27/03/2019

Sådan får du mest værdi med totalentrepriser med det nye ABT18

Med dette seminar får du indblik i, hvornår totalentreprise efter ABT18 er velegnet, hvordan udbud og kontrakt skal se ud samt, hvordan samarbejdet organiseres bedst. Du får dermed inspiration til, hvordan mulighederne for dialog indgår, og hvilken rolle aftalesystemets appendikser kan spille for samarbejdet. Derudover er der fokus på bygherrens rolle, og hvordan faseopdelinger og godkendelse af projektmaterialet kan bruges aktivt til at få indsigt og indflydelse undervejs.

Pris

Medlemspris:

2800 kr. ex. moms

Ikke medlemmer:

4100 kr. ex. moms

Tid og sted

Totalentrepriser er en entrepriseform i vækst. Men hvordan sikrer du dig, at en totalentreprise er det rigtige til dit byggeprojekt, og hvordan sikrer du dig, at du som bygherre får den bedste fordeling af risiko, ansvar, budgetsikkerhed og indflydelse? Hvilke nye muligheder for gennemskuelige aftaler og bedre byggeprojekter får bygherrerne med ABT18 – og hvor skal bygherren være særligt opmærksom for at høste fordelene?

 

Vi tager naturligvis udgangspunkt i bygherrens rolle, og giver dig indblik i:

  • hvornår totalentreprise efter ABT18 er velegnet
  • hvad du skal have taget stilling til i dit udbud og kontrakt
  • inspiration til hvordan samarbejdet organiseres
  • inspiration til mulighederne for dialog
  • hvordan du kan anvende aftalesystemets appendikser til at fremme elementer i dit projekt
  • brug af faseopdelinger og godkendelse af projektmaterialet til at følge med i projektet og udvise rettidig omhu

I løbet af dagen opsamles løbende pointer i dialog med henblik på at drøfte og relatere oplæggene til din bygherrepraksis. Vi har bedt indlægsholderne forholde sig til den gode rollefordeling mellem partnerne og de formelle og uformelle rammer om samarbejdet, og du får inspiration og erfaringsudveksling med bygherrer om roller og samarbejde.

Program

09:30-10:00 Fælles morgenmad

10:00-10:05 Velkomst og introduktion til dagen
Anne Kristine Busch, chefkonsulent, Bygherreforeningen

10:05-10:20 Totalentrepriser – hvornår giver det mest værdi?
Hvornår skal du vælge totalentrepriser frem for fag- eller stor og hovedentreprise og hybrider som new partnering og ’HoTal’-entrepriser? Med afsæt i flere af Bygherreforeningens projekter og arbejdet i Værdibyg giver Rolf med nogle bud på, hvilke spørgsmål du som bygherre skal finde svar på i dit byggeprojekt, før du vælger entrepriseform.
Rolf Simonsen, sekretariatsleder for Værdibyg og projektchef hos Bygherreforeningen

10:20-11:00 Intentioner og anbefalinger ved brug af ABT18
Bygherreforeningen har været med som part under de tre års forhandlinger om det nye aftalesystem – hør, hvad foreningen har arbejdet for i forhold til at modernisere totalentreprise, og hvilke anbefalinger der særligt skal fremhæves i forhold til anvendelsen af det nye ABT18-aftalegrundlag.
Henrik L. Bang, direktør, Bygherreforeningen

11:00-12:00 Få styr på juraen i udbuddet, kontrakten og undervejs i byggeprojektet
Hvis byggeriet ikke er beskrevet detaljeret nok i udbudsmaterialet og aftalen, risikerer bygherren at skulle betale for ekstraarbejder for at få det byggeri, bygherren har brug for. Omvendt påtager bygherren sig en større og større risiko for fejl i udbudsmaterialet, hvis byggeriet er beskrevet for detaljeret.
– Hvordan vælger bygherren det rigtige detaljeringsniveau i beskrivelsen af byggeriet?
– Hvilken indflydelse har projektgennemgangen på totalentreprenørens risiko for fejl i – udbudsmaterialet?
– Hvordan kan totalentrepriseaftalen nuancere den traditionelle risikofordeling mellem bygherre og totalentreprenør?
Anders Vestergaard Buch, advokat, partner, MOLT WENGEL

12:00-13:00 Frokost

13:00-14:00 Rådgivers rolle i totalentrepriser – styring og økonomi
Rådgivers rolle i totalentrepriser adskiller sig ved, at det er totalentreprenøren der indkøber rådgivningsydelsen. Hør potentialet og faldgruber i denne konstruktion og få også her et bud på den gode rollefordeling mellem alle tre parter og de formelle og uformelle rammer om samarbejdet.
Torben Juul, Kreativ Direktør, ZESO ARCHITECTS A/S

14:00-14:20 Kaffe & kage

14:20-15:20 Risikovurderinger set fra entreprenøren
En del af problemstillingen for totalentreprenøren er, at man skal lægge sig fast på et grundlag på udbudstidspunktet – og hvad sker der så med ændringer undervejs? Hør entreprenørvinklen på hvordan man løbende kan arbejde med risiko (også strategisk) og hvilken betydning det kan få for tids- og procesplanen.
Peter Haugaard, Regionsdirektør, Hoffmann A/S

15:20-16:20 Risikoanalyser i Vejdirektoratet og indflydelse på valg af udbudsstrategi
Vejdirektoratet har både anlægsprojekter og byggeprojekter, og arbejder med de fleste entrepriseformer. Få indsigt i det paradigme og den risikovurdering der ligger til grund for økonomistyring og valg af entrepriseform, og hør hvorfor, hvornår og hvordan totalentrepriser kan indgå som et delelement i et projekt
Trine Holst Veicherts, Risk manager, Vejdirektoratet
Torkil Schrøder-Hansen, Senior legal advisor, Vejdirektoratet

16:20-16:30 Opsamling og evaluering

16:30 Tak for i dag

Arrangementsansvarlig er Anne Kristine Busch akb@bygherreforeningen.dk

Del på sociale medier

Linkedin

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer