Temamøder -

22/10/2019

Lancering af Digitaliseringsguiden

Som led i den nye Digitaliseringsstrategi fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, præsenterer Bygherreforeningen: Digitaliseringsguiden, med gode råd og tjeklister til digitale krav i udbud. Digitaliseringsguiden viser vejen for at højne niveauet af digitalisering i projekter, med konkrete eksempler på succesfulde krav til digitalisering og giver samtidigt et overblik over den store mængde publiceringer om digitalisering.

Pris

Medlemspris:

0 kr. ex. moms

Ikke medlemmer:

0 kr. ex. moms

Tid og sted

Digitaliseringsguiden giver dig som bygherre overblik hvor digitalisering kan skabe værdi, og hvordan det konkret kan indgå i et udbud. Med gode råd og tjeklister til at til at både overveje og implementere digitale krav, suppleret med tre forskellige eksempler på værdifuld digitalisering, med indblik i det konkrete udbudsmateriale.

På dagen kan du både høre hvordan Digitaliseringsguiden indgår i den overordnede strategi for digitalt byggeri, hvordan guiden bruges og hvor formanden for Bygherreforeningens Digitaliseringsudvalg, Michael Ørsted, ser potentialerne for bygherrer med den nye guide

Digitaliseringsguiden er led i den nye strategi fra Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen, som del af initiativ 2: Bedre vejledning til bygherrer om anvendelse af digitale værktøjer.

Program

14:30- 15:00 Ankomst
Kaffe og kage

 

15:00- 15:15 Velkomst og introduktion

Henrik L. Bang, direktør, Bygherreforeningen

 

15:15- 15:45 Digitaliseringsstrategien
Strategi for digitalt byggeri, som Bygherrens Digitaliseringsguide udspringer af, blev lanceret i januar 2019. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fortæller om ambitionerne for byggeriets fortsatte digitalisering i strategien og hvordan Bygherreforeningens Digitaliseringsguide spiller sammen med strategiens indsatsområder.

August Schwensen, Fuldmægtig, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

15:45- 16:15 Bygherrens digitaliseringsguide
Bygherreforeningen har for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udarbejdet en webbaseret digitaliseringsguide med gode råd og tjeklister til at stille digitale krav i udbud, samt et ”landkort” som giver overblik over lovgivning, standarder og teknisk fælleseje indenfor digitalisering. De digitale krav er belyst med udbudstekster fra 3 spændende cases, Tønsberg projektet i Norge, Bygning 310 på DTU Campus i Lyngby, og en tagrenovering på en almen boligafdeling i AAB Aarhus.

Sara Asmussen, Deloitte og Carl Johan Christensen, Projektleder, Bygherreforeningen

 

16:15- 16:30 Bygherrens digitalisering – fra strategi til praksis
Med Digitaliseringsguiden bliver bygherrer på forskellige niveauer i stand til at højne de digitale niveau i projekter. Hør fra formanden i Bygherreforeningens Digitaliseringsudvalg hvordan bygherrer på mange niveuaer kan drage fordel af guiden, og hvor CPH bruger digitale værktøjer.

Michael Ørsted, Afdelingsleder, CPH og formand for Bygherreforeningens Digitaliseringsudvalg

 

16:30- 16:50 Molio: Vejledning til bygherres kravstillelse
Molio har netop udgivet vejledning til bygherres kravstillelse, som tager udgangspunkt i en undersøgelse blandt byg-og driftherrer gennemført i 2017. Vejledningen opstiller 7 værdiskabende krav, bl.a. Mangellister, Kvalitetssikringsdokumentation og Udbud med mængder. Vejledningen anviser hvordan kravene kan operationaliseres, bl.a. ved hjælp af Molio’s egne værktøjer.

Allan Schiøtz, projektleder, Molio

 

16:30- 16:50 Afrunding

 

16:50- 17:00 Tak for i dag

 

17:00- 18:00 Netværk

 

 

 

 

 

 

 

Del på sociale medier

Linkedin

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

 • 29
  august
  Digitalisering - København

  Præsentation af ny digitaliseringsguide for byg- og driftsherrer

  Bygherreforeningen udarbejder på foranledning af Trafik,- Bygge- og Boligstyrelsen Digitaliseringsguiden: gode råd og tjeklister til at stille digitale krav i udbud. Guiden kan i løbet af efteråret kan tilgås på…

 • 22
  oktober
  Digitalisering - København

  Lancering af Digitaliseringsguiden

  Som led i den nye Digitaliseringsstrategi fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, præsenterer Bygherreforeningen: Digitaliseringsguiden, med gode råd og tjeklister til digitale krav i udbud. Digitaliseringsguiden viser vejen for at højne…

 • 23
  oktober
  Aftaler - København

  Det første år med det nye aftalesystem

  Vi diskuterer bygherreerfaringer, muligheder og opmærksomhedspunkter med det nye AB18-system. Enkelte medlemmer har brugt system igennem et stykke tid, mens andre kun er i indledende fase. På mødet deler vi…