Nutidens og fremtidens ældre kan se frem mod et længere seniorliv, end de tidligere generationers. Så langt, at der har været behov for at tilføje en ekstra alder, den fjerde alder. Nu taler man om den tredje alder, som er de uafhængige og friske seniorer, efterfulgt af den fjerde alder hvor man oplever mentale og fysiske begrænsninger og plejebehovet stiger. Fx viser fremskrivninger at der forventes at være mere end 134.000 danskere med demens i 2035, og i 2050 vil 10 procent af befolkningen være over 80 år – mod 4 procent i dag.  

På denne konferencedag ser vi på, hvordan vi kan sikre, at den voksende gruppe af ældre får en god og tryg alderdom, og på hvordan vi inden for de økonomiske og lovgivningsmæssige rammer, kan bygge gode plejeboliger, der ikke går på kompromis med velfærd og velvære. Det handler bl.a. om at finde løsninger, hvor de ældre bor i eget hjem så længe som muligt, og dermed mindsker belastningen på landets pressede plejecentre, samtidig med, at der står den rette plejebolig og hjælp klar til de ældre, når behovet opstår.  

Vi skal høre fra en række bygherrer, eksperter og rådgivere, som deler ud af deres erfaringer med forskellige løsninger, og vi diskuterer både de udfordringer og muligheder, som den længere alderdom kan medføre.   

Dagen igennem er det muligt at stille spørgsmål til oplægsholderne og deltage i de spændende diskussioner.   

Program


09:00-09:30 Ankomst og morgenmad
 

 

09:30-09:45 Velkomst og introduktion til dagens program 

Lars Bertelsen, projektchef, Bygherreforeningen og Christine Skovgaard Madsen, kompetencechef, Bygherreforeningen

 

09:45-10:05 Er der et strategiskifte på vej i forhold til at håndtere fremtidens ældre?

Hør den anerkendte professor i sundhedsøkonomi, Jes Søgaard, give sine bud på hvordan man i fremtiden vil håndtere landets ældste borgere, og hvordan fremtidens velfærdssamfund ser ud. Til daglig beskæftiger Jes sig med demografi, aldring og folkesundhed, og han er vant til at navigere på knivsæggen mellem politik og sundhedsvidenskab.  

Jes Søgaard, direktør og professor, CPop Interdisciplinary Center on Population Dynamics, Syddansk Universitet 

 

10:05-10:30 Hvad er vigtigt i den 3. alder?
Hos BL arbejder man for at skabe trygge og attraktive almene boliger, for at indfri ønsket om at beboerne kan blive længst muligt i eget hjem. Men hvad skal der til for at det bliver en realitet, og hvad efterspørger seniorerne? 

Bent Madsen, adm. direktør, BL 

 

10:30-10:50 Kaffepause 

 

10:50-11:25 Kommunalt forsøg om at blive længere tid i eget hjem 
I Haderslev Kommune igangsatte man i sommeren 2021 pilotprojektet ”Plejehjem i eget hjem”, som er et led i kommunens håndtering af den voksende generation af plejekrævende ældre. Med nye teknologiske tiltag og ved at anvende byggerier tæt på eksisterende plejehjem på en ny måde, kan borgerne blive længere tid i deres eget hjem. For Haderslev Kommune er borgernes frie valg vigtigt, og derfor får de også en stærk stemme i projektet, når kommunen afholder en række workshops i 2023, der inddrager brugerne. Vi skal her høre mere om projektet, hvorfor projektet blev startet op, visioner, udfordringer og muligheder, inddragelse af borgerne m.v.

Rebekka Daugaard Buhl, sekretariatsleder og tidligere projektleder på projektet, Haderslev Kommune

 

11:25-11:55 MATURE: Forskningsprojekt fremtidens ældre 
Forskningsprojektet har haft til formål at vise vejen til en bedre velfærdsservice for fremtidens ældre, som både kan give de ældre øget livskvalitet og samtidig reducere samfundets udgifter til velfærdsservice. Her præsenteres MATURE-projektet med udgangspunkt i en række fremtidsscenarier, som blev udarbejdet som led i projektet. Du bliver bl.a. klogere på hvilken betydning den ændrede demografi, ændret sundhed og den teknologiske udvikling vil få for ældreplejen i fremtiden. Og hvilken rolle kommunerne, private leverandører, civilsamfundet og pårørende vil spille i leverancen af plejen. 

