Vi ved i dag, at et positivt samspil mellem fysiske rammer, pædagogik, indeklima og adfærd skaber de bedste forudsætninger for trivsel og læring. Nye former for undervisning er under udvikling i disse år, og flere og flere skoler indretter sig efter principperne med innovative læringsmiljøer, hvor mere åbne læringsarenaer har erstattet det traditionelle klasserum.  

Men hvad er kvaliteterne ved et innovativt læringsmiljø og ved at bryde med traditionen? Og hvordan oplever elever og lærerne det i dagligdagen? Hvilke erfaringer har vi fra nyere skoler? Hvad er styrkerne, og hvad kan være udfordrende ved at undervise og invitere eleverne ind i de mere åbne og nyskabende læringsarenaer? 

Mange af de nyere skoler i Danmark er bygget ud fra princippet om innovative læringsmiljøer, men ved vi, hvordan det virker? Det spørgsmål stiller Bygherreforeningen og Dansk Center for Undervisningsmiljø oplægsholderne på denne konference, hvor vi fokuserer på sammenhængen mellem de pædagogiske visioner og de fysiske rammer på skolerne, og kigger på de erfaringer vi har fra nybyggede og ombyggede skoler, hvor man har valgt at indrette sig ud fra tanken om innovative læringsmiljøer. 

Konferencen er et samarbejde mellem Bygherreforeningen og DCUM, Dansk Center for Undervisningsmiljø. 

 

Hvem kan deltage? 

Konference er for dig, som er optaget af samspillet mellem de fysiske rammer, pædagogik og adfærd, og ønsker at være med til at drøfte erfaringer fra praksis. Du kan være bygherre, politiker, skolechef, skoleleder, lærer, pædagog, arkitekt, rådgiver eller leverandør, som ønsker mere viden og indsigt i, hvordan de innovative læringsmiljøer fungerer i praksis. 

Hvis I er 8 deltagere eller flere fra samme organisation, som ønsker at deltage, giver vi rabat på deltagerprisen. Kontakt os på info@bygherreforeningen.dk for at få oplyst en samlet pris.  

 

Workshop om skolebyggeri: 

Dagen efter konferencen har du mulighed for at deltage i en workshop, hvor vi går tæt på processen forud for skoleprojektet, og de valg man som projektorganisation skal træffe forud for og undervejs i projektet. På dagen går vi helt tæt på skoleprojektet med udgangspunkt i dialogværktøj til skolebyggeri.
Se hele programmet for workshoppen den 26. april her: Kom godt i gang med skoleprojektet  

 

Program

 

09:00-09:30 Ankomst og morgenmad 

 

09:30-09:40 Velkommen til konferencen: Samspil mellem fysiske rammer og læring? 

Vi byder velkommen til konferencen og rammesætter dagens tema og indhold.

Christine Skovgaard Madsen, kompetencechef, Bygherreforeningen og Ulla Kjærvang, specialkonsulent, DCUM 

 

09:40-10:00 Velkommen til konferencen: Samspil mellem fysiske rammer og læring? 

De fysiske rammer har, såvel som de pædagogiske tankegange, stor indflydelse på børn og unges trivsel på skolerne. Vi begynder konferencen med en status fra Bygherreforeningen og Dansk Center for Undervisningsmiljø på, hvilke tendenser vi ser i forhold til skolens fysiske rammer i øjeblikket? Og hvilke udfordringer og muligheder skal vi være opmærksomme på?

Lars Bertelsen, projektchef, Bygherreforeningen og Ulla Kjærvang, specialkonsulent, DCUM  

 

10:00-10:30 Læringsmiljøers og rums betydning for elevernes kreativitet. motivation og lyst til lære  

Et opgør med de klassiske undervisningslokaler gennem udvikling af nye innovative læringsmiljøer med åbne arenaer ses mere og mere rundt om i landet – og særligt dét at skabe fleksible og alsidige rammer er i fokus for at opnå en mere varieret skoledag og motiverede elever. Men hvad skaber motivation og kreativitet i undervisningen – og hvilken rolle spiller de fysiske rammer?  

