Nutidens og fremtidens ældre stiller andre krav end de tidligere generationer, både i forhold til generationernes størrelser og behov. På denne konference stiller vi skarpt på fremtidens plejeboliger, og på, hvordan vi kan forny plejeboligsektoren og dermed imødekomme de kommende års øgede behov for plejeboliger. Økonomien er presset mange steder, så vi skal bygge klogt, og samtidig undgå at bygge uden en langsigtet plan, hvor bygningerne risikere at stå ubrugte hen, når det første ældreboom er fortid og efterspørgslen måske igen vil falde.

Så hvordan bygger vi gode plejeboliger, der ikke går på kompromis med velfærd og velvære, men som kan tilpasses de demografiske udsving mange år frem? Mange steder udvides det kommunale tilbud med friplejehjem og flere private investorer kigger mod plejeboligmarkedet. Vi skal høre fra en række bygherrer, politikere og rådgivere, som deler ud af deres erfaringer med forskellige løsninger som fx fleksibelt generationsbyggeri, og vi diskuterer både de udfordringer og muligheder, som en privatisering af plejeboligsektoren kan medføre.  

Dagen igennem er det muligt at stille spørgsmål til oplægsholderne og deltage i de spændende diskussioner.  

 

Program

 

09:00-09:30 Ankomst og morgenmad 

 

09:30-09:45 Velkomst og introduktion til dagens program

Christine Skovgaard Madsen, kompetencechef & Lars Bertelsen, projektchef, Bygherreforeningen 

 

09:45-10:25 Udfordringer og muligheder i fremtidens ældrepleje
Den danske ældresektor mangler boliger, ressourcer til pleje og arbejdskraft. Udfordringerne står i kø, når antallet af ældre stiger markant over de kommende 5-10 år. Hvis der skal leveres et optimalt serviceniveau til det stigende antal ældre, kræver det nytænkning. Men hvad er op og ned i forhold til fremtidens ældrepleje, og hvad kan vi egentlig stille op? 

Tine Rostgaard, professor, Roskilde Universitet   

 

10:25-10:55 Muligheder i mere frit valg
Skal pensionsselskaber bygge plejehjem, og skal forsikringsselskaber udbyde plejeforsikringer, eller er det et brud med den danske velfærdsmodel? Men i så fald, hvad er så alternativet, spørger Karina Ransby, som beskæftiger sig med fremtidens plejeboliger.

Karina Ransby, underdirektør, Forsikring & Pension 

 

10:55-11:10 Kaffepause 

 

11:10-11:40 Private aktører i den danske ældrepleje
NREP har markeret sig som en fremtræden privat aktør på den danske ældreplejescene, men hvordan ser udviklingsselskabet konkret på plejeboligområdet, hvad er deres ambitioner og hvilken business case arbejder de ud fra? Vi får her NREPs bud på, hvordan fremtidens marked ser ud, og hvilken rolle de private aktører kommer til at spille.

Klaus Ahm, Investment Director, NREP

 

11:40-12:10 Friplejehjem i Greve: Kommunens samarbejde med de private plejeboligudbydere 
Bliv klogere på hvad der rører sig i Greve Kommune, når Sigurd fortæller om overvejelserne bag almene plejeboliger i Tune og det friplejehjem der bygges i Hundige. Hvordan er friplejemodellen sammensat i Greve Kommune? Hvilke fordele og ulemper er der ved de to modeller, set fra en kommunal vinkel?

Sigurd Arnfred Larsen, udviklingskonsulent, Greve Kommune 

 

12:10-12:30 Opsamlingsdebat

Faciliteret af Christine Skovgaard Madsen & Lars Bertelsen, Bygherreforeningen 

 

12:30-13:30 Frokost 

 

13:30-14:00 Offentlig og privat samspil i ældreplejen
PFA har de seneste år udviklet koncepter både i forhold til friplejehjem, seniorboliger og -bofællesskaber. De vil desuden bygge Danmarks første high-end servicerede seniorboliger, så man kan gå alderdommen i møde med pool og bar i baghaven, og med mulighed for tilkøb af hjemmehjælp og pleje. Hør om PFA’s igangværende projekter, og om, hvordan man kan gribe det an, når offentlige og private skal samarbejde om at skabe god pleje til de ældre.

Jesper Brask Fischer, programchef, PFA 

 

14:00-14:20 Minilandsby der samler unge og ældre
I Vejle Kommune opfører man en fællesinstitution, som bliver en slags mini-landsby med en plejehjemsdel og en daginstitution. Byggeriet er tænkt sammen med skolen, hallen og det øvrige lokalsamfund, og i 79 lejligheder skal ældre bo og have deres hverdag dør om dør med daginstitutionens 120 børnehave- og vuggestuebørn. Hør om tankerne bag projektet og ambitionen for de ældre borgeres trivsel i det nye byggeri.  

Ketty Christiansen, bygherrerådgiver, Vejle Kommune 

 

14:20-14:40 Pause 

 

14:40-15:00 Generationernes Hus: Fremtidens plejecenter i Herlev
Herlev får et nyskabende byområde, hvor ældrepleje, boliger, offentlig service og butiksliv forenes. Fremtidens plejecenter og de private boliger er udviklet i et unikt offentlig-privat samarbejde mellem Herlev Kommune og PensionDanmark. I områdets multihus vil Herlev Kommune tilbyde bl.a. sygeplejeklinik og rådhusfunktioner, mens plejeboligerne vil blive udlejet via en anvisningsaftale mellem kommunen og PensionDanmark. 

Marius Møller, direktør, PensionDanmarks ejendomsafdeling 

 

15:00-15:30 Ældreboom og udfordringer
Sundheds- og plejeudgifterne til de 65+årige vil i de kommende år stige voldsomt i takt med, at der bliver flere ældre. Især kommunerne bliver hårdt ramt da udgifterne til bl.a. hjemmehjælp, plejehjem og rehabilitering forventes at stige med 42% fra 2019 til 2030. Hvordan sikrer vi, at der er hænder og penge nok til at håndtere ældreboomet?  

Jes Søgaard, professor, Syddansk Universitet 

 

15:30-16:00 Opsamlingsdebat

Faciliteret af Christine Skovgaard Madsen & Lars Bertelsen, Bygherreforeningen 

 

16:00-16:10 Tak for i dag

 

Ret til ændringer forbeholdes

 

Praktisk

Konferencen er inklusiv morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Læs mere om praktisk information.

 

Tilmeldingsvilkår

Når du tilmelder dig et arrangement eller uddannelsesforløb fra Bygherreforeningen modtager du en bekræftelse med det samme, og du er herefter tildelt en plads på arrangementet.

Deltagergebyret faktureres tidligst 14 dage før arrangementets start. Ved afbud tidligere end 14 dage før afholdelsesdatoen, vil du ikke blive faktureret. Tilmeldingen er herefter bindende. Såfremt du bliver forhindret i at deltage i et arrangement, er du naturligvis velkommen til at sende en anden fra din virksomhed i dit sted.

Ved uforudsete hændelser (f.eks. ved undervisers sygdom) eller manglende tilmeldinger kan arrangementet flyttes eller aflyses. Bliver arrangementet flyttet til en anden dato, har du mulighed for at framelde dig uden beregning.

 

Fotokreditering: Steven