BR18 har vendt op og ned på kendte roller og processer i forhold til at søge byggetilladelser. Der er indført nye klassificeringer af byggerier og med dem også certificerede rådgivere, som skal sikre, at de tekniske krav er overholdt.

Bygherrerne skal derfor allerede på et tidligt tidspunkt undersøge, hvilken klasse et projekt vil lande i, og om det kræver en certificeret rådgiver til at køre processen. Den certificerede rådgiver skal hyres og betales af bygherren, men har et ret veldefineret ansvar for at sikre at projektet lever op til myndighedskravene.

På dette kursus får du om formiddagen en indføring i processerne i det nye bygningsreglement. Du får du overblik over strukturen i BR18, proces for myndighedsbehandling, bygningsklasser og certificerede rådgiver og de væsentligste ændringer på det tekniske område, og om eftermiddagen sætte vi særlig fokus på vejledninger for brand.

Program

 

09:00-09:10 Velkomst og en kort introduktion til BR18 i bygherreperspektiv
Vi byder velkommen om ridser rammen op for BR18 i et bygherreperspektiv

Hanne Ullum, vicedirektør Bygherreforeningen

 

09:10-10:00 Overblik over BR18
Her får du et grundigt overblik over BR18, og vi sætter fokus på processer for myndighedsbehandling, giver dig en kort introduktion til konstruktions- og brandklasser og til de certificerede rådgivere – hvornår og hvor meget skal de anvendes?

Morten Buus, BUUS CONSULT ApS

 

10:00-10:10 Pause

10:10-10:40 Roller og kontrakter i BR18 – kort oplæg og debat
BR18 har indført nye processer og nye roller i det kontraktlige samarbejde mellem bygherren og de øvrige parter. Vi drøfter hvilken betydning, det har for jeres rolle og hvilke snitflader, der opstår mellem jer, myndighederne, de certificerede rådgivere og øvrige samarbejdspartnere.

Hanne Ullum, vicedirektør, Bygherreforeningen

 

10:40-10:50 Pause

 

10:50-11:45 Tekniske bestemmelser og den frivillige bæredygtighedsklasse
Vi gennemgår her de væsentligste ændringer i forhold til tekniske bestemmelser i BR18, og du får en kort introduktion til den frivillige bæredygtighedsklasse og processen omkring den. 

Morten Buus, BUUS CONSULT ApS

 

 11:45-12:15 Frokost

 

12:15-12:45 Lovgivning og de tilhørende vejledninger for Brand i BR18
BR18 indeholder i alt 8 kapitler om brand. Her får du et overblik samt en bred indføring i regler, krav og vejledninger.

Jens Kastvig, forretningschef, Moe

 

12:45-13:15 Opdeling i brandklasser i BR18 og krav til dokumentation
Et af opmærksomhedspunkterne i BR18’s brandregler er de nye brandklasser. Vi hører her om kriterierne for opdeling af byggeri i brandklasser og de tilhørende krav til dokumentation og kontrol. Hvornår er der brug for en certificeret brandrådgiver, og hvilke forskelle er der for de forskellige brandklasser?

Jens Kastvig, forretningschef, Moe
   

13:15-13:25 Pause

 

13:25-14:00 Krav til den certificerede brandrådgiver
Her får du indsigt i, hvilke krav der stilles til den certificerede brandrådgiver. Vi skal høre om, hvilke krav der stilles til at blive certificeret brandrådgiver i henholdsvis klasse 2, 3 og 4, og hvilke krav der stilles for at blive certificeret til 3. parts kontrol.

Jens Kastvig, forretningschef, Moe

 

14:00-14:45 De nye regler fra et myndighedsperspektiv
Hvor skal bygherre være særlig opmærksom i forhold til de nye regler.

Mette Hesthaven, enhedschef, Københavns Kommune
 

14:45-15:00 Opsamling og tak for i dag

 

Ret til ændringer forbeholdes.

 

Undervisere

Hanne Ullum, vicedirektør, Bygherreforeningen
Hanne er vicedirektør i Bygherreforeningen. Hanne har fulgt ændringerne i BR18 og har siden det trådte i kraft, undervist på medlemsmøder og seminarer bl.a. for at debattere betydningen for bygherrerne og branchen. Hanne har kontakt med Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen for at følge op på bygherrernes erfaringer med BR18.

 

Morten Buus, BUUS CONSULT ApS
Morten har sin egen bygherrerådgivningsvirksomhed, BUUS CONSULT ApS, men har en fortid i Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen, hvor han har bidraget til de seneste års udvikling af bygningsreglementet, herunder bl.a. udviklingen af en frivillig bæredygtighedsklasse og bestemmelserne om indeklima. Desuden har Morten bl.a. været ansvarlig for udviklingen af værktøjer til beregning af bygningers klimaaftryk og totaløkonomi samt diverse udviklingsprojekter om cirkulær økonomi, bæredygtig byggeplads mv.

 

Jens Kastvig, forretningschef, MOE

 

Mette Hesthaven, enhedschef, Københavns Kommune
Mette er chef for en af de tre enheder, som behandler byggesager i Københavns Kommune. Mette har en fortid i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, hvor hun, som en af de gennemgående personer, over en årrække har bidraget til udarbejdelsen af det nye bygningsreglement BR18 med et primært fokus på certificeringsordningen og bygningsreglementet som helhed.

 

Praktisk

Læs mere om praktisk information.

Internt kursus

Kurset kan også afholdes i din organisation. I så fald står vi for aftaler med oplægsholdere og sørger for kursusmateriale til deltagerne. Kontakt os for at få et tilbud.