Som indkøbere af store byggeprojekter kan bygherrerne spille en afgørende rolle i forhold til, at der uddannes flere unge mennesker i byggeriet. Det er hjælp til selvhjælp. Mangel på arbejdskraft vil på sigt skabe flaskehalsproblemer og prisstigninger i byggeriet. Der er brug for masser af faglærte til de mange bygge- og anlægsprojekter, som planlægges rundt om i landet og som bl.a. skal sikre den grønne omstilling og klare den stigende tilflytning til de store byer.

På dette temamøde skyder vi en ny vigtig indsats i gang, der sætter fokus på den helt centrale rolle, som bygherrerne kan spille i forhold til at sikre flere faglærte til byggeriet. Særligt på de store byggeprojekter. På dagen sætter førende bygherrer og eksperter fokus på bygherrens rolle og ansvar og hvordan den gribes an, så det giver værdi for alle i og omkring de store byggeprojekter. Mange bygherrer har indarbejdet sociale klausuler og stiller fx krav til antallet af lærlinge på byggepladsen. Men det er meget forskelligt hvordan disse sociale klausuler og frivillige aftaler er udarbejdet og på hvilket grundlag. Det er også forskelligt, hvordan de supporteres og kontrolleres fra bygherrernes side.

Arrangementet giver dig inspiration og værktøjer til, hvordan du og din organisation kommer videre med indsatsen på jeres byggeprojekt. Dagen er en del af Byg med unge-alliancen som Bygherreforeningen med støtte fra Grundejernes Investeringsfond, Region Sjælland og Region Hovedstaden har igangsat. Målet er at få flere lærlinge uddannet på de store byggeprojekter.

Målgruppe

Målgruppen er offentlige og private bygherrer samt deres leverandører som fx entreprenører og rådgivere som ønsker at skabe flere uddannelsespladser i byggeriet.

Program

14:00-14:10 Velkomst ved Henrik L. Bang, direktør i Bygherreforeningen

14:10-14:25 Hvorfor denne indsats – set fra erhvervsskolernes perspektiv?
Lars Kunov, Direktør Danske Erhvervsskoler og Gymnasier (DEG)

14:25-14:40 Byg med unge alliancen – om indsatsen
Mette Kristensen & Lone Thrane, projektledere i Bygherreforeningen

14:40-15:00 Præsentation af dimensioneringsværktøj af lærlinge-praktikpladser
Simon Rolle Jacobsen, bygherrerådgiver Kuben Management og Annemaj Bengtson, konsulent Region Hovedstaden

15:00-15:15 Pause

15:15-15:25 Hvordan er det at være i lære på et stort byggeprojekt
Morten Gundborg Jørgensen, tømrerlærlig og Samanda Larsen, struktør-lærling

15:25-16:00 Paneldebat
Hvordan samarbejder bygherrer og entreprenører om lærlinge? Og hvor er udfordringerne henne? Krav og udmøntning af krav og frivillige aftaler. Hvem har ansvar for hvad?

Paneldeltagere:

  • Jens Breinholt, Projektdirektør PensionDanmark
  • Bo Rasmussen, Chefkonsulent Metroen/Letbanen
  • Peter Føhrby, Seniorprojektleder, Bo-Vest
  • Louise Sjøntoft

Flere deltagere annonceres snarest

16:00-16:10 Spørgsmål fra salen

16:10-16:15 Afrunding og tak for i dag

16:15-17:00 Netværk og forfriskning

 

Ret til ændringer forbeholdes

 

Oplægsholdere

Lars Kunov, Direktør for Danske Erhvervsskoler og Gymnasier (DEG).
Lars har siden 2008 været direktør for interesseorganisationen Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier som har landets erhvervsskoler som medlemmer. Jeg medlem af en række råd og bestyrelser herunder Rådet for erhvervsrettet uddannelser (REU). Har tidligere været ansat som blandt andet sekretariatschef i Industriens Uddannelser, arbejdsmarkedschef i Greve Kommune og kursuschef på Køge Handelsskole. Uddannelsesbaggrunden er en akademisk officersuddannelse til major efterfølgende suppleret med en cand. jur.

