VÆR OPMÆRKSOM PÅ, AT DETTE KURSUS BÅDE KAN KØBES FOR SIG SELV ELLER SOM DEL AF ET UDDANNELSESFORLØB BESTÅENDE AF FLERE KURSER. LÆS MERE OM UDDANNELSESFORLØBET HER.

 

Dette intensive kursus i grundlæggende udbudsret er tilrettelagt efter de udfordringer, du som bygherre møder i  udbudsprocesser. Du bliver ført gennem de grundlæggende discipliner inden for udbudsret, herunder samspillet mellem udbudsloven og tilbudsloven, markedsdialog og rådgiverhabilitet, valg af udbudsform og evalueringsmodel med fokus på de entrepriseretlige vinkler i udbudsretten. Der vil være rig mulighed for spørgsmål og dialog omkring konkrete cases, som deltagerne sidder med i dagligdagen.

Kurset henvender sig både til dig, der ikke tidligere har stiftet bekendtskab med udbudsreglerne og til dig, som allerede har arbejdet med udbudsreglerne, men ønsker at blive opdateret på reglerne set fra byggebranchens perspektiv.

 

Program

 

09:00-09:30 Ankomst og morgenmad
Vi starter dagen med at byde på morgenbrød og kaffe

 

09:30-10:00 Velkomst og introduktion til dagen
Vi rammesætter dagens tema og fortæller om Bygherreforeningens initiativer på området.

Rolf Simonsen, områdechef, projekter og udvikling, Bygherreforeningen

 

10:00-12:00 Før kontrakten udbydes
Her får du en grundlæggende introduktion til udbudsret, og du får indsigt i hvilke kontrakter der er omfattet af udbudsreglerne og samspillet mellem udbudsloven og tilbudsloven. Derudover får du indsigt i, hvilke værktøjer bygherre har til at sikre, at entreprenøren kan løfte opgaven. Vi gennemgår blandt andet:

 • Udbudspligt, tærskelværdier og beregning af kontraktværdi
 • Markedsdialog og rådgiverinhabilitet
 • Hvad skal bygherre være opmærksom på, når rådgiverkontrakten udbydes
 • Egnetshedskrav og referencer
 • Håndtering af korsortier og underleverandører
 • Håndtering af ESPD

Andreas Christensen, partner og Annelouise Dalgaard Pedersen, partner, Horten Advokatpartnerselskab og gennemgående undervisere


12:00-13:00 Frokost

 

13:00-14:30 Udbudsprocessen
Efter frokost gennemgår og diskuterer vi, hvordan bygherre gennemfører udbudsprocessen, og hvilke entrepriseretlige forhold bygherrer skal være særligt opmærksom på, når byggeriet skal udbydes. Vi sætter også fokus på praksis for Klagenævnet for Udbud. Vi gennemgår blandt andet:

 • Begrænset udbud og udbud med forhandling
 • Tildelingskriterier – hvordan og hvornår må bygherre lægge vægt på CV’er
 • Evalueringsmodeller og offentliggørelse
 • Tilbudsevaluering og adskillelse af pris og kvalitet
 • Udarbejdelse af kontrakten
 • Kontraktklausuler om løn- og arbejdsvilkår
 • Samspil med AB 18

 

14:30-14:45 Kaffe og kage

 

14:45-16:00 Efter udbuddet er gennemført

 • Ændringer af kontrakter – udbudsloven kontra AB-systemet
 • Håndtering af misligholdelse og entreprenørkonkurser
 • Forlig og tvisteløsninger

 

16:00 Tak for i dag

 

Ret til ændringer forbeholdes

 

Undervisere

Andreas Christensen, partner, Horten Advokatpartnerselskab
Andreas Christensen er specialiseret i konkurrenceret, EU-ret samt udbudsret og statsstøtte. Han har været involveret i konkurrencesager, både som anklager og forsvarer, og er en af de advokater, der har ført flest sager for Klagenævnet for Udbud. Han har stor ekspertise inden for OPP og ESCO og har rådgivet i nogle af Danmarks første OPP-projekter og ESCO-samarbejder. Andreas har undervist ved blandt andet Syddansk Universitet og været ekstern lektor ved Københavns og Aarhus Universitet samt undervist ved en række udenlandske universiteter. Andreas er også fast underviser på Bygherreforeningens kursus ‘Grundlæggende udbudsret for Bygherrer’.

Annelouise Dalgaard Pedersen, partner, Horten Advokatpartnerselskab
Annelouise Dalgaard Pedersen er specialiseret inden for udbudsret og statsstøtte. Hun har stor erfaring som rådgiver for både offentlige myndigheder og private virksomheder og har oparbejdet et særligt indgående kendskab til komplekse kontrakter og de kommercielle og juridiske aspekter, som kendetegner disse. Annelouise rådgiver om alle aspekter af udbudsreglerne og de processer, som knytter sig dertil. Foruden ad hoc rådgivning om mere principielle spørgsmål, omfatter hendes erfaring bl.a. udformning af udbuds- og kontraktgrundlag, gennemførelse af udbudsprocesser samt håndtering af klager (førelse af sager ved Klagenævnet for Udbud) og kontraktstyring. Annelouise er ligeledes fast underviser på Bygherreforeningens kursus ‘Grundlæggende udbudsret for Bygherrer’.

Oplægsholder

Rolf Simonsen, områdechef, projekter og udvikling, Bygherreforeningen og sekretariatsleder, Værdibyg
Rolf har i en årrække arbejdet med byggeriets processer og har både i Bygherreforeningen og Værdibyg været med til at udvikle vejledninger om udbud og har været med i arbejdet med evaluering af udbudsloven.

 

Praktisk

Arrangementet er inklusiv morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Læs mere om praktisk information.

 

Tilmeldingsvilkår

Når du tilmelder dig et arrangement eller uddannelsesforløb fra Bygherreforeningen modtager du en bekræftelse med det samme, og du er herefter tildelt en plads på arrangementet.

Deltagergebyret faktureres tidligst 14 dage før arrangementets start. Ved afbud tidligere end 30 dage før afholdelsesdatoen, vil du ikke blive faktureret. Tilmeldingen er herefter bindende. Såfremt du bliver forhindret i at deltage i et arrangement, er du naturligvis velkommen til at sende en anden fra din virksomhed i dit sted.

Ved uforudsete hændelser (f.eks. ved undervisers sygdom) eller manglende tilmeldinger kan arrangementet flyttes eller aflyses. Bliver arrangementet flyttet til en anden dato, har du mulighed for at framelde dig uden beregning.

 

Internt kursus

Kurset kan også afholdes i din organisation. I så fald står vi for aftaler med oplægsholdere og sørger for kursusmateriale til deltagerne. Kontakt os for at få et tilbud.

 

Uddannelsesforløb i ’Udbud og marked’

Bygherreforeningen udbyder hvert år en række faste kurser og seminarer vedrørende udbud og marked. Nogle kurser har vi valgt at samle i uddannelsesforløb, der giver en god platform for at blive klædt godt på hele vejen rundt. Med uddannelsesforløbene tilmelder du dig flere kurser samtidig og til reduceret pris.  Alle kurser kan fortsat købes enkeltvistØnsker du at følge uddannelsesforløbet i ‘Udbud og marked’, så læs mere og tilmeld dig via siden her.

 

Fotokreditering: Kristian Egelund