Hvordan kommer vi til at bo i fremtiden? Og hvilke ønsker og krav har vi til vores boliger? Vi starter dette seminar med at tage et kig på den økonomiske udvikling af boligmarkedet, og hvordan det påvirker vores valg af boliger. Samtidig stiger befolkningstallet i Danmark, og det kan muligvis få konsekvenser for vores valg af bolig fremadrettet.

På seminaret præsenteres en række spændende projekter og eksempler på, hvordan vi kan bygge med øje for holdbarhed, og byggeri der ’trender’ i mange år frem. Vi skal derfor høre flere bud på, hvordan sådanne boliger kunne se ud, nye koncepter der taler til vores ønsker og krav, samt hvordan vi kan bygge klimavenligt.

Seminaret er for dig der har interesse i, hvordan vi kommer til at bo i fremtiden. Det kan være, at du bygger, renovere, indretter eller drifter boliger.

 

Program

 

09:00-09:30 Ankomst og morgenmad

 

09:30-09:40 Introduktion til dagen

 

09:40-10:15 Økonomi og status på udvikling

Hvordan ser det danske boligmarked ud fra et økonomisk perspektiv? Hvilke typer af boliger lejer og køber danskerne primært i dag? Og hvad kan den økonomiske situation betyde for fremtidens leje og køb af boliger? Vi sætter gang i dagens seminar med et indblik på udviklingen af boligmarkedet.

Mikkel Høegh, afdelingsdirektør, boligøkonomi, Jyske Bank

 

10:15-10:50 Det stigende befolkningstals påvirkning af boligønsker og tendenser

Befolkningstallet i Danmark stiger, og i 2029 vil der for første gang bo flere end 6 millioner indbyggere i Danmark. Samtidig vokser det gennemsnitlige boligareal per indbygger, mens kravet om bæredygtighed, downsizing, og mindre forbrug trækker den anden vej. Hvad påvirker egentlig vores boligdrømme? Og kan vi overhovedet sige noget om fremtidens boligformer?

Mette Mechlenborg, seniorforsker, BUILD

 

10:50-11:10 Kaffepause

 

11:10-11:45 ’4 måder at møde din nabo’

Ofte reduceres antallet af kvadratmeter der bruges på trappeopgange i etagebyggerier til det lavest mulige, og de benyttes udelukkende som en funktion. Det nye koncept ’Trappens Rum’ har til formål at udforsker forskellige udformninger af trapperummet og bruge det til at skabe nye typer af entréområder og fællesarealer. Herved skabes rum for det uformelle møde og fællesskab mellem naboer.

Søren Rasmussen, arkitekt, ONV

 

11:45-12:05 Opsamlingsdebat i grupper

 

12:05-13:05 Frokost

 

13:05-13:40 Boliger der skabes i balance med vores planet og samfund
Hvordan kan vi bygge boliger på en mere bæredygtig og inkluderende måde, der kan tackle både klimakrisen og stigende ulighed? Netop det fokus har Home.Earth. På sidste års seminar blev vi introduceret til Home.Earth samt virksomhedens fokus, ambitioner og mål. I år får vi et indblik i Home.Earths første store projekt, som de har sat i gang i Nærheden i Høje Taastrup. Derudover er virksomheden i fuld gang med at udvikle en ny model ’The Doughnut for Construction’ i samarbejde med bl.a. Realdania, DTU, BUILD, Stockholm Resilience Centre og en række skarpe rådgivere, som vi også skal høre mere om.

Emil Bender Lassen, Co-founder, Home.Earth

 

13:40-14:15 Kombinationen af det traditionelle bofællesskab og nutidens behov

Plushusene-konceptet er baseret på de bedste komponenter fra de traditionelle bofællesskaber i kombination med nutidens behov for at have sit eget private rum – med frihed til at leve som man ønsker med individuelle præferencer. Mange bofællesskaber er skudt op rundt om i landet, og flere er på vej. Bl.a. er projektet ’Plushusene i Lisbjerg’ netop påbegyndt. Vi skal høre om konceptet og erfaringer herfra samt om de udfordringer og muligheder, som det at bygge bofællesskaber kan medføre.

Martin Kring, CEO, Plushusene Management Aps

 

14:15-14:35 Kaffepause

 

14:35-15:10 Case

Oplæg og oplægsholder annonceres snarest

 

15:10-15:40 Fælles debat

Hvad trender på boligmarkedet? Og hvad køber vi? Er Tinyhouses, boliger der samler flere generationer under ét tag og fokus på bæredygtighed stadig trends, vi køber ud fra? Og vil det fortsætte i fremtiden? Vi afrunder dagens seminar med en fælles debat.

 

15:40 Tak for i dag

 

Ret til ændringer forbeholdes

 

Praktisk

Seminariet er inklusiv morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Læs mere om praktisk information.

 

Tilmeldingsvilkår

Når du tilmelder dig et arrangement eller uddannelsesforløb fra Bygherreforeningen modtager du en bekræftelse med det samme, og du er herefter tildelt en plads på arrangementet.

Deltagergebyret faktureres tidligst 14 dage før arrangementets start. Ved afbud tidligere end 14 dage før afholdelsesdatoen, vil du ikke blive faktureret. Tilmeldingen er herefter bindende. Såfremt du bliver forhindret i at deltage i et arrangement, er du naturligvis velkommen til at sende en anden fra din virksomhed i dit sted.

Ved uforudsete hændelser (f.eks. ved undervisers sygdom) eller manglende tilmeldinger kan arrangementet flyttes eller aflyses. Bliver arrangementet flyttet til en anden dato, har du mulighed for at framelde dig uden beregning.