Simon Rolle-Jacobsen, civilingeniør og rådgiver i Kuben Management
Simon er civilingeniør og rådgiver i Kuben Management. Yder bygherrerådgivning til offentlige bygherrer, almene boligselskaber og private investorer inden for en bred vifte af projekttyper. Erfaring med byggeledelse og bygherrerådgivning i udførelsesfasen på helhedsrenoveringer for almene bygherrer, rådgiverudbud og total- og hovedentrepriseudbud for offentlige bygherrer samt analyse, markedsundersøgelser og udviklingsprojekter for kommunale og private bygherrer.

Annemaj Ree Bengtson-Jensen, konsulent i Region Hovedstadens praktikpladsindsats
Annemaj er som konsulent i Region Hovedstadens praktikpladsindsats med til sikre den nødvendige dialog med relevante på bygherre- og rådgiversiden, med entreprenører, erhvervsskoler, branchens faglige organisationer – og selvfølgelig Byg med unge alliancen. Dialogen er nødvendig for, at regionens uddannelsesklausuler resulterer i flest mulige praktikpladser hos de virksomheder, der er med til at renovere og opføre regionens hospitaler.

Morten Gundborg Jørgensen
Morten er tømrerlærling og har været i praktik på stort byggeri/Universitets Sygehuset i Køge hos E.K. Entreprise A/S. Har efterfølgende være i lære hos Clausen & Elkjær Entreprise Aps og er nu hos Am-byg2005 A/S i Roskilde. Morten bliver udlært til marts 2021.

Samanda Larsen
Samanda Larsen er anlæg-struktør-lærling og er i lære hos Aarsleff, hvor hun har været siden læretidens begyndelse i 2015. Bliver udlært til marts 2020. Har bl.a. arbejdet på en af Bane Danmarks anlæg ved Ny Ellebjerg station.

Jens Breinholt, projektdirektør, PensionDanmark.
Bygherre på de fleste af PensionDanmarks projekter og ansvarlig for bl.a. implementering af bæredygtighed. Udlært bygningssnedker og uddannet Ingeniør. 13 år som entreprenør hos Kornerup, Lind & Risør, KPC og CL/MTH. 8 år som bygherre hos NCC, PD og PensionDanmark.

Peter Føhrby Nybom, seniorprojektleder, Bo-Vest
10 års erfaring med projektledelse inden for den almene sektor. Seniorprojektleder med det faglige ansvar for Albertslund Boligselskabs byggesager. Er byggeforretningsfører/projektleder på flere store helhedsplaner i Albertslund Syd, herunder totalrenovering af bydelens 1.000 gårdhuse. Har gennemført byggesager med faste krav til antal praktikpladser og med frivillige partnerskabsaftaler. Og i forbindelse hermed gennemførelse af opstartsworkshops med sagernes parter og løbende opfølgningsmøder. Samarbejde med TEC/NEXT, EUC-Sjælland, jobcenter og den boligsociale indsats i nærområdet.

Louise Sjøntoft
HR Direktør i NCC Danmark A/S. Louise har været i entreprenørbranchen siden 2005 og har beskæftiget sig med sociale klausuler og lærlinge løbende igennem årene. Adgangen til kvalificeret arbejdskraft er et naturligt fokusområde og derfor er erhvervsuddannelserne og lærlinge selvfølgelig et centralt omdrejningspunkt for Louise (Og NCC). NCC har som stor og landsdækkende entreprenør, der samarbejder bredt med både offentlige og private aktører, en lang erfaring med lærlinge inden for et bredt udvalg af erhvervsuddannelserne.

Bo Rasmussen, chefkonsulent i arbejdsmarked og Erhvervsenheden i Metroselskabet.
Hovedopgaver er inden for lærlingeområdet er udarbejdelse af sociale klausuler i fremtidige udbud, herunder beregning af antal lærlingeårsværk. Efter kontraktindgåelse har jeg løbende opfølgning på alle entrepriser i forhold til opnåelse af det krævede antal lærlingeårsværk. Herudover dialog med entreprenører om udfordringer i forhold til at opnå det krævede antal årsværk. Alle de indsamlede oplysninger afrapporteres til ledelse og ejere i de to selskaber (Metroselskabet og Hovedstadens Letbane)

 

Seminaret er del af Byg med unge-alliancen, der er en ny stor indsats som Bygherreforeningen med støtte fra Grundejernes Investeringsfond, Region Sjælland og Region Hovedstaden har igangsat, som sigter efter at få flere lærlinge uddannet på store byggeprojekter.