Dette intensive endagskursus i grundlæggende udbudsret er tilrettelagt efter de udfordringer, du som bygherre møder i  udbudsprocesser. Du bliver ført gennem de grundlæggende discipliner inden for udbudsret, herunder samspillet mellem udbudsloven og tilbudsloven, markedsdialog og rådgiverhabilitet, valg af udbudsform og evalueringsmodel med fokus på de entrepriseretlige vinkler i udbudsretten. Der vil være rig mulighed for spørgsmål og dialog omkring konkrete cases, som deltagerne sidder med i dagligdagen.

På kurset bliver du også præsenteret for de seneste ændringer af udbudsloven. Ændringerne indebærer, at ordregivere er forpligtet til at offentliggøre alle dele af evalueringsmodellen i udbudsmaterialet. Ved udbud af større bygge- og anlægskontrakter er samtidig indført pligt til at adskille vurderingen af kriterierne kvalitet og pris ved tilbudsevalueringen.

Kurset henvender sig både til dig, der ikke tidligere har stiftet bekendtskab med udbudsreglerne og til dig, som allerede har arbejdet med udbudsreglerne, men ønsker at blive opdateret på reglerne set fra byggebranchens perspektiv.

 

Program

09:00-09:30 Ankomst og morgenmad
Vi starter dagen med at byde på morgenbrød og kaffe

 

09:30-10:00 Velkomst og introduktion til dagen
Vi byder velkommen og fortæller om Bygherreforeningens initiativer på området, herunder kan du høre om Værdigbygs vejledninger og evaluering af udbudsloven.

Rolf Simonsen, projektchef, Bygherreforeningen

 

10:00-12:00 Før kontrakten udbydes
Her får du en grundlæggende introduktion til udbudsret, og du får indsigt i hvilke kontrakter der er omfattet af udbudsreglerne og samspillet mellem udbudsloven og tilbudsloven. Derudover får du indsigt i, hvilke værktøjer bygherre har til at sikre, at entreprenøren kan løfte opgaven. Vi gennemgår blandt andet:

 • Udbudspligt, tærskelværdier og beregning af kontraktværdi
 • Markedsdialog og rådgiverinhabilitet
 • Hvad skal bygherre være opmærksom på, når rådgiverkontrakten udbydes
 • Egnetshedskrav og referencer
 • Håndtering af korsortier og underleverandører
 • Håndtering af ESPD


12:00-13:00 Frokost

 

13:00-14:30 Udbudsprocessen
Efter frokost gennemgår og diskuterer vi, hvordan bygherre gennemfører udbudsprocessen, og hvilke entrepriseretlige forhold bygherrer skal være særligt opmærksom på, når byggeriet skal udbydes. Vi sætter også fokus på praksis for Klagenævnet for Udbud. Vi gennemgår blandt andet:

 • Begrænset udbud og udbud med forhandling
 • Tildelingskriterier – hvordan og hvornår må bygherre lægge vægt på CV’er
 • Evalueringsmodeller og offentliggørelse
 • Tilbudsevaluering og adskillelse af pris og kvalitet
 • Udarbejdelse af kontrakten
 • Kontraktklausuler om løn- og arbejdsvilkår
 • Samspil med AB 18

 

 14:30-14:45 Kaffe og kage

 

14:45-16:00 Efter udbuddet er gennemført

 • Ændringer af kontrakter – udbudsloven kontra AB-systemet
 • Håndtering af misligholdelse og entreprenørkonkurser
 • Forlig og tvisteløsninger

 

16:00 Tak for i dag

 

Ret til ændringer forbeholdes.

Undervisere

Andreas Christensen, partner, Horten Advokatpartnerselskab
Andreas Christensen er specialiseret i konkurrenceret, EU-ret samt udbudsret og statsstøtte. Han har været involveret i konkurrencesager både som anklager og forsvarer, og er en af de advokater, der har ført flest sager for Klagenævnet for Udbud. Han har stor ekspertise inden for OPP og ESCO og har rådgivet i nogle af Danmarks første OPP-projekter og ESCO-samarbejder. Andreas har undervist ved blandt andet Syddansk Universitet og været ekstern lektor ved Københavns og Aarhus Universitet samt undervist ved en række udenlandske universiteter.

 

Niels Jørgen Oggesen, partner, Horten Advokatpartnerselskab
Niels Jørgen Oggesen er specialiseret i entrepriseret og har mere end ti års erfaring som rådgiver for danske og internationale parter i entrepriseprojekter. Niels Jørgen har således ekspertise inden for alle væsentlige aspekter af retsområdet. Niels Jørgen repræsenterer ofte parter i sager for Voldgiftsnævnet, Byggeri & Anlæg og de ordinære domstole. Desuden har han erfaring med sager om garantitræk. Endelig har Niels Jørgen betydelig erfaring med forhandling af større internationale FIDIC-baserede kontrakter.

 

Oplægsholder

Rolf Simonsen, projektchef, Bygherreforeningen og sekretariatsleder, Værdibyg
Rolf har i en årrække arbejdet med byggeriets processer og har både i Bygherreforeningen og Værdibyg været med til at udvikle vejledninger om udbud og har været med i arbejdet med evaluering af udbudsloven.

Praktisk

Kurset er inklusiv morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Læs mere om praktisk information.

 

Internt kursus

Kurset kan også afholdes i din organisation. I så fald står vi for aftaler med oplægsholdere og sørger for kursusmateriale til deltagerne. Kontakt os for at få et tilbud.

 

Kursusforløb i udbud og marked

Vi har samlet vores kurser i en række kursusforløb, som gør det nemmere for dig at navigere i vores kursusudbud. Du kan som altid vælge blot at deltage i et enkelt kursus, eller du kan vælge at deltage i hele forløbet, så du bliver godt på inden for det enkelte område. Hvis du vil tage et helt kursusforløb eller en del af det, så kontakt om, så hjælper vi med tilmelding. Du kan også opnå rabat ved at købe flere kurser på en gang.