Plejeboliger er noget af det offentlige byggeri, som er omfattet af rigtig meget lovgivning og regler for byggeriet. Vi ønsker at skabe hjemlighed i plejeboligen og gode rammer for samfundets plejekrævende borgere. Men vi ender ofte i at lovgivning, brandreglement og regulering af området vanskeliggør de gode nytænkende løsninger.

På denne konferencedag tager vi fat på, hvad vi som bygherrer og rådgivere kan gøre for at udfordre lovgivningen. Vi stiller spørgsmålet, hvordan kan vi bygge verdens bedste plejebolig? Og hvad kan vi gøre for at tænke fremtidssikret, fleksibelt, bygge og indrette til borgere med demens, og samtidig skabe gode arbejdsforhold for personalet.

Derfor har vi en række talere til at give deres bud og debattere på denne problematik den 12. november i Bygherreforeningen.

Konferencen er relevant for alle, som arbejder med udvikling og drift af plejeboligbyggeri både som bygherre, rådgiver, plejecenterledelse, leverandør og konsulent.

 

Program

09:00-09:30 Ankomst og morgenmad
Vi starter dagen med at byde på morgenbrød og kaffe

 

09:30-09:40 Velkomst og introduktion til dagen
Velkommen til en konferencedag med fokus på de gode løsninger, og på hvordan vi kan overkomme de lovgivningsmæssige bespænd.

Lars Bertelsen, chefkonsulent, Bygherreforeningen & Christine Skovgaard Madsen, kursuschef, Bygherreforeningen

 

09:40-10:10 Plejeboliger til fremtiden – hvad kræver det?
Hvordan ser sundheds- og omsorgssektoren ud fra politisk hold, hvad skal vi have fokus på i de kommende år, og hvilke udfordringer står vi over for, når det gælder tidssvarende og fremtidssikret plejeboligbyggeri?

Pernille Beckmann, borgmester, Greve kommune og medlem af KL’s sundheds- og ældreudvalg

 

10:10-10:45 Fra virkelighed til drøm? Eller drøm til virkelighed?
Når vi skal bygge plejeboliger, byder byggeprogrammet ofte på ord som fleksibilitet, fremtidssikret, demensvenligt mv. Men når alt kommer til alt betyder lovgivningen ofte, at vi ender med den samme løsning på trods af, at byggeriet ikke kommer til at leve op til disse krav. Vi skal høre gode eksempler på plejeboligbyggeri inden for rammerne og et bud på hvordan kunne vi ønske os det, hvis vi frit kunne skabe de bedste rammer til borgere med demens og plejebehov?

Charlotte Rahr Mortensen, arkitekt og sygeplejerske & Lars Hetland, partner og direktør, Rubow arkitekter

 

10:45-11:00 Kaffepause

 

11:00-11:40 Lovgivning og bespænd i plejeboligbyggeriet
Vi samler op på formiddagens diskussioner ved at rette fokus på lovgivningen. Plejeboliger er omgivet af en række love, men hvad siger byggeloven, serviceloven, arbejdsmiljøloven og de øvrige love på området egentlig? Og hvad betyder det for vores muligheder for at bygge verdens bedste plejebolig? Med en række eksempler fra plejeboligbyggerier sorterer vi i lovgivning og anvisninger for at give bud på, hvordan vi kan benytte de lovgivningsmæssige rammer til at skabe bedre plejeboliger.

Lone Sigbrand, seniorkonsulent, SBI, Aalborg universitet & Sabina Holstein, bygherrerådgiver & projektleder, Roskilde Kommune

 

11:40-12:00 Debat: Hvordan bygger vi verdens bedste plejebolig?
Hvordan sikrer vi os at vi bygger til fremtiden og ikke til fortiden? Vi debatterer formiddagens indlæg med fokus på løsninger.

