Bygherreforeningen inviterer til høringsmøde om den digitaliseringsguide, som nu foreligger i en foreløbig version.

Der er tale om en udmøntning af initiativ 2 i Digitaliseringsstrategien fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen: ”Bedre vejledning til bygherrer om  anvendelse af digitale værktøjer”.

Prototypen præsenteres og demonstreres, og vi drøfter de anbefalede råd og forklaringer, så du som bygherre styrkes i at stille krav til digitalisering i dine byggeprojekter, i alt fra mindre og ukomplicerede opgaver til de helt store projekter med mange snitflader.

Der er adgang til høringsudgaven af guiden via Bygherreforeningens hjemmeside . Brug adgangskoden: digitalisering .Hvis du har kommentarer kan du anvende kommenteringsværktøjet i nederste højre hjørne: ’feedback’.

Hvis du har spørgsmål til kommenteringsværktøjet, er du meget velkommen til at ringe til Carl Johan på: 2073 1525

Deadline for kommentering af Digitaliseringsguiden via hjemmesiden er søndag d. 13 oktober.

Den endelige udgave lanceres tirsdag den 22. oktober 2019 i København – klik her for tilmelding

 

Temamøder i Bygherreforeningen efteråret 2019

Velkommen til Bygherreforeningens tema- og medlemsmøder efteråret 2019. Her vi sætter aktuelle emner til debat, lancerer nye initiativer samt giver fagligt indblik på nye områder.

Møderne faciliteres af Bygherreforeningen og har to-tre gæsteoplæg/cases, ofte i samarbejde med byggeriets parter.

Møderne er gratis. De tager 2-3 timer, starter med kaffe og slutter typisk med uformelt netværk over et glas vin. Enkelte møder er forbeholdt medlemmer.

 

OBS: Dette er et åbent møde, alle er velkomne

 

Program

 

14:30-15:00 Ankomst med kaffe & kage

 

15:00-15:15 Velkomst og motivation af mødet

Henrik L. Bang, direktør, Bygherreforeningen

 

15:15-15:45 Strategier for digitalt byggeri – hvad kommer vi fra og hvor er vi på vej hen

Få et internationalt perspektiv på udbredelse og anvendelse af de digitale muligheder for samarbejde og kommunikation, når Jens med afsæt i nationale og internationale erfaringer med udbredelsen af BIM7AA ser ind i fremtiden for det digitale byggeri

  • Hvilke initiativer er i gang og på vej?
  • Hvilket potentiale ligger der?
  • Hvordan indfris potentialet strategien?

Jens Bauer Andersen, Adjunkt, VIA University College og medlem af BIM7AA

BIM7AA er et mangeårigt samarbejde med det formål at udvikle og løbende optimere fælles BIM-værktøjer, -metoder og -processer med fokus på det tværfaglige samarbejde.

 

15:45-16:15 Bygherrens digitalisering – fra strategi til praksis

Få to bud på at omsætte forretningsmæssig strategi til hverdagsbrug, og bliv inspireret af erfaringer med både barrierer og ’drivere’ for at få den digitale projektering til at fungere for alle på projekterne.

Michael Ørsted, Københavns Lufthavne A/S og formand for Bygherreforeningens Digitaliseringsudvalg
Carsten Gotborg, BIM-koordinator, Kolding Kommune og medlem af Bygherreforeningens Digitaliseringsudvalg

 

16:15-16:30 Bygherrens digitaliseringsguide

Bygherreforeningen udarbejder for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen en webbaseret digitaliseringsguide med gode råd og tjeklister til at stille digitale krav i udbud, i alt fra mindre og ukomplicerede opgaver til de helt store projekter med mange grænseflader.

  • Få en præsentation af guiden
  • Hør eksempler på, hvordan du stiller krav til digitalisering i byggeprojekter
  • Bliv opmærksom på de vigtigste overvejelser og valg

Carl Johan Fokdal Christensen, Projektleder, Bygherreforeningen

 

Kl. 16:30-16:50 Hvordan kan digitaliseringsguiden bruges, hvad skal den indeholde og hvor kan den forbedres? (drøftelser)

Med afsæt i eftermiddagens oplæg om potentiale, implementering og redskaber til praktisk understøttelse drøfter vi, hvad der skal til for at digitaliseringsguiden bliver brugt bedst muligt af de enkelte byg-/driftsherrers udbudsprocesser til gavn for digitaliseringen i bygherreprojekterne og den efterfølgende drift.

Carl Johan Fokdal Christensen, Projektleder, Bygherreforeningen

 

 Kl. 16:50-17:00 Opsamling
Henrik L. Bang, direktør, Bygherreforeningen

 

Kl. 17:00-18:00 Netværk med vin og snacks

 

Ret til ændringer forbeholdes.