Kurser -

28/02/2023

Frivillig bæredygtighedsklasse, LCA og LCC for bygherrer

Fra og med 2023 strammes de tekniske krav til nybyggeriet. På dette kursus får du sparring til, hvad I som bygherre forventes at levere på de nye krav. Hvilke dagsordener skal I være fortrolige med i nærmeste fremtid, og hvordan fremtidssikrer I organisationen, så I får opbygget og forankret viden og kompetencer til at løfte de aktuelle bæredygtighedsdagsordener?

Pris

Medlemspris:

3200 kr. ex. moms

Ikke medlemmer:

4800 kr. ex. moms

Tid og sted

Vi har desværre ikke flere ledige pladser på dette kursus. Dog kan du tilmelde dig den nye dato 13. april 2023 eller hele uddannelsesforløbet i København eller Aarhus og Aalborg

Find kurset her.

Find uddannelsesforløbet i København her.

Find uddannelsesforløbet i Aarhus og Aalborg her.

 

Byggeriet går en tid med stigende bæredygtighedskrav i møde. Nogle krav bliver obligatoriske i bygningsreglementet på kort sigt, mens andre krav fortsat vil høre under den frivillige bæredygtighedsklasse en tid endnu.

Fra januar 2023 stilles der krav om, at nybyggerier over 1000 m2 skal leve op til grænseværdier for CO2-udledning, mens alle nybyggerier – uanset størrelse – skal gennemgå en livscyklusvurdering (LCA). Lignende krav vil også at komme til at gælde for renoveringsprojekter i takt med, at datagrundlaget udvikles. 

De bygherrer, der har besluttet, at alle større byggerier skal certificeres eller mærkes, lever som udgangspunkt op til de nye krav til byggeteknisk og indeklimamæssig kvalitet i bygningsreglementet. Men hvad med alle de små og mellemstore nybyggerier eller renoveringsprojekter, som også skal leve op til en række bæredygtighedskrav, hvis de skal bidrage til den grønne omstilling? 

Dette kursus er udviklet til dig, der sidder som leder eller projektleder i bygherreorganisationen, og som skal kunne dokumentere, at dine projekter lever op til de nye livscyklus- og klimakrav, men som også har ambitioner om, at jeres byggerier og bygninger skal bidrage til den grønne omstilling, uanset størrelse.  

På dagen tager vi udgangspunkt i rækken af bæredygtighedskrav, som er defineret i den frivillige bæredygtighedsklasse, med hovedfokus på LCA og de totaløkonomiske analyser, der er lovpligtige for en række almene og offentlige bygherrer, men som for langt de fleste bygherrer kan være et godt redskab til at kvalificere langsigtede beslutninger. Vi gør også status på de øvrige krav i bæredygtighedsklassen og sætter fokus på, hvordan bygherrerne kan bruge klassen som udbudsgrundlag.

Kurset er ikke teknisk tungt, men giver dig en god allround forståelse for de mange nye krav, der er på vej, så du er bedre rustet til at løfte din opgave som bygherre og sætte dagsordenen for dine projekter. 

 

Program 

 

09:00-09:30Ankomst og morgenbrød
Vi starter dagen med at byde på morgenbrød og kaffe.
 

09:30-09:45Velkomst og rammesætning af dagen
Byggeriet står på tærsklen til en fremtid, som på den korte bane betyder øgede krav til CO2-besparelser. Byggeriet har en væsentlig samfundsmæssig opgave at løfte i forhold til aftrykket på klimaet, miljøet og ressourceforbruget og på sigt må vi forvente, at bygninger skal leve op til krav om absolut bæredygtighed.    

Graves Simonsen, bæredygtighedschef, Bygherreforeningen  

 

09:45-10:45 LCC for bygherrer
En række offentlige og almene bygherrer har allerede pligt til at udføre totaløkonomiske vurderinger i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter, som også indgår som et centralt krav i den frivillige bæredygtighedsklasse. I takt med, at bæredygtighedsdagsordenen fordrer en tættere kobling mellem materialevalg, anlæg og drift, vil de fleste bygherrer have gavn af at foretage disse vurderinger. Både for at kunne sammenligne forskellige løsninger, men også for at styrke business casen og dermed beslutningsgrundlaget for nye investeringer. Under denne session introduceres du til den nyeste udgave af det gratis værktøj LCC-byg, udviklet af BUILD til netop dette formål. 

Kim Haugbølle, seniorforsker, BUILD 

 

10:45-11:00 Formiddagspause 

 

11:00-12:00 LCA for bygherrer
Som følge af LCA-kravet får du i denne session en kort introduktion til LCA, som gør dig i stand til at forstå livscyklusvurderinger, stille krav til, og være i dialog med, de rådgivere eller entreprenører, der skal foretage og levere de nødvendige data og beregninger. Vi drøfter også potentialet i LCA som et klima- og miljømæssigt beslutningsværktøj for bygherren i de tidlige faser, og du får en introduktion til det gratis værktøj LCA-byg. 

