Dette online kursus giver dig indblik i byggekonflikters særkende og du får samtidig konkrete værktøjer, der kan bruges direkte i en forhandling efter løsningstrappen. Desuden opnår du viden om de nye muligheder for mægling og mediation der findes i AB18-systemet. Kursusdagen veksler mellem oplæg fra dagens undervisere og en aktiv deltagelse. Der bliver derfor rig mulighed for at stille spørgsmål, diskutere med ligesindede og drøfte konkrete dilemmaer fra din egen hverdag.

 

Program

 

09:00-09:10 Velkomst og introduktion 

Henrik Lindved Bang, direktør, Bygherreforeningen

 

09:10-09:30 Hvad kendetegner konflikter i byggebranchen? Og hvorfor opstår de?
Med sine mange års erfaring gør Anne det klart, hvordan og hvorfor der opstår konflikter i byggebranchen og hvad der kan gøres for at løse dem bedst muligt.

Anne Buhl, mediator/ konfliktmægler og tidligere advokat, Buhl Mediation

 

09:30-09:55 To måder at navigere på: Den juridiske vej eller via dialog og forhandling?
Med udgangspunkt i konkrete problemstillinger og sager drøftes fordele og ulemper ved at gå enten den juridiske vej (hurtig afgørelse, sagkyndig beslutning, voldgift) eller via dialog og forhandling.

Anne Buhl, mediator/ konfliktmægler og tidligere advokat, Buhl Mediation

 

09:55-10:15 Pause

 

10:15-10:45 Spot konflikten og find ud af, hvad der er på spil
Du introduceres til “de fire konflikttyper”, som du kan du komme langt med at bruge i praksis.

Anne Buhl, mediator/ konfliktmægler og tidligere advokat, Buhl Mediation

 

10:45-11:15 Case og opsamling på case
Du får adgang til at afprøve brugen af de fire konflikttyper ved hjælp af en konkret case.

Anne Buhl, Mediator/ konfliktmægler og tidligere advokat, Buhl Mediation

 

11:15-11:20 Pause

 

11:20-11:45 Hvordan arbejder du med mediation og mægling?
Konflikter og uoverensstemmelser i byggeprojekter kan være dyre, tidskrævende og opslidende. Men hvis man bringer de rette værktøjer i spil, kan man effektivt finde en løsning, som tilstræber et forlig eller win-win for begge parter, frem for at udpege en vinder og en taber. Mediation og mægling er to processer, der grundlæggende søger at få afklaret konfliktens kerne og nå frem til en fælles god løsning. Hvordan arbejder du bedst med mediation og mægling og forstår begreberne og deres anvendelse?

Rolf Simonsen, områdechef, projekter og udvikling, Bygherreforeningen

 

11:45-12:00 Opsamling og evaluering

 

12:00 Tak for denne gang

 

Ret til ændringer forbeholdes

 

Undervisere

Anne Buhl, mediator/konfliktmægler og tidligere advokat, Buhl Mediation
Anne har 25 års erfaring med løsning af tvister og konflikter. Anne driver virksomheden Buhl Mediation der siden 2014 har serviceret erhverv og byggeri i hele Danmark med mediation/konfliktmægling og videreuddannelse.

Buhl Mediation samarbejder med Voldgiftsnævnet for Bygge- og anlægsvirksomhed, bygherrer, entreprenører og rådgivere i hele Danmark, Teknologisk Institut, Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet, Nohrcon, Aarhus BSS med flere.


Rolf Simonsen, områdechef, projekter og udvikling, Bygherreforeningen
Rolf har i en årrække arbejdet med byggeriets processer og har både i Bygherreforeningen og Værdibyg været med til at udvikle vejledninger om udbud med forhandling.

 

Praktisk

Læs mere om praktisk information.