Der kan være store gevinster at hente ved at lægge flere funktioner sammen i et hus, så vi derved får skabt naturlige mødesteder for forskellige brugergrupper, samtidig med at kvadratmeterne bliver udnyttet optimalt og ikke står tomme en stor del af døgnet. Men det kræver en indsats både at få overblik over ejendomsporteføljen og nedbryde de traditionelle skel både mellem brugergrupper og bygherre- og driftsorganisationer.

På denne dag tager vi fat på, hvordan vi kan skabe kloge kvadratmeter og dermed i sidste ende skabe mere velfærd og værdi for færre ressourcer. Vi tager fat på, hvordan vi kan tilrettelægge en god ejendomsstrategi, og samtidig kan du høre erfaringer fra en række forskellige projekter, hvor man har tænkt flere funktioner sammen i et hus.

Seminaret afholdes også i Aarhus den 19. november: Se program her

Program

09:30-10:00 Ankomst og morgenmad
Vi starter dagen med at byde på morgenbrød og kaffe

 

10:00-10:15 Velkomst og introduktion til dagen
Velkommen og dagens tema rammesættes

Christine Skovgaard Madsen, kursuschef, Bygherreforeningen

 

10:15-10:55 Kloge kvadratmeter: hvad er det, og hvordan skaber det værdi?
Hvad dækker begrebet “Kloge kvadratmeter” over? Og hvordan kan vi skabe værdi ved at kigge strategisk på vores ejendomsportefølje? Hvordan håndterer vi den udfordring, det kan være at nedbryde skel mellem brugergrupper og overbevise brugerne om, at det kan give værdi at flytte sammen med andre.

Ulla Kjærvang, arkitekt MAA, chefkonsulent, innovation-, strategi- og procesledelse

 

10:55 -11:25 Overblik over kvadratmeter og ejendomsportefølje – et langt strategisk træk
Der kan være store gevinster at hente som byg- og driftsherre ved at se strategisk på sin ejendomsportefølje og få overblik over data. I KL projektet “Kloge Kommunale Kvadratmeter KKM2” og efterfølgende ”Inspirationsmateriale, dataunderstøttet arealoptimering” er der fokus på, hvorledes ejendomsporteføljen kan anvendes bedre og skabe mere velfærd for færre ressourcer. Hvad kræver det at få overblik over kommunens kvadratmeter, og hvordan kommer vi i gang?

Kristoffer Slottved, konsulent, Teknik og Miljø, KL

 

11:25-11:35 Kaffepause

 

11:35-12:15 Nye muligheder med fokus på kvadratmeter og funktionaliteter
I Aarhus kommune har man gennem flere år arbejdet på at skabe bygninger med flere funktionalitet i et. Generationernes hus på Aarhus Havn og Blixenhuset i Gellerupparken er eksempler på denne tankegang. Lige nu er et projekt i gang på tværs af hele kommunen med fokus på optimering af kvadratmeter og sammenlægning af funktionalitet, hvor man flytter nye brugere ind på for eksempel skoler og lokalcentre og tænker funktionaliteter sammen.

Bente Damsgaard Sejersen, projektleder Bygninger, Aarhus Kommune

 

12:15-13:15 Frokost

 

13:15-13:55 Et hus med mange funktioner som knudepunkt i boligområdet
I Aalborg har man erfaring med at samle flere funktioner i et hus i boligområdet Aalborg Øst for at give området et naturligt samlingspunkt. Vi skal høre om erfaringer med blandt andet Sundheds- og kvarterhuset i Aalborg Øst, som er etableret i fællesskab mellem Himmerland Boligforening, Aalborg kommune, og Region Nordjylland.

Sven Buch, udviklingschef, Himmerland Boligforening

 

13:55-14:35 Værdi for brugerne: Bibliotek-, skole og kulturhus i et
Københavns Kommune har oplevet at de multifunktionelle byggerier giver værdi for brugerne på trods af, at det til tider har udfordret den traditionelle organisering i kommunen. København har flere for eksempler lagt folkebiblioteker, som er blevet sammen med skolebiblioteker, og sidste efterår flyttede et 10. klasses center ind på Vesterbro Bibliotek og kulturhus i Lyrskovgade. Her har begge brugergrupper oplevet stor værdi.

Gunver Moll Biering, områdeleder af 10. klasse & Lars Becher, leder Vesterbro Bibliotek, Københavns Kommune

 

14:35-14:50 Kaffe og kage

 

14:50-15:25 Ombygning og renovering af Lundtofte Skole
Ved ombygningen og renovering af Lundtofte Skole i Lyngby har Lyngby-Taarbæk Kommune valgt at lægge et kulturcenter med kultur-og læringscenter for klubber og foreninger og et kombibibliotek ind i skolens bygninger. Blandt andet indrettes skolen med en kultursal, keramiklokale og klublokaler, når huset åbner i 2021. Det nybyggede kulturcenter er en understregning af skolens profil som kulturbærende i lokalområdet, og skolen bliver fremadrettet et naturligt omdrejningspunkt og får en vigtig rolle i lokalsamfundet. Bygningerne forandres og transformeres desuden til en moderne ramme for den fremtidige skoleundervisning.

Anders Bay Holm, partner og arkitekt, Kant Arkitekter

 

15:25 – 16:10 Nye Tider, nye haller: Fremtiden multihus og idrætsbyggeri:
Med projektet “Nye tider – Nye haller” og “Streetmekka“ har Lokale- og anlægsfonden sat fokus på, hvordan fremtidens idrætshaller skal se ud. Projekterne er opstået i forlængelse af, at tidligere tiders klassiske idrætshal afløses af et behov for mere fleksible løsninger med plads til forskelligartede aktiviteter. Vi skal høre om de projekter, som er igangsat, og hvordan vi skal se på behov for rum bevægelses-, kultur- og fritidsaktiviteter i fremtiden

Anna Hassel, arkitekt, Lokale- og anlægsfonden

 

16:10-16:30 Opsamling på dagens pointer

Christine Skovgaard Madsen, kursuschef, Bygherreforeningen

 

16:30 Tak for i dag

 

 

Facilitator

Christine Skovgaard Madsen, kursuschef, Bygherreforeningen
Christine har udviklet og faciliteret konferencer om velfærdsbyggeri: skoler, plejeboligbygger, hospitaler og idræts- og kulturhuse gennem de seneste 12 år.

Oplægsholdere

Ulla Kjærvang, arkitekt maa, chefkonsulent, innovation-, strategi- og procesledelse
Ulla Kjærvang har beskæftiget sig med de tidlige faser af byggefasen de sidste 10-15 år, og har hjulpet bl.a. kommuner med at beslutte den rette strategi for at skabe bedre udnyttelse af kvadratmeterne i de offentlige byggerier, både i nuværende og kommende byggerier. Hun er bygherrerådgiver med fokus på de meget tidlige faser, hvor der er fokus på helheder og gevinster, så der vælges den rette vej for kommende renoveringer og nybyggeri. Hun har især beskæftiget sig med skoler, daginstitutioner og plejehjem. Hun er tidligere direktør i Bascon og hos GPP arkitekter og arbejder p.t som konsulent for rådgivningsfirmaer med strategiudvikling internt og i de tidlige faser af udvalgte projekter med fokus på bl.a. optimering af arealer.

 

Bente Damsgaard Sejersen, projektleder Bygninger, Aarhus Kommune

 


Sven Buch, udviklingschef, Himmerland Boligforening

 

Anna Hassel, arkitekt, Lokale- og anlægsfonden