Hvad er Level(s)?

EU-kommissionen har udviklet Level(s), som et bud på en fælles vurderingsmetode for nogle af de væsentligste parametre i bæredygtigt byggeri, der kan anvendes i bygningsreglementer og i certificeringsmetoder for bæredygtigt byggeri i EU.

 

 

16 danske virksomheder har testet Level(s) for at høste de første erfaringer med metoden og komme med forslag til forbedringer, inden den endelige version lanceres i 2020. Dermed er Danmark et af de lande, der har bidraget mest til at teste den metode, der kan blive rygraden i fremtidens europæiske standarder for bæredygtigt byggeri.

 

Der afholdes en ligende konference i København den 12. september kl. 13:00-16:00 hos Bygherreforeningen, Borgergade 111, 1300 Købehavn K.

Målgruppe

Konferencen henvender sig til bygherrer, rådgivere og udførende, der interesserer sig for udviklingen inden for bæredygtigt byggeri – og er samtidigt en genvej til viden om Level(s) som metode.

Program

14:00-14:20 Hvad skal vi med Level(s) – og hvorfor har danske virksomheder testet metoden?
Introduktion

Peter Andreas Sattrup, Danske Arkitektvirksomheder

 

14:20-15:10 Hvilke udfordringer stødte virksomhederne på?
Evaluering af den danske test, samt præsentation af to testcases (nærmere herom følger)

Kim Haugbølle og Harpa Birgisdottir, SBi – Aalborg Universitet

Amdi Worm, Arkitema

Karina Vedel Kronborg, Frandsen & Søndergaard

 

15:00-15:15 Pause

 

15:15-15:35 Hvad skal forbedres, for at Level(s) kan bidrage til at gøre byggeriet mere bæredygtigt?
Anbefalinger til det videre forløb

Jesper Ring, FRAME og

Brian Sørensen, Årstiderne Arkitekter

 

15:35-15:55 Kan Level(s) med tiden bruges i relation til DGNB og bygningsreglementet?
Perspektivering af metoden.

Lau Raffnsøe, Danish Green Building Council

Peter Andreas Sattrup, Danske Arkitektvirksomheder

 

15:55-16:00 Opsamling og afslutning

Den danske test

Den danske test af Level(s) koordineres af Danske Arkitektvirksomheder i samarbejde med Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Bygherreforeningen, Green Building Council Denmark og DI Byg. Erfaringerne analyseres af Statens Byggeforskningsinstitut. Testen støttes økonomisk af Realdania, Grundejernes Investeringsfond og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Level(s) er testet af AI Arkitekter og Ingeniører, Arkitema Architects, COWI, Dissing og Weitling Architecture, Danish Energy Management, DOMINIA, EKJ Rådgivende Ingeniører, Ekolab, FRAME, Frandsen & Søndergaard, Krydsrum Arkitekter, MOE, Rambøll, Rockwool, Sweco Danmark og Årstiderne Arkitekter.

 

Mere information om Level(s):

http://ec.europa.eu/environment/eussd/pdf/Level_publication_EN.pdf

 

Arrangementsansvarlig er Peter Andreas Sattrup, Danske Arkitektvirksomheder – pas@danskeark.dk / +45 2636 3812. 

Parterne bag konferencen

 

Ret til ændringer forbeholdes