giver et bud på, hvordan man kan forholde sig kvalificeret til bæredygtighed i valget af Cradle to Cradle som bærende element i dokumentation af bæredygtighed i byggeriet og hvor langt man nå, når man taler Cradle to Cradle i forhold til hele byggerier. 

Tina Kristensen, Kommunikations- og Marketingchef, Troldtekt

 

13:10-13:40 Active House
Active House er en klassificering af bæredygtigt byggeri, som imødekommer fremtidens krav til energieffektivt byggeri, men med stærkt fokus på indeklima, adgang til dagslys samt sundhed og komfort generelt. Med dette non-profit værktøj arbejdes der med et bredt spektrum af tilgange, lige fra high tech løsninger og principper inden for rumdesign – alt sammen med fokus på at skabe energieffektive byggerier, der samtidig skaber værdi og trivsel for den fremtidige bruger. Dette indlæg giver indblik i, hvilke parametre Active House udmærker sig på, og hvordan klassificeringen kan udgøre et alternativ/tillæg til en egentlig certificering.

Lone Feifer, director, sustainable buildings, VELUX Group

 

13:40-14:05 Debat: Cradle to Cradle og Active House – vitaminer til din opfattelse af bæredygtighed?
Ordet er dit, når oplægsholderne Tina Kristensen og Lone Feifer står klar til at besvare spørgsmål om de to mærkninger. 

 

14:05-14:20 Kaffe og netværk 

 

14:20-14:50 Erfaringsudveksling og Walk-and-Talk
Inden dagens sidste oplæg og debat deler vi os op i mindre grupper for at udveksle nogle af de væsentligste erfaringer i arbejdet med dokumentation af bæredygtighed i byggeriet og videndele på tværs. 

 

14:50-15:20 DGNB
Mange bygherrer vælger at benytte den etablerede DGNB-certificering, når de skal dokumentere bæredygtigheden i deres byggerier. I Danmark findes der på nuværende tidspunkt en hel del erfaringer med certificeringsordningen, hvor byggerier eller hele byområder evalueres ud fra de seks hovedområder; miljømæssig kvalitet, økonomisk kvalitet, social kvalitet, teknisk kvalitet, proceskvalitet og områdekvalitet. Dette indlæg giver indsigt i nogle af de erfaringer, man har gjort sig i brugen af certificeringsordningen.

Oplægsholder annonceres snarest

 

15:20-15:50 Svanemærket
Totalentreprenøren Scandi Byg tog for nogle år tilbage en beslutning om at få deres byggesystem svanemærket, hvilket betyder, at de i dag leverer svanemærkede boliger som standard. Hvorfor valget faldt på netop Svanemærket og hvad denne beslutning har ført med sig af læring og opmærksomhedspunkter, skal vi høre meget mere om i dette indlæg. 

Mads Skalborg Simonsen, Udviklingschef, Scandi Byg 

 

15:50-16:15 Debat: Er Svanemærket og DGNB nu så etablerede, at de er nemme at kommunikere til beslutningstagerne og brugerne?
Ordet er dit, når de to oplægsholdere står klar til at besvare spørgsmål om de to certificeringer. 

 

16:15-16:30 Opsamling 
Graves Simonsen (Bygherreforeningen) og Christina Schultz (FBSA) samler op på dagens pointer

 

16:30 Tak for i dag  

 

Ret til ændringer forbeholdes

 

 

Oplægsholdere

Christina Schultz, sekretariatsleder, Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar

Graves Simonsen, projektchef, Bygherreforeningen 

Morten Buus, Konsulent, Buus Consult

Peter Andreas Sattrup, chefkonsulent, bæredygtighed, Danske Arkitektvirksomheder

Tina Kristensen, Kommunikations– og Marketingchef, Troldtekt

Lone Feifer, director, sustainable buildings, VELUX Group

Mads Skalborg Simonsen, Udviklingschef, Scandi Byg 

M.fl

Praktisk

Arrangementet er inklusiv morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Læs mere om praktisk information.