Kurser - Online -

17/03/2021

Grundlæggende udbudsret for bygherrer

På dette kursus får du en grundlæggende introduktion til de udbudsretlige forhold, som er væsentlige for dig som bygherre. Du får kendskab til de forskellige udbudsformer og opmærksomhedspunkter i udbudsprocessen.

Pris

Medlemspris:

1700 kr. ex. moms

Ikke medlemmer:

2200 kr. ex. moms

Tid og sted

Dette intensive endagskursus i grundlæggende udbudsret er tilrettelagt efter de udfordringer, du som bygherre møder i  udbudsprocesser. Du bliver ført gennem de grundlæggende discipliner inden for udbudsret, herunder samspillet mellem udbudsloven og tilbudsloven, markedsdialog og rådgiverhabilitet, valg af udbudsform og evalueringsmodel med fokus på de entrepriseretlige vinkler i udbudsretten. Der vil være rig mulighed for spørgsmål og dialog omkring konkrete cases, som deltagerne sidder med i dagligdagen.

På kurset bliver du også præsenteret for de seneste ændringer af udbudsloven. Ændringerne indebærer, at ordregivere er forpligtet til at offentliggøre alle dele af evalueringsmodellen i udbudsmaterialet. Ved udbud af større bygge- og anlægskontrakter er samtidig indført pligt til at adskille vurderingen af kriterierne kvalitet og pris ved tilbudsevalueringen.

Kurset henvender sig både til dig, der ikke tidligere har stiftet bekendtskab med udbudsreglerne og til dig, som allerede har arbejdet med udbudsreglerne, men ønsker at blive opdateret på reglerne set fra byggebranchens perspektiv.

 

Program

 

09:00-09:30 Ankomst og morgenmad
Vi starter dagen med at byde på morgenbrød og kaffe

 

09:30-10:00 Velkomst og introduktion til dagen
Vi byder velkommen og fortæller om Bygherreforeningens initiativer på området, blandt andet den netop afsluttede evaluering af udbudsloven.

Rolf Simonsen, områdechef, projekter og udvikling, Bygherreforeningen

 

10:00-12:00 Før kontrakten udbydes
Her får du en grundlæggende introduktion til udbudsret, og du får indsigt i hvilke kontrakter der er omfattet af udbudsreglerne og samspillet mellem udbudsloven og tilbudsloven. Derudover får du indsigt i, hvilke værktøjer bygherre har til at sikre, at entreprenøren kan løfte opgaven. Vi gennemgår blandt andet:

 • Udbudspligt, tærskelværdier og beregning af kontraktværdi
 • Markedsdialog og rådgiverinhabilitet
 • Hvad skal bygherre være opmærksom på, når rådgiverkontrakten udbydes
 • Egnetshedskrav og referencer
 • Håndtering af korsortier og underleverandører
 • Håndtering af ESPD

Andreas Christensen, partner & Annelouise Dalgaard Pedersen, partner, Horten Advokatpartnerselskab

 


12:00-13:00 Frokost

 

13:00-14:30 Udbudsprocessen
Efter frokost gennemgår og diskuterer vi, hvordan bygherre gennemfører udbudsprocessen, og hvilke entrepriseretlige forhold bygherrer skal være særligt opmærksom på, når byggeriet skal udbydes. Vi sætter også fokus på praksis for Klagenævnet for Udbud. Vi gennemgår blandt andet:

 • Begrænset udbud og udbud med forhandling
 • Tildelingskriterier – hvordan og hvornår må bygherre lægge vægt på CV’er
 • Evalueringsmodeller og offentliggørelse
 • Tilbudsevaluering og adskillelse af pris og kvalitet
 • Udarbejdelse af kontrakten
 • Kontraktklausuler om løn- og arbejdsvilkår
 • Samspil med AB 18

Andreas Christensen, partner & Annelouise Dalgaard Pedersen, partner, Horten Advokatpartnerselskab

 

14:30-14:45 Kaffe og kage

 

14:45-16:00 Efter udbuddet er gennemført

 • Ændringer af kontrakter – udbudsloven kontra AB-systemet
 • Håndtering af misligholdelse og entreprenørkonkurser
 • Forlig og tvisteløsninger

Andreas Christensen, partner & Annelouise Dalgaard Pedersen, partner, Horten Advokatpartnerselskab

 

16:00 Tak for i dag

 

Ret til ændringer forbeholdes

 

Undervisere

Andreas Christensen, partner, Horten Advokatpartnerselskab
Andreas Christensen er specialiseret i konkurrenceret, EU-ret samt udbudsret og statsstøtte. Han har været involveret i konkurrencesager både som anklager og forsvarer, og er en af de advokater, der har ført flest sager for Klagenævnet for Udbud. Han har stor ekspertise inden for OPP og ESCO og har rådgivet i nogle af Danmarks første OPP-projekter og ESCO-samarbejder. Andreas har undervist ved blandt andet Syddansk Universitet og været ekstern lektor ved Københavns og Aarhus Universitet samt undervist ved en række udenlandske universiteter.

