Temamøder i Bygherreforeningen efteråret 2019

Velkommen til Bygherreforeningens tema- og medlemsmøder efteråret 2019. Her vi sætter aktuelle emner til debat, lancerer nye initiativer samt giver fagligt indblik på nye områder.

Møderne faciliteres af Bygherreforeningen og har typisk to-tre gæsteoplæg/cases, ofte i samarbejde med byggeriets parter.

Møderne er gratis. De tager 2-3 timer, starter med kaffe og slutter typisk med uformelt netværk over et glas vin. Enkelte møder er forbeholdt medlemmer.

 

Der afholdes et tilsvarende temamøde i Aarhus tirsdag den 17. september kl. 14:30-18:00.

 

OBS: Dette er et åbent temamøde, alle er velkomne

 

Program

 14:30-15:00 Ankomst med kaffe & kage

 

15:00-15:15 Velkomst og motivation af mødet

Henrik L. Bang, direktør, Bygherreforeningen

 

15:15-15:45 Regeringens strategi for digitalt byggeri

  • Hvilke initiativer er i gang og på vej?
  • Hvilket potentiale skal strategien realisere?
  • Hvordan understøttes strategien?

Taler annonceres snarest

 

15:45-16:15 Bygherres digitalisering – fra strategi til praksis
Hør hvordan Københavns Lufthavne omsætter forretningsmæssig strategi til hverdagsbrug, og bliv inspireret af deres erfaringer med både barrierer og ’drivere’ for at få den digitale projektering til at fungere for alle på projekterne.

Michael Ørsted, Københavns Lufthavne A/S og formand for Bygherreforeningens Digitaliseringsudvalg

 

16:15-16:30 Bygherrers digitaliseringsguide
Bygherreforeningen udarbejder for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen en webbaseret digitaliseringsguide med gode råd og tjeklister til at stille digitale krav i udbud, i alt fra mindre og ukomplicerede opgaver til de helt store projekter med mange grænseflader.

  • Få en præsentation af guiden
  • Hør eksempler på, hvordan du stiller krav til digitalisering i byggeprojekter
  • Bliv opmærksom på de vigtigste overvejelser og valg

Sara Asmussen, Deloitte, og medlem af Bygherreforeningens Digitaliseringsudvalg

 

16:30-16:50 Hvordan kan digitaliseringsguiden bruges, hvad skal udbuddet indeholde og hvordan får vi strategierne forankret i hverdagen? (drøftelser)
Med afsæt i eftermiddagens oplæg om potentiale, implementering og redskaber til praktisk understøttelse drøfter vi, hvordan vi kan sætte skub i de enkelte byg-driftsherrers udbudsprocesser med digitaliseringen i bygherreprojekterne og den efterfølgende drift.

Carl Johan Fokdal Christensen, Bygherreforeningen

 

16:50-17:00 Opsamling
Henrik L. Bang, direktør, Bygherreforeningen

 

17:00-18:00 Netværk med vin og snacks

 

Oplægsholdere

Henrik L. Bang, direktør, Bygherreforeningen
Henrik er direktør for Bygherreforeningen og har stor indsigt i bygherrernes vilkår og rammebetingelser. Henrik er medlem af AB udvalget og har dermed været med til at formulere det nye aftalesystem.

 

Michael Ørsted, Københavns Lufthavne A/S og formand for Bygherreforeningens Digitaliseringsudvalg
Michael Ørsted er i Københavns Lufthavne ansvarlig for data og dokumentation omkring bygninger og anlæg. Michael Ørsted har etableret anvendelsen af BIM i Københavns Lufthavne og sikrer, at projekter og drift anvender og drager fordel af digitaliseringen af bygninger og anlæg. Michael Ørsted er uddannet bygningsingeniør, og desuden formand for Bygherreforeningens digitaliseringsudvalg.

 

Sara Asmussen, Deloitte, og medlem af Bygherreforeningens Digitaliseringsudvalg

 

Carl Johan Fokdal Christensen, Bygherreforeningen

 

 

Ret til ændringer forbeholdes.