Hvordan kommer vi til at bo i fremtiden? Og hvilke ønsker og krav har vi til vores boliger? Vi starter dette seminar med at tage et kig på den økonomiske udvikling af boligmarkedet, og hvordan det påvirker vores valg af boliger. Samtidig stiger befolkningstallet i Danmark, og det kan muligvis få konsekvenser for vores valg af bolig fremadrettet.

På seminaret præsenteres en række spændende projekter og eksempler på, hvordan vi kan bygge med øje for holdbarhed, og byggeri der ’trender’ i mange år frem. Vi skal derfor høre flere bud på, hvordan sådanne boliger kunne se ud, nye koncepter der taler til vores ønsker og krav, hvordan vi kan bygge klimavenligt, og om alt dette kan realiseres midt i inflation og energikrise.

Seminaret er for dig der har interesse i, hvordan vi kommer til at bo i fremtiden. Det kan være, at du bygger, renovere, indretter eller drifter boliger.

 

Program

 

09:00-09:30 Ankomst og morgenmad

 

09:30-09:40 Introduktion til dagen

Faciliteres af Jesper Malm, områdechef, Bygherreforeningen

 

09:40-10:15 Økonomi og status på udvikling

Hvordan ser det danske boligmarked ud fra et økonomisk perspektiv? Hvilke typer af boliger lejer og køber danskerne primært i dag? Hvad kan den økonomiske situation betyde for fremtidens leje og køb af boliger? Og hvilken betydning har høje elpriser og renter herpå? Vi sætter gang i dagens seminar med et indblik på udviklingen af boligmarkedet.

Mikkel Høegh, afdelingsdirektør, boligøkonomi, Jyske Bank

 

10:15-10:50 Det stigende befolkningstals påvirkning af boligønsker og tendenser

Befolkningstallet i Danmark stiger, og i 2029 vil der for første gang bo flere end 6 millioner indbyggere i Danmark. Samtidig vokser det gennemsnitlige boligareal per indbygger, mens kravet om bæredygtighed, downsizing, og mindre forbrug trækker den anden vej. Hvad påvirker egentlig vores boligdrømme? Og kan vi overhovedet sige noget om fremtidens boligformer?

Claus Bech-Danielsen, professor og Ph.d., BUILD

 

10:50-11:05 Kaffepause

 

11:05-11:40 Boliger til alle: Kan småt også være godt?

Familieformerne ændrer sig, mange vil gerne bo i byerne og vi har brug for et mere bæredygtigt byggeri. Det betyder, at vi er nødt til at bygge flere billigere og mindre boliger. Men hvordan sikrer vi den gode boligkvalitet og beboernes sundhed i billigere og mindre boliger? Og hvordan sikrer vi gode boligvilkår for alle – heriblandt samfundets udsatte grupper?

Nicolai Carlberg, etnolog og indehaver, Carlberg

 

11:40-12:15 Eksperimentprojekt: Alment boligbyggeri i Carlsberg byen

Med 37 registrerede familieformer og et højt co2aftryk fra det byggede miljø, har vi brug for byggerier og boligprojekter, der kan genstarte og gentænke det danske boligbyggeri. Derfor har Realdania og Statens Kunstfond givet støtte til 7 eksperimenterende boligprojekter. Et af projekterne opføres i Carlberg Byen, som rummer et alment familiebofællesskab (til singler og par med børn), ungdomsboliger, familieboliger, små billige boliger samt særlige boliger til unge i hjemløshed. Vi skal høre hvordan projektet er tænkt ind i nutidens og fremtidens boligtendenser, og hvordan dét at samle flere befolkningsgrupper i ét boligområde kan skabe værdi for beboere og bydel.

Domea.dk

 

12:15-12:30 Kort snak i grupper

Hvilke tanker har formiddagens oplæg sat i gang? Er der noget, der har været overraskende at høre? Mærkes nogle af disse problemstillinger i egne projekter? Vi afslutter snakken med en fælles opsamling.

Faciliteres af Jesper Malm, områdechef, Bygherreforeningen

 

12:30-13:30 Frokost

 

13:30-14:05 Boliger der skabes i balance med vores planet og samfund

Hvordan kan vi bygge boliger på en mere bæredygtig og inkluderende måde, der kan tackle både klimakrisen og stigende ulighed? Netop det fokus har Home.Earth. Vi får her et indblik i Home.Earths første store projekt, som de har sat i gang i Nærheden i Høje Taastrup. Derudover er virksomheden i fuld gang med at udvikle en ny model ’The Doughnut for Construction’ i samarbejde med bl.a. Realdania, DTU, BUILD, Stockholm Resilience Centre og en række skarpe rådgivere, som vi også skal høre mere om.

Emil Bender Lassen, Co-founder, Home.Earth

 

14:05-14:40 Kombinationen af det traditionelle bofællesskab og nutidens behov

Plushusene-konceptet er baseret på de bedste komponenter fra de traditionelle bofællesskaber i kombination med nutidens behov for at have sit eget private rum – med frihed til at leve som man ønsker med individuelle præferencer. Mange bofællesskaber er skudt op rundt om i landet, og flere er på vej. Bl.a. er projektet ’Plushusene i Lisbjerg’ netop påbegyndt. Vi skal høre om konceptet og erfaringer herfra samt om de udfordringer og muligheder, som det at bygge bofællesskaber kan medføre.

Martin Kring, CEO, Plushusene Management Aps

 

14:40-15:00 Kaffepause

 

15:00-15:35 Transformation og fællesskaber

Oplæg og oplægsholder annonceres snarest.

 

15:35-16:00 Fælles debat med panel og deltagere

Hvad trender på boligmarkedet? Og hvad køber vi? Er Tiny houses, flergenerationshuse og fokus på bæredygtighed fortsat trends, vi køber ud fra? Og vil det fortsætte i fremtiden? Vi afrunder dagens seminar med en fælles debat.

Martin Kring, CEO, PlusHusene Management Aps, Emil Bender Lassen, Co-founder, Home.Earth og Rolf Andersson, udviklingsdirektør, KAB

 

16:00 Tak for i dag

 

Ret til ændringer forbeholdes

 

Praktisk

Seminariet er inklusiv morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Læs mere om praktisk information.

 

Tilmeldingsvilkår

Når du tilmelder dig et arrangement eller uddannelsesforløb fra Bygherreforeningen modtager du en bekræftelse med det samme, og du er herefter tildelt en plads på arrangementet.

Deltagergebyret faktureres tidligst 14 dage før arrangementets start. Ved afbud tidligere end 14 dage før afholdelsesdatoen, vil du ikke blive faktureret. Tilmeldingen er herefter bindende. Såfremt du bliver forhindret i at deltage i et arrangement, er du naturligvis velkommen til at sende en anden fra din virksomhed i dit sted.

Ved uforudsete hændelser (f.eks. ved undervisers sygdom) eller manglende tilmeldinger kan arrangementet flyttes eller aflyses. Bliver arrangementet flyttet til en anden dato, har du mulighed for at framelde dig uden beregning.

 

Fotokreditering: Magnus Hasberg