Erfaringer viser, at tværsektorielle partnerskaber kan udgøre en effektiv vej til at skabe bæredygtig vækst og udvikle nye og mere robuste bæredygtige initiativer. For når to eller flere parter – med hver deres kompetencer, viden, værdier og kulturer – arbejder sammen på tværs af forskelligheder, kan der opstå helt nye løsninger, mulighed for at øge konkurrenceevne, kapacitet og den langsigtede effekt.

Med dette kursus får du overblik over, hvad skal der til at komme godt fra start med bæredygtige partnerskaber – foreninger, organisationer, det offentlige og virksomheder imellem.

Kurset er til dig som leder, projektleder eller anden beslutningstager, som står overfor nye udfordringer, der kræver innovative løsninger på tværs af sektorer. Dagen giver dig en god base at arbejde ud fra og et godt overblik over de overvejelser, værktøjer og processer, der skal til i spil for at opnå den ønskede impact.

For hvordan finder man de bedste partnere? Hvordan bliver man enige om, at man vil det samme, får det udviklet og realiseret, så det passer til alle deltagere i partnerskabet?  

Måske I allerede går i partnerskabstanker? Måske I har oplevet at kuldsejle med et partnerskab? Uanset udgangspunkt får du her input til den struktur, der skal opbygges for at lykkes med bæredygtige partnerskaber i byggeriet og de faldgruber, du skal være opmærksom på.  

Dagens gennemgående underviser er Lene Hjorth, konsulent i Hjorth Consult og medforfatter på bogen ‘Parat til private partnerskaber – inspiration til civilsamfundet’, som udleveres på dagen. 

Del dine erfaringer og overvejelser på dagen
På dagen håber vi du vil være med til at præge undervisningen ved at fortælle de øvrige deltagere om et – mere eller mindre – konkret partnerskab, der kunne give mening for din organisation at indgå i og de udfordringer, du umiddelbart ser i den forbindelse.  

For at kunne skabe så givende en erfaringsudveksling som muligt håber vi derfor, at du vil overveje disse spørgsmål forud for kursusdagen.

 

Er du medlem af FBSA? Så får du samme medlemspris som Bygherreforeningens medlemmer, 2.900 kr. ex. moms. Alt du skal gøre er at tilmelde dig via siden her, så fratrækkes din rabat ved faktureringen. Du behøver ikke at notere, at du er medlem af FBSA ved tilmeldingen. 

 

Program    

 

09:00-09:30 Ankomst og morgenbrød
Vi starter dagen med at byde på morgenbrød og kaffe. 

 

09:30-09:45 Velkomst og introduktion til dagen
Vi byder velkommen og rammesætter dagens tema.

Christina Schultz, sekretariatsleder, Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar 

 

09:45-10:10 Introduktion til ‘Den rummelige byggeplads – en guide til social beskæftigelse’
I maj 2022 udkom vejledningen ’Den rummelige byggeplads’ – en helt ny publikation og guide til bygherrer, rådgivere og entreprenører, som ønsker at arbejde med social beskæftigelse og give borgere på kanten af arbejdsmarkedet fodfæste og et springbræt til job og uddannelse. Bag vejledningen står Værdibyg, Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar og Enemærke & Petersen. I dette indlæg hører du mere om de gevinster, der kan ligge i at arbejde mere systematisk med social beskæftigelse, og om de værktøjer, den nye guide introducerer til. 

Christina Schultz, sekretariatsleder, Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar 

 

10:10-10:30 Hvad er det, partnerskabet kan?  

 • Hvorfor partnerskaber?
 • Hvad kendetegner et partnerskab – og hvad er et godt match?  
 • Hvordan opbygger man tillid og udveksler kompetencer og viden? 
 • Afklaring, rammer og formålspapir 
 • Erfaringer udefra: Fire tværsektorielle partnerskaber fra byggesektoren

 

10:30-10:45 Formiddagspause 

 

10:45-11:15  Introduktion til partnerskabsruten
Her får du en indledende introduktion til procesværktøjet Partnerskabsruten og de trin, som bogen ‘Parat til partnerskaber’ bygger på.  

 • Forstå jeres egen organisation 
 • Find det rigtige match
 • Det første møde
 • Dialog om de fælles ideer til fælles mål  

 

11:15-12:15 Ordet er dit: Hvor er I i jeres organisation?
Som afslutning på formiddagens program inviteres du som deltager til at tage ordet og give et bud på et – mere eller mindre – konkret partnerskab, der ville give mening for din organisation at indgå – og hvilke udfordringer, der potentielt kunne ligge i sådan et partnerskab. 

 

12:15-12:30 Opsamling
Vi samler op på formiddagens pointer og nedslagspunkter. 

 

12:30-13:30 Frokost 

 

13:30-14:15 Værdiskabelse, organisering og kommunikation
Vi dykker ned i den konkrete organisering af partnerskabet og den proces, der er nødvendig for at skabe rammerne for et værdiskabende samarbejde.  

 • Hvad er værdiskabelse?
  Introduktion til den cykliske metode og gennemgang af 8 former for værdiskabelse 
 • Mindset og barrierer for det gode partnerskab 
 • Forskellige aktører, interessenter og værdier skal kunne arbejde sammen – men hvordan leder man et partnerskab?  
 • Sådan får I styr på kommunikationen 
 • Partnerskabskontrakten, årshjul, resultater og rapportering
 • Organisering, rammer og tillid 

 

14:15-14:30 Eftermiddagskaffe  

 

14:30-15:30 Værdiskabelse, organisering og kommunikation (fortsat) 

 

15:30-16:00 Erfaringer og afrunding 

 

16:00 Tak for i dag 

  

Ret til ændringer forbeholdes 

 

Underviser

Lene Hjorth, konsulent, Lene Hjorth Consult

Lene Hjorth er konsulent og medforfatter til bogen ‘Parat til private partnerskaber – inspiration til civilsamfundet’, som udkom i april 2022. Lene har 17 års erfaring fra den finansielle verden, med indsatser indenfor Verdensmål, CSR, ESG, klima og miljø ud fra et forretningsmæssigt perspektiv og mange års erfaring med etablering af bæredygtige partnerskaber. 

Praktisk

Kurset er inklusiv morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Læs mere om praktisk information.

Tilmeldingsvilkår

Når du tilmelder dig et arrangement eller uddannelsesforløb fra Bygherreforeningen modtager du en bekræftelse med det samme, og du er herefter tildelt en plads på arrangementet.

Deltagergebyret faktureres tidligst 14 dage før arrangementets start. Ved afbud tidligere end 14 dage før afholdelsesdatoen, vil du ikke blive faktureret. Tilmeldingen er herefter bindende. Såfremt du bliver forhindret i at deltage i et arrangement, er du naturligvis velkommen til at sende en anden fra din virksomhed i dit sted.

Ved uforudsete hændelser (f.eks. ved undervisers sygdom) eller manglende tilmeldinger kan arrangementet flyttes eller aflyses. Bliver arrangementet flyttet til en anden dato, har du mulighed for at framelde dig uden beregning.