Der kan være store gevinster at hente ved at lægge flere funktioner sammen i et hus, så vi derved får skabt naturlige mødesteder for forskellige brugergrupper, samtidig med at kvadratmeterne bliver udnyttet optimalt og ikke står tomme en stor del af døgnet. Men det kræver en indsats både at få overblik over ejendomsporteføljen og nedbryde de traditionelle skel både mellem brugergrupper og bygherre- og driftsorganisationer.

På denne dag tager vi fat på, hvordan vi kan skabe kloge kvadratmeter og dermed i sidste ende skabe mere velfærd og værdi for færre ressourcer. Vi tager fat på, hvordan vi kan tilrettelægge en god ejendomsstrategi, og samtidig kan du høre erfaringer fra en række forskellige projekter, hvor man har tænkt flere funktioner sammen i et hus.

 

Program

09:30-10:00 Ankomst og morgenmad
Vi starter dagen med at byde på morgenbrød og kaffe

 

10:00-10:10 Velkomst og introduktion til dagen
Velkommen og dagens tema rammesættes

Christine Skovgaard Madsen, kursuschef, Bygherreforeningen

 

10:10-11:00 Kloge kvadratmeter: hvad er det, og hvordan det skabe værdi
Hvad dækker begrebet “Kloge kvadratmeter” over? Og hvordan kan vi skabe værdi ved at kigge strategisk på vores ejendomsportefølje? Hvordan håndterer vi den udfordring, det kan være at nedbryde skel mellem brugergrupper og overbevise brugerne om, at det kan give værdi at flytte sammen med andre.

Ulla Kjærvang, arkitekt MAA, chefkonsulent, innovation-, strategi- og procesledelse

 

11:00 – 11:50 Nye Tider, nye haller: Fremtiden multihus og idrætsbyggeri:
Med projektet “Nye tider – Nye haller” og “Streetmekka“ har Lokale- og anlægsfonden sat fokus på, hvordan fremtidens idrætshaller skal se ud. Projekterne er opstået i forlængelse af, at tidligere tiders klassiske idrætshal afløses af et behov for mere fleksible løsninger med plads til forskelligartede aktiviteter. Vi skal høre om de projekter, som er igangsat, og hvordan vi skal se på behov for rum bevægelses-, kultur- og fritidsaktiviteter i fremtiden

Anna Hassel, arkitekt, Lokale- og anlægsfonden

 

12:00-13:00 Frokost

 

13:00-13:40 Overblik over kvadratmeter og ejendomsportefølje – et langt strategisk træk
Der kan være store gevinster at hente som byg- og driftsherre ved at se strategisk på sin ejendomsportefølje og få overblik over data. I KL projektet “Kloge Kommunale Kvadratmeter KKM2” og efterfølgende ”Inspirationsmateriale, dataunderstøttet arealoptimering” er der fokus på, hvorledes ejendomsporteføljen kan anvendes bedre og skabe mere velfærd for færre ressourcer. Hvad kræver det at få overblik over kommunens kvadratmeter, og hvordan kommer vi i gang? Vi skal høre om projektet og konkrete cases fra blandt andet Favrskov, Odsherred og Tønder kommune.

Preben Gramstrup, fm3 Driftsherrerådgivning

 

13:40-14:20 Skole- og kulturcenter som omdrejningspunkt i lokalområdet
Ved ombygningen og renovering af Vrå Skole og Børnehus har kommunen valgt at lægge det sammen med Idrætscenter Vendsyssel.  Byggeriet vil ud over skole, børnehave og vuggestue også huse Vrå Bibliotek, Hjørring Musiske Skole og Vrå Ungdomsklub.  Det nye Vrå skole og Børnehus skal dermed være meget mere end institutioner. Byggeriet vil skabe et nyt samlingssted i Vrå, hvor grænsen mellem læring, kultur, idræt, bevægelse og fritid bliver flydende, og hvor alle uanset alder og interesser er velkomne.

Lars Ole Christensen, projektleder, Hjørring Kommune

 

14:20-14:40 Kaffe og kage

 

14:40 -15:20 Et hus med mange funktioner som knudepunkt i boligområdet
I Aalborg har man erfaring med at samle flere funktioner i et hus i boligområdet Aalborg Øst for at give området et naturligt samlingspunkt. Vi skal høre om erfaringer med blandt andet Sundheds- og kvarterhuset i Aalborg Øst, som er etableret i fællesskab mellem Himmerland Boligforening, Aalborg kommune, og Region Nordjylland. Og om den indsats Himmerland Boligforening har gjort i Aalborg Øst med at åbne boligområdet op og få stærke samarbejder igang med blandt andet kommune og universitet.

Sven Buch, udviklingschef, Himmerland Boligforening

 

15:20 -16:00 Nye muligheder med fokus på kvadratmeter og funktionaliteter
I Aarhus kommune har man gennem flere år arbejdet på at skabe bygninger med flere funktionalitet i et. Generationernes hus på Aarhus Havn og Blixenhuset i Gellerupparken er eksempler på denne tankegang. Lige nu er et projekt i gang på tværs af hele kommunen med fokus på optimering af kvadratmeter og sammenlægning af funktionalitet, hvor man flytter nye brugere ind på for eksempel skoler og lokalcentre og tænker funktionaliteter sammen.

Bente Damsgaard Sejersen, Projektchef, Aarhus Kommune Ejendomme

 

16:00 Afrunding og tak for i dag

Christine Skovgaard Madsen, kursuschef, Bygherreforeningen

 

 

Facilitator

Christine Skovgaard Madsen, kursuschef, Bygherreforeningen
Christine har udviklet og faciliteret konferencer om velfærdsbyggeri: skoler, plejeboligbygger, hospitaler og idræts- og kulturhuse gennem de seneste 12 år.

Oplægsholdere

 

Bente Damsgaard Sejersen, Projektchef, Aarhus Kommune Ejendomme
Bente Sejersen har været projektchef for Aarhus Kommune på det nye byggeri Blixens I Gellerup. Derudover har hun de sidste 20 år været projektleder på større byggerier i Aarhus Kommune, heruder Danmarks første 0-energi kontorhus. Hun har i alle årene haft stort fokus på bæredygtighed og at gå foran som kommune. Med Blixens blev det store fokus socialbæredygtighed og cirkulær økonomi.

 

Ulla Kjærvang, arkitekt maa, chefkonsulent, innovation-, strategi- og procesledelse
Ulla Kjærvang har beskæftiget sig med de tidlige faser af byggefasen de sidste 10-15 år, og har hjulpet bl.a. kommuner med at beslutte den rette strategi for at skabe bedre udnyttelse af kvadratmeterne i de offentlige byggerier, både i nuværende og kommende byggerier. Hun er bygherrerådgiver med fokus på de meget tidlige faser, hvor der er fokus på helheder og gevinster, så der vælges den rette vej for kommende renoveringer og nybyggeri. Hun har især beskæftiget sig med skoler, daginstitutioner og plejehjem. Hun er tidligere direktør i Bascon og hos GPP arkitekter og arbejder p.t som konsulent for rådgivningsfirmaer med strategiudvikling internt og i de tidlige faser af udvalgte projekter med fokus på bl.a. optimering af arealer.