Vær med, når vi diskuterer fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter. Hvad skal de kunne? Hvordan anvendes og finansieres de bedst? Og hvem er det, som faciliteterne skal henvende sig til, så vi aktiverer flest mulige og dermed fremmer folkesundheden og trivslen landet over.

På dagen kan du høre en række spændende oplæg. Du bliver bl.a. klogere på tidens trends og tendenser inden for idrætsbyggeri, idræt på det almene område og på optimalt brug af faciliteter både i storbyer og mindre befolkede områder.

 

Programmet opdateres løbende

 

Program

 

09:00- 09:30 Velkomst og morgenmad

 

09:30-09:40 Velkomst og introduktion til dagen

Jesper Malm, områdechef, kommunikation og udvikling, Bygherreforeningen

 

09:40-10:10 Idrætskulturens vagthund

Claus har mange års erfaring inden for den danske idrætsverden, bl.a. som idrætspolitisk rådgiver for skiftende kulturministre. Han er nu aktuel med bogen ”Kampen om idrættens kulturpolitik”. Her efterlyser han viljen til at formulere kulturpolitiske krav til idrættens udvikling. Hør facilitets-opfinders bud på, hvad man kan gøre for at forbedre idræts- og fritidsfaciliteter nu og i fremtiden.

Claus Bøje, cand.polit., idrætspolitisk rådgiver og forfatter

 

10:10-10:45 Hvordan bliver København verdens mest aktive storby?

I februar 2021 indgik Københavns Kommune, DGI og DIF et samarbejde, der arbejder for at løse samfundsudfordringer ved at gøre København til den mest aktive storby i verden. Det gælder bl.a. i forhold til at engagere flere udsatte, sårbare og ældre i de fællesskaber, der opstår når man dyrker idræt. I landets største kommune er der pres på idrætsfaciliteterne, og målsætningen kræver derfor nye anlæg og haller, hvor københavnere kan mødes og være fysiske sammen. Hør mere om strategien bag ”Verdensby i bevægelse”.

Jakob Juhl Pedersen, direktør, DGI Storkøbenhavn

 

10:45-11:00 Pause

 

11:00-11:40 Idrætsfaciliteter som frugtbar investering

 

11:40-12:20 Når de almene tager ansvar og ”Nørrebro samles på banen”
Et samarbejde mellem almene boligforeninger, herunder AKB, og Nørrebro United udspiller sig på området omkring Lundtoftegade. Her skal et udsat, alment boligområde have et åbent boldspilstorv, der inviterer til samvær og interaktion med såvel de øvrige beboere som med folk udefra. To andre boldspilstorve opføres i området på Nørrebro, og mens de kompenserer for manglende idrætsfaciliteter på Nørrebro, giver de også børnene i de almene boligforeninger bedre muligheder for at blive en del af det lokale foreningsliv.

Søren-Emil Schütt, AKB og Aske Kvist, skriver ph.d. om projektet og er aktiv hos Nørrebro United

 

12:20-13:10 Frokost

 

13:10-13:50 Den lokale hal: Skal den bruges, afvikles eller (om)bygges?

Frem mod 2023 arbejder Lokale- og Anlægsfonden sammen med DIF og Dansk Skoleidræt om at skabe nyt liv i nogle af landets gamle gymnastiksale. Projektet skal udvikle, realisere og videreformidle idéer til indretning, om- og tilbygning af nogle af landets omkring 1700 gymnastiksale. Det er et skridt på den rette vej, i forhold til at udnytte de lokale haller og styrke lokalidrætten.

Oliver Vanges, udviklingskonsulent, Lokale- og Anlægsfonden

 

13:50-14:20 Diskussion
Hvordan bringer vi de nuværende faciliteter i spil, og undgår overbookede haller i storbyerne og ubrugte anlæg i yderområderne? Hvordan ser fremtidens idrætsfaciliteter ud? Og hvilken rolle skal hhv. kommunale, almene og private bygherrer samt rådgivere spille i at udvikle landets idrætstilbud og øge folkesundheden?

Jesper Malm, områdechef, kommunikation og udvikling, Bygherreforeningen

 

14:20-14:40 Kaffe & kage

 

14:40-15:20 Finurlige idrætsfaciliteter aktiverer nærmiljøet

JAJA Architects har med en række projekter stilet efter at øge aktivitetsniveauet i nærområdet med alternative faciliteter, der indbyder til både sport og leg. I Aalborg fik et gammelt laboratorium nyt liv da det blev transformeret til GAME Street Mekka – et asfalteret gadeidræts- og kulturhus, hvor børn, unge og voksne samles om bl.a. hiphop, street basket, parkour og gadefodbold. Et andet succeseksempel er hybridbygningen i Nordhavn, der samler parkeringshus og ”konditag”.

Kathrin Susanna Gimmel, partner og arkitekt, JAJA Architects

 

15:20-15:30 Afrunding og afsluttende spørgsmål

 

15:30 tak for i dag!

Praktisk

Kurset er inklusiv morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Læs mere om praktisk information.