BR18 har vendt op og ned på kendte roller og processer i forhold til at søge byggetilladelser. Der er indført nye klassificeringer af byggerier og med dem også certificerede rådgivere, som skal sikre, at de tekniske krav er overholdt.

Bygherrerne skal derfor allerede på et tidligt tidspunkt undersøge, hvilken klasse et projekt vil lande i og om det kræver en certificeret rådgiver til at køre processen. Den certificerede rådgiver skal hyres og betales af bygherren, men har et ret veldefineret ansvar for at sikre, at projektet lever op til myndighedskravene.

På dette kursus får du om formiddagen en indføring i processerne i det nye bygningsreglement. Du får du overblik over strukturen i BR18, proces for myndighedsbehandling, bygningsklasser og certificerede rådgiver og de væsentligste ændringer på det tekniske område og om eftermiddagen sætter vi særlig fokus på vejledninger for brand.

 

Program

 

09:00-09:30 Ankomst og morgenbrød
Vi starter dagen med at byde på morgenbrød og kaffe.

 

09:30-09:45 Velkomst og introduktion til BR18 i bygherreperspektiv
Vi byder velkommen og rammesætter dagens tema.

Hanne Ullum, vicedirektør Bygherreforeningen

 

09:45-10:30 Overblik over BR18
Her får du et grundigt overblik over BR18. Vi sætter fokus på processer for myndighedsbehandling, giver dig en kort introduktion til konstruktions- og brandklasser og til de certificerede rådgivere – for hvornår og hvor meget skal de anvendes?

Morten Buus, BUUS CONSULT ApS

 

10:30-11:00 Roller og kontrakter i BR18 – kort oplæg og debat
BR18 har indført nye processer og nye roller i det kontraktlige samarbejde mellem bygherren og de øvrige parter. Vi drøfter, hvilken betydning det har for jeres rolle og hvilke snitflader, der opstår mellem jer, myndighederne, de certificerede rådgivere og øvrige samarbejdspartnere.

Hanne Ullum, vicedirektør, Bygherreforeningen

 

11:00-11:15 Pause

 

11:15-12:15 Tekniske bestemmelser og den frivillige bæredygtighedsklasse
Vi gennemgår her de væsentligste ændringer i forhold til tekniske bestemmelser i BR18 og du får en kort introduktion til den frivillige bæredygtighedsklasse og processen omkring den. 

Morten Buus, BUUS CONSULT ApS

 

 12:15-13:15 Frokost

 

13:15-13:45 Lovgivning og de tilhørende vejledninger for Brand i BR18
BR18 indeholder i alt 8 kapitler om brand. Her får du et overblik samt en bred indføring i regler, krav og vejledninger.

Jens Kastvig, forretningschef, Moe

 

13:45-14:15 Opdeling i brandklasser i BR18 og krav til dokumentation
Et af opmærksomhedspunkterne i BR18’s brandregler er de nye brandklasser. Vi hører her om kriterierne for opdeling af byggeri i brandklasser og de tilhørende krav til dokumentation og kontrol. Hvornår er der brug for en certificeret brandrådgiver og hvilke forskelle er der for de forskellige brandklasser?

Jens Kastvig, forretningschef, Moe
   

14:15-14:30 Kaffepause

 

14:30-15:00 Krav til den certificerede brandrådgiver
Her får du indsigt i, hvilke krav der stilles til den certificerede brandrådgiver. Vi skal høre om, hvilke krav der stilles til at blive certificeret brandrådgiver i henholdsvis klasse 2, 3 og 4 og hvilke krav, der stilles for at blive certificeret til 3. parts kontrol.

Jens Kastvig, forretningschef, Moe

 

15:00-15:45 De nye regler fra et myndighedsperspektiv
Hvor skal bygherren være særligt opmærksom i forhold til de nye regler.

Mette Hesthaven, enhedschef, Københavns Kommune
 

15:45-16:00 Opsamling og tak for i dag

 

16:00 Tak for i dag

 

Ret til ændringer forbeholdes.

 

Undervisere

Hanne Ullum, vicedirektør, Bygherreforeningen
Hanne er vicedirektør i Bygherreforeningen. Hanne har fulgt ændringerne i BR18 og har siden det trådte i kraft, undervist på medlemsmøder og seminarer bl.a. for at debattere betydningen for bygherrerne og branchen. Hanne har kontakt med Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen for at følge op på bygherrernes erfaringer med BR18.

 

Morten Buus, BUUS CONSULT ApS
Morten har sin egen bygherrerådgivningsvirksomhed, BUUS CONSULT ApS, men har en fortid i Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen, hvor han har bidraget til de seneste års udvikling af bygningsreglementet, herunder bl.a. udviklingen af en frivillig bæredygtighedsklasse og bestemmelserne om indeklima. Desuden har Morten bl.a. været ansvarlig for udviklingen af værktøjer til beregning af bygningers klimaaftryk og totaløkonomi samt diverse udviklingsprojekter om cirkulær økonomi, bæredygtig byggeplads mv.

 

Jens Kastvig, forretningschef, MOE

 

Mette Hesthaven, enhedschef, Københavns Kommune
Mette er chef for en af de tre enheder, som behandler byggesager i Københavns Kommune. Mette har en fortid i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, hvor hun, som en af de gennemgående personer, over en årrække har bidraget til udarbejdelsen af det nye bygningsreglement BR18 med et primært fokus på certificeringsordningen og bygningsreglementet som helhed.

 

Praktisk

Arrangementet er inklusiv morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Læs mere om praktisk information.

Du kan deltage i dette arrangement online via Teams. For at blive tilmeldt til arrangementet med online deltagelse, skal du skrive til info@bygherreforeningen.dk. Du kan deltage online til reduceret pris.

COVID-19:

I Bygherreforeningen følger vi hele tiden udviklingen i Coronasituationen tæt, og vi gør vores ypperste for at overholde de seneste retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Derfor kan du trygt tilmelde dig vores arrangementer.
Konferencer og seminarer er underlagt reglerne omkring sektorpartnerskaber. Her kan vi fortsat mødes, såfremt vi sidder i ”biografopstilling” og overholder retningslinjerne vedrørende adgang til håndsprit og værnemidler, sørger for corona-venlig forplejning og god afstand
. Til mindre arrangementer med max 10 personer overholder vi ligeledes altid de nyeste retningslinjer fra myndighederne. Bemærk venligst at alle gæster i BLOX skal bære mundbind.

OBS: Mød ikke op til et arrangement i Bygherreforeningen hvis du har symptomer på Corona, mistanke om smitte eller afventer testsvar.


På grund af afstandskrav og begrænset kapacitet anbefaler vi at booke i god tid, hvis du vil være sikker på en plads.