Harpa Birgisdottir, professor, forskningsgruppeleder, BUILD 

 

12:00-13:00 Frokost

 

13:00-13:45 Status på den frivillige bæredygtighedsklasse
Den frivillige bæredygtighedsklasse har ni krav, hvoraf to kun er rettet mod boliger. Vi starter med en gennemgang af de ni krav, forståelsen heraf og gør foreløbig status over den igangværende afprøvning af kravene, hvoraf kun LCA overgår til obligatorisk krav i bygningsreglementet fra januar 2023. 

Niels Bruus Varming, NBV Consult

 

13:45-14:15 Perspektiverne i CO2-kravene frem mod 2030
Vi fortsætter herefter med at zoome ind på CO2-kravene frem mod 2030. Vi ser også på tilfælde, hvor de kommende grænseværdier ikke kan forventes overholdt – det som også kaldes de særlige bygningsforhold i bygningsreglementet. Hvilke bygninger er omfattet af undtagelsesbestemmelserne, som giver et berettiget behov for højere CO2-udledning, og hvordan håndteres disse? 

Niels Bruus Varming, NBV Consult

 

14:15-14:30 Eftermiddagskaffe 

 

14:30-15:15 Nyt tillæg til YBL18 og YBB19
Under denne session får du en introduktion til det nye tillæg til ydelsesbeskrivelserne for hhv. byggeri og landskab og bygherrerådgivning. Tillægget  omhandler ydelser ift. bæredygtighed, som professionelle bygherrer forventes at bruge ved udbud af disse ydelser. Det gælder både ift. arbejdet med den frivillige bæredygtighedsklasse og andre kriterier, som ligger uden for den nuværende udgave af klassen. 

Nina Koch-Ørvad, projektchef, Værdibyg

 

15:15-16:00 Opsamling og diskussion
På baggrund af dagens sessioner tager vi en afsluttende diskussion om, hvilke erfaringer deltagerne foreløbigt har med den frivillige bæredygtighedsklasse, herunder eventuelle afprøvninger, udbud samt udfordringer og samarbejde med rådgivere og øvrige markedsaktører, og hvordan det giver mening at arbejde videre med klassen. 

Diskussionen faciliteres af Graves Simonsen, bæredygtighedschef, Bygherreforeningen 
 

16:00 Tak for i dag 

 

Ret til ændringer forbeholdes

 

Undervisere

Graves Simonsen, bæredygtighedschef, Bygherreforeningen  

Niels Bruus Varming, NBV Consult

Harpa Birgisdottir, professor, forskningsgruppeleder, BUILD

Kim Haugbølle, seniorforsker, BUILD 

Nina Koch-Ørvad, projektchef, Værdibyg

 

Praktisk

Arrangementet er inklusiv morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Læs mere om praktisk information.

 

Online deltagelse

Du har mulighed for at være med online på dette seminar. Deltager du online på dette seminar, har du kun mulighed for at lytte med. Det er ikke muligt at deltage skriftligt eller mundtligt i debatter eller diskussioner på dagen.
Du får tilsendt oplægsholdernes præsentation efter afholdelse af arrangementet. Prisen ved online deltagelse er den samme som ved fysisk deltagelse.

Du er velkommen til at skrive til info@bygherreforeningen.dk, hvis du gerne vil deltage online.

 

Tilmeldingsvilkår

Når du tilmelder dig et arrangement eller uddannelsesforløb fra Bygherreforeningen modtager du en bekræftelse med det samme, og du er herefter tildelt en plads på arrangementet.

Deltagergebyret faktureres tidligst 14 dage før arrangementets start. Ved afbud tidligere end 14 dage før afholdelsesdatoen, vil du ikke blive faktureret. Tilmeldingen er herefter bindende. Såfremt du bliver forhindret i at deltage i et arrangement, er du naturligvis velkommen til at sende en anden fra din virksomhed i dit sted.

Ved uforudsete hændelser (f.eks. ved undervisers sygdom) eller manglende tilmeldinger kan arrangementet flyttes eller aflyses. Bliver arrangementet flyttet til en anden dato, har du mulighed for at framelde dig uden beregning.

 

Internt kursus

Kurset kan også afholdes i din organisation. I så fald står vi for aftaler med oplægsholdere og sørger for kursusmateriale til deltagerne. Kontakt os for at få et tilbud.

 

Fotokreditering: robby-mccullough

Del på sociale medier

Linkedin

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

 • 28
  februar
  Bæredygtighed - København

  Frivillig bæredygtighedsklasse, LCA og LCC for bygherrer

  Fra og med 2023 strammes de tekniske krav til nybyggeriet. På dette kursus får du sparring til, hvad I som bygherre forventes at levere på de nye krav. Hvilke dagsordener…

 • 1
  marts
  Byggeri, drift og anlæg - København

  Byg til drift

  Som bygherre skal du kunne tænke bygninger som investeringer i forhold til både den fremtidige brug og forvaltning af bygningerne, så ressourcerne udnyttes optimalt i hele bygningernes livscyklus. For at…

 • 7
  marts
  Byggeri, drift og anlæg - København

  Det gode byggeprogram

  Byggeprogrammet er et af bygherrens vigtigste redskaber til at sikre, at visioner og krav i et projekt bliver fastlagt og kan overleveres til de parter, der skal stå for realiseringen…

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev