BR18 sætter rammerne for, hvordan du som bygherre skal sikre, at dit byggeri udføres teknisk korrekt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Dette kursus giver dig et godt overblik over strukturen i BR18, de forskellige bygningsklasser, rådgivere samt vejledninger om brand og krav til dokumentation og kontrol.

Der kan dog være mange roller og processer at navigere i og mange snitflader – bygherre, myndigheder, rådgivere og øvrige parter i mellem. På kurset gennemgår vi de forskellige parters roller og ansvar og vi diskuterer, hvordan du som bygherre med fordel kan sikre det bedst mulige udbytte af samarbejdet mellem de mange parter i processen.

Vi sætter desuden fokus på BR18 i myndighedsperspektiv, og processer for myndighedsbehandlingen, så du er klædt godt på hele vejen rundt, når byggetilladelsen skal i hus.

 

Program

 

09:00-09:10 Velkomst og introduktion
Vi byder velkommen og rammesætter dagens tema.

Bygherreforeningen

 

09:10-09:55 Overblik over BR18
Her får du et godt overblik over BR18. Vi sætter fokus på processer for myndighedsbehandling, giver dig en overordnet introduktion til indplacering i brand- og konstruktionsklasser samt samarbejdet med de certificerede rådgivere – for hvornår og hvor meget skal de anvendes?

Morten Buus, BUUS CONSULT ApS

 

09:55-10:05 Pause

 

10:05-10:35 BR18 set fra et myndighedsperspektiv
Få indblik i centrale arbejdsgange, kriterier og opmærksomhedspunkter i forbindelse med BR18 i forhold til myndighedsbehandlingen. Mette Hesthaven gennemgår succeskriterierne for en smidig proces i byggesagsbehandlingen og sætter fokus på forhåndsdialogen og de muligheder, den giver.

Oplægsholder annonceres snarest

 

10:35-10:45 Pause

 

10:45-11:30 Kontraktforhold til den certificerede rådgiver
Hvad er den certificerede rådgivers ansvarsområder i forskellige sammenhænge? Hvilke opgaver skal rådgiveren forestå og hvad er der af kontraktlige forpligtelser?

Oplægsholder annonceres snarest

 

11:30-11:45 Opsamling: De mange samarbejdsflader – spørgsmål og dialog

 

11:45-12:30 Frokost

 

12:30-13:20 Tekniske bestemmelser og den frivillige bæredygtighedsklasse
Vi dykker her ned i en række af de tekniske bestemmelser i BR18, du som bygherre skal være særligt opmærksom på. Du får desuden en kort introduktion til den frivillige bæredygtighedsklasse og processen omkring den.

Morten Buus, BUUS CONSULT ApS

 

13:20-13:50 Opdeling i konstruktionsklasser og krav til dokumentation
Dette oplæg sætter fokus på konstruktionsklasserne og giver retningslinjer for opdelingen i konstruktionsklasser samt krav til dokumentation og kontrol.

Oplægsholder annonceres snarest

 

13:50-14:00 Pause

 

14:00-14:50 Opdeling i brandklasser i BR18 og krav til dokumentation
Et af opmærksomhedspunkterne i BR18’s brandregler er brandklasserne. Vi hører her om kriterierne for opdeling af byggeri i brandklasser og de tilhørende krav til dokumentation og kontrol. Hvilke forskelle er der på de forskellige brandklasser, hvornår er der brug for en certificeret brandrådgiver og hvad påtager denne sig af ansvar og opgaver i de forskellige brandklasser samt i forhold til 3. parts kontrol.

Oplægsholder annonceres snarest

 

14:50-15:00 Pause

 

15:00-15:30 Lovgivning og de tilhørende vejledninger for brand i BR18
BR18 indeholder i alt 8 kapitler om brand. Her får du et overblik over regler, krav og vejledninger

Oplægsholder annonceres snarest

 

15:30-15:45 Opsamling og spørgsmål

 

15:45 Tak for i dag

 

Det er muligt at deltage i dette arrangement online til en reduceret pris. Ønsker du at deltage digitalt, kan du kontakte info@bygherreforeningen.dk

 

Underviser

Morten Buus, BUUS CONSULT ApS
Morten har sin egen bygherrerådgivningsvirksomhed, BUUS CONSULT ApS, men har en fortid i Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen, hvor han har bidraget til de seneste års udvikling af bygningsreglementet, herunder bl.a. udviklingen af en frivillig bæredygtighedsklasse og bestemmelserne om indeklima. Desuden har Morten bl.a. været ansvarlig for udviklingen af værktøjer til beregning af bygningers klimaaftryk og totaløkonomi samt diverse udviklingsprojekter om cirkulær økonomi, bæredygtig byggeplads mv.

Oplægsholdere

Oplægsholdere annonceres snarest

Praktisk

Arrangementet er inklusiv morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Læs mere om praktisk information.

Du kan deltage i dette arrangement online via Teams. For at blive tilmeldt til arrangementet med online deltagelse, skal du skrive til info@bygherreforeningen.dk. Du kan deltage online til reduceret pris.

COVID-19:
I Bygherreforeningen følger vi hele tiden udviklingen i Coronasituationen tæt, og vi gør vores ypperste for at overholde de seneste retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Derfor kan du trygt tilmelde dig vores arrangementer.
OBS: Mød ikke op til et arrangement i Bygherreforeningen, hvis du har symptomer på corona, mistanke om smitte eller afventer testsvar.

På grund af afstandskrav og begrænset kapacitet anbefaler vi at booke i god tid, hvis du vil være sikker på en plads.