Danmark bruger i disse år enorme summer på at modernisere det danske sundhedsvæsen gennem nye sygehusbyggerier. Samlet er det et af Danmarkshistoriens største byggeprojekter. Frem til 2025 opføres 43 sygehusbyggerier til over 63 mia. kroner i Danmark, hvilket er halvanden gang mere end hvad fx Storebæltsbroen ville koste i dag.

Tusindvis af håndværkere og byggearbejdere med mange forskellige nationaliteter og fagligheder er i fuld sving på sammenlignelige byggepladser landet rundt. Sjældent har branchen således haft mulighed for at tage ved lære af en så stor pulje af projekter samtidigt. Via vidensopsamling og erfaringsudveksling kan vi nu blive klogere på, hvordan vi bl.a. kan skabe mere produktive og sikre byggeprocesser.

Vi inviterer derfor til konference om arbejdsmiljø på de danske sygehusbyggerier. Vi vil spørge branchen om, hvordan vi udlever en oplagt ambition om, at sygehusbyggerierne leverer så få tilskadekomne patienter til sundhedsvæsnet som muligt? Men vi vil også se nærmere på, hvad vi kan lære på arbejdsmiljøområdet af så mange store projekter med samme formål.

 

Som deltager får du:

  • Input til den gode businesscase i at tænke arbejdsmiljø i centrum for dit byggeprojekt til gavn for både medarbejdernes sikkerhed og projektets bundlinje.
  • Konkrete erfaringer fra hospitalsbyggerier, hvor arbejdsmiljøindsatsen er prioriteret
  • Input til, hvordan man kan skabe et ledelsesmæssigt fokus på arbejdsmiljø i hele byggeprocessen.
  • Mulighed for at drøfte, hvordan vi skaber mere produktive og sikre byggerier samt hvor skoen trykker

 

Målgruppe

Konferencen henvender sig til ledelsesniveauet på sygehusprojekterne og i regionerne, samt regionspolitikere, men alle der er en del af ledelsesniveauet på større projekter kan finde inspiration i at deltage.

 

Program

 

14:00-14:10 Velkomst

Henrik L. Bang, direktør i Bygherreforeningen og Peter Kirkegaard, direktør i Byggeriets Arbejdsmiljøbus / Videntjenesten

 

14:10-14:35 Arbejdsmiljøtiltag betaler sig
Resultater fra nyt forskningsprojekt om sammenhængen mellem ulykkesforebyggelse og projektøkonomien. Vi hører om bygherrens, rådgiverens og entreprenørens incitamenter for at prioritere arbejdsmiljøindsatsen.

Per Aldrich Tybjerg, markedschef, Niras

 

14:35-15:10 Safety on the Right Track, Metroens og Letbanens arbejdsmiljø vision
Metroselskabet & Hovedstadens Letbanes vision for arbejdsmiljø, med særligt fokus på baggrunden og hvordan de har sat den i spil i organisationen fra topledelsen og helt ud på byggepladserne.

I 2014 og 2015 rullede historierne i medierne om de mange ulykker på byggeriet af Cityringen i København. Frem til udgangen af 2017 gik en arbejder på Cityringen hjem med skader hver 3. dag. I 2017 søsatte selskaberne en ambitiøs strategi for at gøre det sikkert at arbejde på deres projekter. Siden da er ulykkesfrekvensen faldet markant, og de sender pt. en arbejder hjem hver 19. dag. Få indblik i rejsen.

Margot Brabrand, director, Safety & Environment, Metroselskabet & Hovedstadens Letbane

 

15:10-15:20 Pause

 

15:20-16:05 En stærk og strategisk arbejdsmiljøpolitik
Vi får præsenteret erfaringerne med arbejdsmiljøstrategien og -politikken på DNU, og hvordan den blev initieret og realiseret gennem tiltag og kampagner, samt hvilken effekt man oplevede på antallet af arbejdsulykker og på arbejdsmiljøet på byggepladsen. Vi får desuden kommentarer og erfaringer fra nogen af de håndværkere der gik på byggepladsen.

Katrine von Schimmelmann, chefkonsulent hos Niras, tidl. Arbejdsmiljø- og sikkerhedsleder under opførslen af Det Ny Universitetshospital Aarhus (DNU)

 

16:05-16:40 Bygherrens fokus på arbejdsmiljø
Vi får indblik i hvad en offentlig bygherre har af prioriteringer omkring arbejdsmiljø, og hvordan det giver sig udslag i krav til samarbejdspartnere og byggeproces

Helle Gaub, projektdirektør, Sjællands Universitetshospital

 

16:40-16:55 Fælles drøftelse
Hvordan udlever vi en oplagt ambition om, at sygehusbyggerierne leverer så få tilskadekomne patienter til sundhedsvæsnet som muligt? og hvad kan vi lære på af de mange store projekter med samme formål? Vi drøfter, hvordan vi sammen mindsker ulykker og nedslidning i en branche som lige om lidt mangler arbejdskraft. Og kigger på incitamenter og barrierer.

 

16:55-17:00 Opsamling – hvor er potentialerne? Hvad kan man som bygherre gå hjem og igangsætte?

 

17:00 Netværk og snacks