Anna Amilon, seniorforsker og ph.d., VIVE 

 

11:55-12:15 Opsamlingsdebat
Hvilke potentialer og udfordringer ligger der i opdelingen af den 3. og den 4. alder? Og hvilke krav stiller det til vores bolig- og plejeboligbyggeri? 

Lars Bertelsen, projektchef, Bygherreforeningen og Christine Skovgaard Madsen, kompetencechef, Bygherreforeningen

 

12:15-13:00 Frokost 

 

13:00-13:30 Sådan når vi i mål: Kan samarbejder bane vejen?
Den offentlige sektor skal samarbejde med pensionskasser og private aktører om at bygge de 13.000 plejeboliger, som KL tidligere har vurderet, der er behov for, mener branchedirektøren fra DI. Hør hvordan du som privat bygherre, pensionskasse eller offentlig aktør kan indgå i et intelligent og gensidigt gavnende samarbejde. Hvad er business casen? Hvad er output? Og hvad er de forskellige aktørers motivation?  

Jakob Scharff, branchedirektør, DI Service og Offentlig-Privat Samspil   

 

13:30-14:00 Herlevmodellen i praksis – den private vinkel
Herlev Kommune arbejder på en ny plejehjemsmodel, hvor kommunen helt kan undgå at påvirke anlægsrammen. Den kan dermed blive en skarp konkurrent til friplejehjemmene. Det kræver dog, at der er en reel fri konkurrence om plejehjem og leverancen af dem, og der er lovgivningen ikke endnu, mener Søren Andersen fra Attendo Danmark. Hør hans bud på hvad der skal til, for at Herlevmodellen kan vinde frem.  

Søren Andersen, direktør, Attendo Danmark 

 

14:00-14:30 Herlevmodellen i praksis – den offentlige vinkel 

Hvad får man som kommune ud af samarbejdet, og hvordan indtager kommunen bedst rollen som lejere af det færdige byggeri? Hvordan bringes kommunens medarbejderes kompetencer og viden i spil, og hvordan tilpasser man byggeriet til den lokale kontekst? 

Thomas Gyldahl Petersen, borgmester, Herlev Kommune 

 

14:30-14:50 Kaffe og kage  

 

14:50-15:20 Demenslandsbyer – internationale erfaringer

Der er et behov for at gentænke velfærdsarkitekturen og udvikle nye typologier, der kombinerer systemiske, fysiske og organisatoriske tiltag, og som medvirker et fremtidssikret omsorgs- og sundhedsbyggeri. Hør om internationale erfaringer og konkrete eksempler på typologien ’demenslandsbyer’, som NORD Architects har designet og bygger i bl.a. Frankrig, Norge og USA.

Morten Rask Gregersen, arkitekt og partner, NORD Architects

 

15:20-15:45 Opsamlingsdebat
Hvordan kan vi lykkes med at imødekomme den 3. og 4. alders behov i fremtiden, med de rammer som gør sig gældende på området, og hvad går vi på kompromis med undervejs? 

Lars Bertelsen, projektchef, Bygherreforeningen og Christine Skovgaard Madsen, kompetencechef, Bygherreforeningen

 

15:45 Tak for i dag 

 

Ret til ændringer forbeholdes.

 

Praktisk

Kurset er inklusiv morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Læs mere om praktisk information.

Tilmeldingsvilkår

Når du tilmelder dig et arrangement eller uddannelsesforløb fra Bygherreforeningen modtager du en bekræftelse med det samme, og du er herefter tildelt en plads på arrangementet.

Deltagergebyret faktureres tidligst 14 dage før arrangementets start. Ved afbud tidligere end 30 dage før afholdelsesdatoen, vil du ikke blive faktureret. Tilmeldingen er herefter bindende. Såfremt du bliver forhindret i at deltage i et arrangement, er du naturligvis velkommen til at sende en anden fra din virksomhed i dit sted.

Ved uforudsete hændelser (f.eks. ved undervisers sygdom) eller manglende tilmeldinger kan arrangementet flyttes eller aflyses. Bliver arrangementet flyttet til en anden dato, har du mulighed for at framelde dig uden beregning.

 

Fotokreditering: Steven