 

Annelouise Dalgaard Pedersen, partner, Horten Advokatpartnerselskab
Annelouise Dalgaard Pedersen er specialiseret inden for udbudsret og statsstøtte. Hun har stor erfaring som rådgiver for både offentlige myndigheder og private virksomheder og har oparbejdet et særligt indgående kendskab til komplekse kontrakter og de kommercielle og juridiske aspekter, som kendetegner disse. Annelouise rådgiver om alle aspekter af udbudsreglerne og de processer, som knytter sig dertil. Foruden ad hoc rådgivning om mere principielle spørgsmål, omfatter hendes erfaring bl.a. udformning af udbuds- og kontraktgrundlag, gennemførelse af udbudsprocesser samt håndtering af klager (førelse af sager ved Klagenævnet for Udbud) og kontraktstyring.


Oplægsholder

Rolf Simonsen, områdechef, projekter og udvikling, Bygherreforeningen og sekretariatsleder, Værdibyg
Rolf har i en årrække arbejdet med byggeriets processer og har både i Bygherreforeningen og Værdibyg været med til at udvikle vejledninger om udbud og har været med i arbejdet med evaluering af udbudsloven.

Praktisk

Læs mere om praktisk information.

COVID-19:
I Bygherreforeningen følger vi hele tiden udviklingen i Coronasituationen tæt, og da pandemien fortsat er over os, har vi omlagt alle arrangementer frem til 1. marts 2021 til et online format. Vi tilpasser naturligvis alle programmer til det online format, så vi sikrer, at du får et optimalt udbytte af din deltagelse. Vi gør løbende status over situationen, og gør vores ypperste for at overholde de seneste retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Det betyder, at du fortsat trygt kan tilmelde dig alle planlagte arrangementer.


OBS: Mød ikke op til et arrangement i Bygherreforeningen hvis du har symptomer på corona, mistanke om smitte eller afventer testsvar.

På grund af afstandskrav og begrænset kapacitet anbefaler vi at booke i god tid, hvis du vil være sikker på en plads.

 

Internt kursus

Kurset kan også afholdes i din organisation. I så fald står vi for aftaler med oplægsholdere og sørger for kursusmateriale til deltagerne. Kontakt os for at få et tilbud.

 

Kursusforløb i udbud og marked

Vi har samlet vores kurser i en række kursusforløb, som gør det nemmere for dig at navigere i vores kursusudbud. Du kan som altid vælge blot at deltage i et enkelt kursus, eller du kan vælge at deltage i hele forløbet, så du bliver godt på inden for det enkelte område. Hvis du vil tage et helt kursusforløb eller en del af det, så kontakt om, så hjælper vi med tilmelding. Du kan også opnå rabat ved at købe flere kurser på en gang.

 

Arrangementsansvarlig er Maria Jordy Madsen mjm@bygherreforeningen.dk

Del på sociale medier

Linkedin

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

 • 19
  januar
  Aftaler - Online

  Online kursus om YBB19: Ydelsesbeskrivelse for bygherrerådgivning

  Bygherrerådgiveren er en af bygherrens meget strategiske samarbejdspartnere. I Ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning, YBB19, sættes fokus på det kontraktlige forhold mellem bygherre og bygherrerådgiver. På dette kursus får du en introduktion…

 • 27
  januar
  Udbud - Online

  Udbud med forhandling

  Udbud med forhandling er en fleksibel udbudsform, som Bygherreforeningen anbefaler sine medlemmer. På dette online kursus får du et godt indblik i muligheder og faldgruber i processen, og du får…

 • 27
  januar
  Samarbejde - Online

  Introduktion til BR18

  Her får du en introduktion til BR18 med særligt fokus på de administrative regler og tekniske forhold omkring brand. Vi kommer omkring certificeringsordningerne og sætter fokus på, hvordan du tilrettelægger…