Landets plejeboliger har om noget mødt store udfordringer i 2020.  Dels på grund af en række historier hen over sommeren om plejesvigt, og dels på grund af de store udfordringer med at forhindre COVID-19 i at brede sig blandt plejeboligernes beboere på plejecentrene.

Disse problemstillinger stiller ikke mindst store krav til plejeboligernes fysiske rammer og kræver handling her og nu, men kan også have stor indflydelse på fremtidens plejeboligbyggeri. Vi har derfor sammensat en konferencedag med en række inspirationsoplæg fra eksperter i branchen og plads til dialog og debat. Med denne konferencedag ønsker vi at få debatteret, hvad vi som bygherrer og byggebranche kan gøre for at afhjælpe fremtidig smittespredning og omsorgsfuld pleje ved at gennemtænke de fysiske rammer, samtidig med at vi skaber plads til hjemlighed og trivsel for beboerne.

Konferencen afvikles i henhold til sundhedsstyrelsens retningslinjer om afstand og hygiejne. Det betyder, at der er begrænset antal pladser i lokalet, men at der også er mulighed for at deltage online.

 

Program

09:00-09:30 Registrering og morgenkaffe

 

09:30-09:40 Velkomst og introduktion til dagen

Christine Skovgaard Madsen, kompetencechef og Lars Bertelsen, projektchef, Bygherreforeningen

 

09:40-10:10 Plejeboligernes store udfordring: Livskvalitet og trivsel i en svær tid
I gennem panedemien i 2020 har landets plejeboliger og bosteder være lukket ned for besøg i længere perioder, og bekæmpelse af ensomhed og fællesskab som normalt er i højsæde har måttet tilsidesættes. Derudover har sager om plejesvigt domineret mediebilledet. Hvordan kommer plejeboligerne videre herfra, og kan de fysiske rammer være med til at løse udfordringerne?

Katrine Lester, direktør, Danske Seniorer  

 

10:10-10:40 COVID-19 betydning for plejeboliger
I maj måned begyndte forskere på Aalborg Universitet at samle erfaringer fra den danske kommunale ældreplejes håndtering af corona. Resultaterne lægger grundlaget for et idékatalog, der skal udbrede viden om smittespredning målrettet fagprofessionelle, ligesom det i fremtiden kan fungere som beredskabsplan. Vi ser bl.a. på hvilke funktioner og behov der kan være, som har en evt. betydning for den fysiske udformning.

Christian Lindholst, ph.d., lektor, Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet

 

10:40-11:00 Kaffepause


11:00-11:30 How to: Håndtering af akut smitteudbrud
OK Fondens plejebolig Bavne Ager i Gilleleje var et af de første steder til at opleve at få Covid19 inden for dørene. Hvordan håndterede de den konkrete smittespredning, hvad betød indretningen af plejeboliger, fællesarealer og ankomstveje? Og hvordan har OK-fonden derudover håndteret coronasituationen hidtil?

Lennon Bo Andersen, projektchef, OK Fonden eller Eva L. Olsen, direktør, OK Fonden

 

11:30-12:15 Debatoplæg: Hvad betyder coronakrisen for plejeboligbyggeri i fremtiden?
Plejehjemsbeboere og plejehjemspersonale er særligt udsatte under pandemien, men hvad kan vi lære af denne situation? Skal vi til at indrette plejeboligerne på nye måder og skabe mere afstand for at minimere smitterisici generelt? Vi tager en fælles diskussion.

Debatoplæg ved Lone Sigbrand, seniorkonsulent, BUILD

 

12:15-13:00 Frokost

 

13:00-13:40 Værdifuld viden fra brugerne skal tænkes ind fra begyndelsen
Diakonissestiftelsen har gode erfaringer med at involvere brugerne tidligt. På den måde får man værdifuld viden om de små detaljer, der tæller i hverdagen, og man opnår et fælles ejerskab til det færdige byggeri. Erfaringerne er blandt andet høstet i forbindelse med Diakonissestiftelsens nye hospice og i seniorboligerne, som blev taget i brug i 2018.

Hanne Moe, projektchef, Diakonissestiftelsen

 

13:40-14:20 Social Commissioning – fokus på bløde i forbindelse med ibrugtagning
For at sikre, at de gode tanker, ideer og visioner, der skabes i de indledende faser af et byggeprojekt, følges til dørs, arbejder arkitektfirmaet Friis og Moltke med et begreb, de kalder social commissioning, som handler om at rette fokus mod de mere bløde værdier i forbindelse med ibrugtagning, for at sikre ejerskab og forankring hos husets kommende brugere. Motivationen for at arbejde med social commissioning bunder i, at succeskriteriet for, at vi hos Friis & Moltke skaber et vellykket byggeri er, at huset sikrer, beboerne en øget livskvalitet sammen med deres nære og personalet optimale arbejdsforhold og ”rum” til faglige fællesskaber, – alt sammen med trivsel og tilfredshed til følge.

Kristina M. Hansen, arkitekt Friis & Moltke

 

14:20-14:40 Kaffepause

 

14:40-15:10 Debat om, hvordan vi sikrer gode rammer til fremtidens pleje
Hvad kan vi gøre som bygherrer og rådgiver for at sikre både sundhed og trivsel i nye og renoverede plejeboliger?

Debatdeltagere dagens talere og salen

 

15:10-15:45 Plejeboliger i dag: Et udfordrende år for de danske plejeboliger
Vi slutter dagen med at høre, hvordan Ældresagen har arbejdet på at håndtere de mange udfordringer i 2020. Det har været et særdeles svært år for landets plejecentre. Fra den ene dag til den anden skulle ansatte og ledere forholde sig til en verdensomspændende epidemi, der kan være fatal for de udsatte beboere. Herefter ramte en række sager om dårlige forhold på plejehjem medierne i løbet af sommeren, og det satte ekstra pres på ansatte, ledere og politikere. Bjarne Hasstrup fra Ældresagen giver et øjebliksbillede af de svært udfordrede plejeboliger og et ønske om de tanker, som skal gå forud for renovering og nybyggeri af plejeboliger.

Bjarne Hastrup, direktør, Ældresagen

 

15:45-16:00 Opsamling og fremtidigt fokus på velfærdsbyggeri i Bygherreforeningen

Christine Skovgaard Madsen, kompetencechef, og Lars Bertelsen, projektchef, Bygherreforeningen

 

16:00 Afrunding og tak for i dag

 

Hvem kan du møde?

Grundet COVID-19 har vi et begrænset antal pladser til rådighed. Vil du sikre dig en plads på en fagligt spændende dag, hvor du samtidig har mulighed for at netværke med deltagere fra bl.a. Boligfonden AAB, COWI, Domea, Favrskov Kommune, FSBbolig, KAB, Kuben Management, Helsingør Kommune, OK Fonden, PensionDanmark Ejendomme, Rambøll og Skanderborg Kommune, så tilmeld dig i dag.

 

Praktisk

Du kan deltage i dette arrangement online via Teams. For at blive tilmeldt til arrangementet med online deltagelse, skal du skrive til info@bygherreforeningen.dk. Du kan deltage online til reduceret pris.

COVID-19:
Du kan trygt tilmelde dig Bygherreforeningens arrangementer. Vi følger Sundhedsstyrelsens råd og vejledninger, og hvis det ikke er muligt at mødes fysisk, vil vi afholde en digital, forkortet og billigere version af arrangementet på samme dato. I så fald får du mere information direkte på mail.