Lene Tanggaard, cand. psych., Ph.d., rektor og professor, designskolen Kolding 

 

10:30-11:00 Rummet som didaktisk medspiller

Valhøj skole i Rødovre kommune har man indrettet et klasseværelse og et science torv, som bryder med traditionen. Her eksperimenterer lærere og elever med nye læringsmetoder. Her arbejdes bl.a. med fremlæggelser, projektarbejde og videndeling. De indrettede rum tilbyder nogle didaktiske muligheder, som sjældent anvendes i ”det traditionelle klasselokale”, og skolen oplever, at det i høj grad motiverer eleverne. Erfaringerne fra de to ”læringslaboratorier” skal bruges, når skolen skal udvides over de kommende år. Hvilke erfaringer herfra kan vi tage med os, når vi indretter skoler til den moderne undervisning?

Carsten Julinusson Mølbeck, læringsrumskonsulent, Rødovre kommune 

 

11:00-11:20 Kaffepause 

 

11:20-12:00 Pædagogisk vurdering af skolemiljøer: Hvad betyder skolens fysiske rammer for indlæring? (Oplægget afholdes på engelsk)
Mange steder i Europa og resten af verden eksperimenterer man med innovative læringsmiljøer. Det kan dog være svært at finde frem til, hvad andre lande har gjort sig af erfaringer, og om vi kan bruge disse erfaringer i egne projekter. For hvordan ved vi, hvad der virker i forhold til at sikre trivsel og indlæring hos alle børn? Vi skal her høre mere om Peter Barretts arbejde med innovative læringsmiljøer – blandt andet med fokus på skoleprojekter i England. 

Professor Peter Barrett, consultant, tidligere professor på University of Salford og President of the International Council for research and Innovation in Building and Construction  

 

12:00-12:30 Hellerup skole: Erfaringer fra mange år i innovative læringsmiljøer 

På Hellerup skole har man i mange år arbejdet med at skabe og udvikle innovative læringsmiljøer. Her opfattes skolens fysiske rammer og den pædagogiske praksis som uafhængige af hinanden, hvilket har skabt et unikt læringsmiljø med værdier som ’respekt’, ’ansvar’ og ’engagement’ i centrum. Der findes ikke traditionelle klasselokaler på skolen – i stedet er rammerne fleksible, og arkitekturen understøtter undervisning, der tager udgangspunkt i mange forskellige måder at tilegne sig ny viden og færdigheder på. Vi skal høre om erfaringer fra skolen, hvordan rammerne fungerer i praksis i dag 20 år efter, at skolen blev bygget, og hvordan de understøtter den pædagogiske tankegang. 

Lasse Reichstein, skoleleder, Hellerup Skole 

 

12:30-12:40 Opsamling inden frokost 

Vi samler op på formiddagens pointer inden frokost. 

Christine Skovgaard Madsen, kompetencechef, Bygherreforeningen og Ulla Kjærvang, specialkonsulent, DCUM 

 

12:40-13:40 Frokost 

 

13:40-14:15 Hvordan ved vi, hvad der virker? Hvad med adfærd og indeklima? 

Når vi bygger og indretter skoler på ny, tænker vi ofte, at indeklimaet er noget, som teknikerne tager sig af, og det skal der være styr på. Men hvad betyder adfærd for indeklimaet? Og hvordan kan adfærd medvirke til om hele intentionen med skolens indretning fungerer eller ikke fungerer, som det er tiltænkt i en pædagogisk sammenhæng? Eva Bjerrum har gennemført observationer på en række både nye og eksisterende skoler i forhold til både pædagogik, adfærd og indeklima. 

