Der kan være meget at vinde ved at lade bæredygtighed sætte retningen for den overordnede strategi for en ejendomsportefølje. Strategien kan sætte mål og delmål for porteføljens udvikling og drift og danne grundlag for handle-, ressource- og måleplaner, der sikrer, at bæredygtigheden opnås i konkrete projekter og driften af bygningerne.

Denne seminardag giver dig inspiration til at arbejde med bæredygtighed på forskellige niveauer i bygherreorganisationen  – opgaver, der ofte præges af stor kompleksitet og høje forventninger til performance.

Seminaret henvender sig til ledere og projektledere, der skal kunne overskue og realisere bæredygtighedsstrategien og sikre en stabil bevægelse gennem processens forskellige faser. Dagen byder på en række spændende cases og introducerer til værktøjer, der kan skabe fremdrift og sammenhængskraft i indsatsen.

 

Program

 

09:00-09:30 Ankomst og morgenbrød
Vi starter dagen med at byde på kaffe og morgenbrød.

 

09:30-09:45 Introduktion
Vi byder velkommen og rammesætter dagens tema.

Graves Simonsen, projektchef, Bygherreforeningen

 

09:45-10:30 Strategi som afklaring
Mange bygherreorganisationer har vedtagne strategier for deres ejendomsportefølje og driften heraf. Det handler bl.a. om at finde balancen mellem at se porteføljen som et økonomisk passiv i regnskabet og samtidigt at se porteføljen som et funktionsmæssigt aktiv i en udviklings- og driftsmæssig sammenhæng for at kunne opfylde brugernes behov og ønsker. Stigende samfundskrav om bæredygtighed udfordrer porteføljeejere og bygherrer til at gå nye veje, og det betyder en gentænkning af strategierne. Hvordan når vi frem til en ny afklaring og sætter nye mål?

Mette Loiborg, specialkonsulent og projektleder, Lyngby-Taarbæk Kommune

 

10:30-11:15 Fra strategi til handling
Med strategien og målsætningen på plads skal begge implementeres og realiseres i organisationen og porteføljen. Der skal prioriteres og udvikles delmål, defineres målkriterier, samt udarbejdes eller revideres handlings-, måle- og ressourceplaner i en iterativ proces, hvor det kan blive nødvendigt både at justere strategien, men i høj grad også at inddrage organisationens projekt- og driftsledere. Hvordan når man effektivt i mål med dette arbejde og får resten af organisationen med?

Francois Svend Court-Payen, Projektchef, CAS Bygherre, DTU

 

11:15-11:30 Pause

 

11:30-12:15 Realisering af bæredygtighedsstrategien
Når bæredygtighedsstrategien realiseres i praksis, lander implementeringen af beslutningerne og planerne på projektledernes bord. Det er i bygge- og renoveringsprojekterne – og i bygherrens indkøb, at intentionerne omsættes til praksis. Er det strategien, at der skal bygges efter den frivillige bæredygtighedsklasse eller certificeres til DGNB? Under alle omstændigheder er der meget at holde styr på i processen. Direktør Jesper Ring giver sit bud på, hvordan processen styres for ikke at tabe bæredygtigheden undervejs og ikke mindst, hvordan overblikket bevares med udgangspunkt i Frame-platformen.

Jesper Ring, CEO, Frame

 

12:15-13:15 Frokost

 

13:15-14:00 Den bæredygtige driftsindsats
Hvor bygherreorganisationen ikke skal bygge nyt, men i stedet koncentrere sig om sin eksisterende ejendomsportefølje, er der en række greb, som kan sikre at driften af porteføljen bliver optimeret og bæredygtig. Det handler om at finde balancen mellem imødekommelse af brugernes/kundernes behov og udnyttelsen de arealer, der er til rådighed, og samtidigt at sikre stabilitet i forretningen.

Taler annonceres snarest

 

14:00-14:15 Eftermiddagspause

 

14:15-15:00 Måling og målopfyldelse
Et vigtigt element i at sikre bæredygtighed er at måle på indsatsen – opnår vi det, vi forventer ift. vores målsætning? Og hvordan sikrer vi et setup, så vores indsats bliver målbar? Målbarheden og opfyldelsen har stor betydning for, hvordan vi performer ift. strategien og om den evt. skal justeres, og især ift. om vi udnytter de tilgængelige ressourcer optimalt og dermed sikrer opfyldelse af bæredygtighedsstrategien.

Taler annonceres snarest

 

15:00-15:30 Debat

 

15:30 Tak for i dag

 

Ret til ændringer forbeholdes

 

Det er muligt at deltage i dette arrangement online til en reduceret pris. Ønsker du at deltage digitalt, kan du kontakte info@bygherreforeningen.dk

 

 

Oplægsholdere

 

Mette Loiborg, specialkonsulent og projektleder, Lyngby-Taarbæk Kommune

Francois Svend Court-Payen, Projektchef, CAS Bygherre, DTU

Jesper Ring, CEO, Frame

M.fl.

Praktisk

Kurset er inklusiv morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Læs mere om praktisk information.

COVID-19:
I Bygherreforeningen følger vi hele tiden udviklingen i Coronasituationen tæt, og vi gør vores ypperste for at overholde de seneste retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Derfor kan du trygt tilmelde dig vores arrangementer.
OBS: Mød ikke op til et arrangement i Bygherreforeningen, hvis du har symptomer på corona, mistanke om smitte eller afventer testsvar.

På grund af afstandskrav og begrænset kapacitet anbefaler vi at booke i god tid, hvis du vil være sikker på en plads