Program

09.30 Ankomst, morgenkaffe og morgenbrød

10.00 Velkomst og motivation af kurset

10.30 Hvor opstår konflikterne i byggeriet i dag, og hvordan kan vi håndtere dem på laveste niveau med branchens ’værktøjskasse’?

  • Hvornår er en konflikt en konflikt i byggebranchen? Fra skurvogn til voldgift
  • Hvor opstår konflikter i byggeriet i dag?
  • Hvordan håndteres de – fra uformelle møder mellem parterne over mediation til løsninger i AB-systemet og Voldgiftnævnet
  • Bud på løsningsforslag herunder relation til revision af AB

Chico Sandbeck, adm. direktør Sandbeck A/S og medlem af Bygherreforeningens Rammebetingelsesudvalg, Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed og Det Dansk Selskab for Byggeret

11.30 Pause

11.45 Hvad er en konflikt? Et indblik i konfliktteoriens DNA
Vi ser på de grundlæggende elementer i en konflikt. Hvordan opstår den? Hvad skal man være opmærksom på? Og hvordan kan man henholdsvis forebygge og nedtrappe den? Med dette indblik i konfliktens DNA tager vi fat i teoriens værktøjer og overfører dem til praksis.
Henrik Leslye, Erhvervspsykolog, cand.psych.

12.30 Frokost

13.30 Personprofiler og konflikter
Få en videnskabelig forståelse af, hvordan vi som individer har forskellige konfliktløsningsmodeller – og om man kan sige noget om sammenhæng mellem personprofil, situation og hvordan konflikter tilsyneladende kan opstå ud af det blå.
Henrik Leslye, Erhvervspsykolog, cand.psych.

14.30 Personprofiler og foretrukne konfliktløsningsmetoder
På baggrund af hjemmetest gennemgår vi hvilke betydning profilerne spiller for hvordan vi går til – og håndterer potentielle og opståede konflikter, og hvordan du kan bruge din egen personprofil aktivt i forhold til at løse en konflikt. Ligesom vi tester, hvordan du kan bruge din viden om forskellige personprofiler til at forebygge en konfliktoptrapning.
Henrik Leslye, Erhvervspsykolog, cand.psych.

15.40 Gennemslagskraft, beslutningskraft og samarbejdskultur
Du får en indføring i det gode samarbejde samt, hvordan du kan få større beslutnings- og gennemslagskraft. Med et blik på organisationens kultur tester vi, hvordan vi kan omsætte din viden til handling.
Henrik Leslye, Erhvervspsykolog, cand.psych.

16.40 Opsamling og evaluering

17.00 Tak for denne gang

Undervisere

Chico Sandbeck, adm. direktør Sandbeck A/S og medlem af Bygherreforeningens Rammebetingelsesudvalg, Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed og Det Dansk Selskab for Byggeret

Henrik Leslye, Erhvervspsykolog, cand.psych.