Kurset er udsolgt. Skriv til Maria Jordy Madsen (mjm@bygherreforeningen.dk), hvis du vil på venteliste.

Dette kursus giver dig gode råd og værktøjer til konfliktløsning. Kurset er delt op i to dele, hvor du om formiddagen får en introduktion til konfliktløsning med udgangspunkt i AB18-systemets konfliktløsningsmodel. Her får du indsigt i intentionerne bag modellen og vejledning i, hvordan den kan anvendes.

Om eftermiddagen rettes fokus på konflikters DNA. Her får du indsigt i sammenhænge mellem personprofiler og foretrukne konflikthåndteringsmekanismer. Denne indsigt kan du bruge som et supplerende værktøj til aftalesystemets konflikttrappe. Derudover tilbydes du på forhånd at ‘teste’ din egen personprofil, så du får kendskab til dit eget udgangspunkt for konflikthåndtering.

 

Program

 

09:00-09:30 Ankomst, morgenkaffe og morgenbrød

 

09:30-09:45 Velkomst og introduktion til dagen og deltagerne

Bygherreforeningen

 

09:45-10:30 Hvad kendetegner konflikter i byggebranchen? Og hvornår opstår de?
Hvordan opstår konflikter i byggeriet i dag? Og hvad er betydningen af at vælge den rette entreprenør og det rigtige team? Med erfaringer fra Voldgiftsnævnet får vi indblik i, hvad der kendetegner konflikter i byggeriet

Chico Sandbeck, adm. direktør Sandbeck A/S og repræsentant for Bygherreforeningen i Voldgiftsnævnet Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg

 

10:30-11:30 Konflikttrappen i AB18
Vi får en introduktion til konflikttrappen i AB18 og de intentioner, der ligger bag. Derudover ser vi på konflikthåndtering på forskellige niveauer – fra uformelle møder mellem parterne over mediation til løsninger i AB-systemet og Voldgiftnævnet

Lene Ahlmann-Ohlsen, direktør, Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg

 

11:30-12:30 Frokost

 

12:30-13:00 Hvordan arbejder du med mediation og mægling?
Konflikter og uoverensstemmelser i byggeprojekter kan være dyre, tidskrævende og opslidende. Men hvis man bringer de rette værktøjer i spil, kan man effektivt finde en løsning, som tilstræber et forlig eller win-win for begge parter, frem for at udpege en vinder og en taber. Mediation og mægling er to processer, der grundlæggende søger at få afklaret konfliktens kerne og at nå frem til en fælles god løsning. Hvordan arbejder du bedst mediation og mægling og forstår begreberne og deres anvendelse?

Rolf Simonsen, sekretariatsleder, Værdibyg

 

13:00-13:40 Hvad er en konflikt? Få et indblik i konfliktteoriens DNA
Vi ser på de grundlæggende elementer i en konflikt. Hvordan opstår den? Hvad skal man være opmærksom på? Og hvordan kan man henholdsvis forebygge og nedtrappe den? Med dette indblik i konfliktens DNA tager vi fat i teoriens værktøjer og overfører dem til praksis.

Henrik Leslye, erhvervspsykolog, cand.psych.

 

13:40-14:30 Personprofiler og foretrukne konfliktløsningsmetoder
Som individer har vi forskellige konfliktløsningsmodeller. På baggrund af hjemmetest gennemgår vi, hvilken betydning profilerne har for vores egen håndtering af konflikter.

Henrik Leslye, erhvervspsykolog, cand.psych.

 

14:30-14:45 Kaffepause

 

14:45-15:45 Personprofiler og foretrukne konfliktløsningsmetoder – fortsat
Vi drøfter på et generelt niveau, hvordan du kan bruge kendskabet til både dig egen og andres personprofil til aktivt at forebygge en konfliktoptrapning og løse konflikten tidligst mulig.

Henrik Leslye, erhvervspsykolog, cand.psych

 

15:45-16:00 Opsamling og evaluering

 

16:00 Tak for denne gang

 

Ret til ændringer forbeholdes

 

Underviser

Chico Sandbeck, adm. direktør Sandbeck A/S og repræsentant for Bygherreforeningen i Voldgiftsnævnet Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg

 

Lene Ahlmann-Ohlsen, direktør, Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg
Lene Ahlmann-Ohlsen er direktør for Voldgiftsnævnet, hvor hun er ansvarlig for både drift og udvikling, herunder også af de nye processer for konflikthåndtering i AB-18. Lene Ahlmann-Ohlsen beskæftiger sig gennem nævnets sager med problemstillinger inden for entrepriseretten, herunder syn og skøn, og er uddannet mediator.

 

Henrik Leslye, Erhvervspsykolog, cand.psych.
Henrik Leslye er erhvervspsykolog, cand. psych., certificeret Business Coach (CCA) og certificeret i bla. JTI-Test og Talentprofilen, og ikke mindst er han prisbelønnet foredragsholder og underviser. Henriks foredrag og undervisning har grundlæggende humoren som middel og forandringen som mål.

 

Praktisk

Kurset er inklusiv morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Læs mere om praktisk information.

COVID-19:  Du kan trygt tilmelde dig Bygherreforeningens arrangementer. Vi følger Sundhedsstyrelsens råd og vejledninger, og hvis det ikke er muligt at mødes fysisk, vil vi afholde en digital, forkortet og billigere version af arrangementet på samme dato. I så fald får du mere information direkte på mail.

 

 

Kursusforløb i AB-systemet

Vi har samlet vores kurser i en række kursusforløb, som gør det nemmere for dig at navigere i vores kursusudbud. Du kan som altid vælge blot at deltage i et enkelt kursus, eller du kan vælge at deltage i hele forløbet, så du bliver godt på inden for det enkelte område. Hvis du vil tage et helt kursusforløb eller en del af det, så kontakt om, så hjælper vi med tilmelding. Du kan også opnå rabat ved at købe flere kurser på en gang.