Eva Bjerrum, Distinguished organisation Analyst, Alexandra Instituttet  

 

14:15-14:45 Ny indretning af læringsmiljøer på Frelloskolen 

Frelloskolen blev indviet i sommeren 2021 men efter et år i brug, blev det besluttet, at de nye læringsmiljøer skulle indrettes på anden vis og dermed udnyttes bedre. Antallet af klasser var steget fra planlægningsfasen til byggeriet stod færdigt, og der var derfor store udfordringer med pladsmangel og brugen af faglokaler. Skolen gik derfor i gang med den nye indretning, hvilket har resulteret i en ny struktur og strategi for anvendelse af de enkelte rum og områder. Samtidig har medarbejderne været en stor del af den nye indretning, hvilket har skabt større tilfredshed blandt medarbejderne og bedre trivsel for elever. Vi hører her om erfaringer fra ibrugtagningsprocessen. 

Morten Møller Jensen, skoleleder, Frelloskolen og Dorte Alber, chefkonsulent, Nerd Architects

 

14:45-15:00 Kaffepause 

 

15:00-15:30 Vrå skole: Del af et lokalt knudepunkt for leg og læring  

Vrå Børne-og Kulturhus stod færdigt i 2022. Huset fungerer som et samlingspunkt med Vrå skole, dagtilbud, et bibliotek, idrætshal og udendørs aktivitetslandskab samlet ét sted. Målet med huset er at skabe sammenhæng i hverdagen for både børn og voksne med fokus på fællesskab. Skolen er derfor også bygget op af klynger omkring et fælles torv, hjerterummet, som forener skolen på tværs af funktioner, og en stor fællestrappe giver plads til både bevægelse og fordybelse. Huset har givet Vrå skole god mulighed for at teste forskellige innovative læringsmiljøer, som vi her skal høre erfaringer om. 

Michael Slot Pihl, skoleleder og Helle Weile Larsen, lærer, Vrå Skole 

 

15:30-16:05 Rundbordssamtale om rum, motivation, læring og trivsel 

Hvad betyder skolens rum fra motivation, læring og trivsel? Og ved vi overhovedet, hvad der virker? De seneste år har trenden inden for skolebyggeri været inspireret af det 21. århundredes kompetencer og projektbaseret arbejde, og det har betydet nye og mere åbne og fleksible måder at indrette skolens rum. Men hvor meget ved vi om, hvad det betyder for elevernes læring, motivation og trivsel? Og hvordan skal vi arbejde med det? Vi inviterer til rundbordssamtale om skolens rum. 

Panel:

Nicolai Carlberg, Etnolog og indehaver, Carlberg 

Morten Møller Jensen, skoleleder, Frelloskolen  

Mette Rose Eriksen, chefkonsulent, København Kommune 

Katja Viltoft, kreativ direktør, JJW Arkitekter  

Lars Engborg, Environment for Learning 

Kasper Mikaelsen, afdelingsleder, Haderslev kommune  

 

Samtalen styres af Ulla Kjærvang, specialkonsulent, DCUM og Lars Bertelsen, projektchef, Bygherreforeningen  

 

16:05-16:15 Afrunding og tak for i dag  

Vi samler op på dagens pointer, og hvordan vi opsamler læring om skolebyggeri og det fysiske læringsrums betydning. 

Christine Skovgaard Madsen, kompetencechef, Bygherreforeningen og Ulla Kjærvang, specialkonsulent, DCUM 

 

 

Ret til ændringer forbeholdes

 

Praktisk

Arrangementet er inklusiv morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Læs mere om praktisk information.

 

Tilmeldingsvilkår

Når du tilmelder dig et arrangement eller uddannelsesforløb fra Bygherreforeningen modtager du en bekræftelse med det samme, og du er herefter tildelt en plads på arrangementet.

Deltagergebyret faktureres tidligst 14 dage før arrangementets start. Ved afbud tidligere end 14 dage før afholdelsesdatoen, vil du ikke blive faktureret. Tilmeldingen er herefter bindende. Såfremt du bliver forhindret i at deltage i et arrangement, er du naturligvis velkommen til at sende en anden fra din virksomhed i dit sted.

Ved uforudsete hændelser (f.eks. ved undervisers sygdom) eller manglende tilmeldinger kan arrangementet flyttes eller aflyses. Bliver arrangementet flyttet til en anden dato, har du mulighed for at framelde dig uden beregning.