Debat med dagens talere og salen

 

12:00-13:00 Frokost og inspirationstorv med udstilling af plejeboligprojekter
Mens vi serverer frokost får du mulighed for at se en udstilling af spændende plejeboligbyggerier på vej. Du kan samtidig høre om projekterne og komme i dialog omkring dem. Se blandt andet udstilling af Huset Nyvang i Randers: Med beboernes livskvalitet som det centrale omdrejningspunkt og plejehjemmet den funktionelle baggrund, er Huset Nyvang i Randers designet ud fra en vision om skabe trygge rammer for personer med demens – hvor hjemlighed, nærvær og genkendelighed er indarbejdet på en helt ny måde via disponering og arkitektur. Fællesbygningen er sammenbygget med en vuggestue og børnehave, hvilket skaber spændende generationsmøder.

Kristina Møller Hansen, arkitekt, Friis og Moltke

 

13:00-13:30 Hvad betyder fleksibelt, fremtidssikret og hjemligt?
Plejeboliger skal ofte være fremtidssikrede og hjemlige, men hvad vil det sige at fremtidssikre? Og hvordan skaber man hjemlighed, når plejeboligerne samtidig skal fungere som arbejdsplads? De mange ønsker til plejeboliger fra pårørende, politikere og øvrige interessenter bliver hurtigt til tomme begreber, der kan være svære at forene med virkeligheden. Derfor arbejder Bygherreforeningens ’Netværk for plejeboliger’ på at skabe en dialoghåndbog. Med forskellige eksempler får du bud på, hvordan de gængse begreber kan defineres og skabe gode løsninger.

Lili Lindberg, bygherrerådgiver, Esbjerg Kommune og Lars Bertelsen, Bygherreforeningen

 

13:30-14:00 Den gode plejebolig – kan vi bygge den?
Københavns kommune er en af de store offentlige bygherrer på plejeboligområdet. Kommunen har opført mange nye plejeboligbyggerier de seneste år og flere er på vej. Hvordan ser de på udfordringerne i forhold til at skabe nye veje for plejeboligbyggeri, hvor der er fokus på omsorg og en god hverdag, samtidig med at byggeriet kan driftes, være en god arbejdsplads – og som passer til fremtidens behov.

Per Christensen, afdelingsleder, Afdeling for Bolig og Modernisering, Københavns Kommune

 

14:00-14:20 Kaffe og kage

 

14:20-14:50 Nye veje for plejeboliger
OK-fonden har som en stor privat bygherre på plejeboligområdet arbejdet på at åbne for nye måder at tænke plejeboliger og seniorbofællesskaber på. Hvordan ser de på udfordringerne i forhold til at skabe nye veje for plejeboligbyggeri, hvor der er fokus på fællesskab og hjemlighed, og hvor kommer lovgivning og regler i vejen?

Paul Erik Weidemann, bestyrelsesformand, OK-Fonden 

 

14:50-15:15 Hvordan bygger vi verdens plejebolig?
Vi samler op på dagens pointer i en paneldebat, hvor vi prøver at sætte ord på, de præcise områder, hvor vi er udfordret af lovgivningen, eller hvor vi har særlig gode erfaringer med at bygge gode plejeboliger.

Debat med dagens talere og salen

 

15:15-16:00 Plejen i fokus: Dagmarsminde og Søstersanatoriet
I 2016 åbnede May Bjerre Eiby det private plejehjem Dagmarsminde i Græsted. På plejehjemmet er der særlig fokus på hjem, og på at skabe en ramme med varme og omsorg til borgere med demens. I 2019 åbnede May Søstersanatoriet på Frederiksberg, som er et dagtilbud til demente, som bor i plejebolig. Her er varmtvandsbassin og wellness faciliteter og en indretning, som minder om det private hjem, og med omsorgen i fokus har beboere blandt andet et nedsat behov for medicinering.

May Bjerre Eiby, stifter og leder, Dagmarsminde og Søstersanatoriet

 

16:00 Afslutning og tak for i dag

 

Pris

Medlemmer: 2800 kr. ex. moms

Ikke medlemmer: 4100 kr. ex. moms

Medbring en eller flere kollegaer og få 20% rabat på deltagergebyret for alle tilmeldte fra jeres organisation.

 

Du kan med fordel også deltage i:

Bygherreforeningens seminar: Seniorboliger og fremtidens bolig, d. 27 november 2019

Bygherreforeningens Netværk for plejeboliger