Gæsteprincippet har afgørende betydning for, om det er bygherren (grundejeren) eller forsyningsselskabet (ledningsejeren), der skal afholde udgifterne til ledningsomlægninger eller andre ledningsarbejder i forbindelse med gennemførelsen af et byggeprojekt.

Det er derfor relevant at vide, hvornår gæsteprincippet gælder, ligesom det er relevant at sikre sig, at der er klarhed om ejerforhold, hvis der skal etableres nye forsyningsledninger på en ejendom.

Vi sætter derfor særlig fokus på ledningsret, gæsteprincippet og de problemstillinger, som bygherren skal kende og forholde sig til, når der skal flyttes eksisterende ledninger eller anbringes nye ledninger. I løbet af kurset får du  overblik over de relevante regler, og hvordan du anvender dem i praksis blandt andet gennem cases fra deltagerne.

Program

 

09:30-10:00 Morgenkaffe

 

10:00-10:10 Velkomst og præsentation 

Bygherreforeningen

 

10:10-11:00 Introduktion til gæsteprincippet 

 • Er der forskel på grundejere?
 • Er der forskel på ledningsejere?

Line Markert, partner, advokat, Horten

 

11:00-12:00 Flytning og anbringelse af ledninger 

 • Særlige opmærksomhedspunkter og forpligtelser for grundejere
 • Regler og ansvar for omlægninger og processen
 • Lidt om ledningsejerregistreret

Line Markert, partner, advokat, Horten

 

12:00-13:00 Frokost

 

13:00-14:45 Etablering af nye anlæg 

 • Tinglysning og eksisterende bindinger på arealerne
 • Aftaleindgåelse
 • Ekspropriation, regler og proces
 • Erstatning

Martin Korgaard, market director, landinspektør, Cowi

 

14:45-15:00 Kaffe og kage

 

15:00-15:40 Praktiske erfaringer fra gennemførelse af anlægsprojekter 

 • Opmærksomhedspunkter for anlægsmyndigheden
 • Gode råd til gennemførelse af processen
 • Cases og drøftelser blandt deltagerne

Martin Korgaard, market director, landinspektør, Cowi

 

15:40-16:00 Spørgsmål, evaluering og afrunding

 

16:00 Tak for i dag

 

Ret til ændringer forbeholdes

 

Undervisere

Line Markert, advokat og partner, Horten
Line rådgiver om kommuners retsforhold, offentligt ejede virksomheders særlige forhold og kommunal selskabsret. Blandt andet rådgiver hun om spørgsmål knyttet til grænsefladen mellem offentlig opgavevaretagelse og kommercielle aktiviteter. Line har en særlig ekspertise i rådgivning om realisering af komplekse projekter, f.eks. udviklingsprojekter.

Martin Korgaard, Market Director, landinspektør, Cowi
Martin rådgiver statslige og kommunale bygherrer om areal- og ledningsforhold på vej-, bane- og forsyningsprojekter. Dette omfatter køb af arealer og rettigheder ved aftale og ekspropriation samt håndtering af nye og eksisterende ledningsanlæg på projekterne. Han formidler sin viden gennem afholdelse af kurser for bygherrer i forskellige organisationer i hele landet.

 

Praktisk

Læs mere om praktisk information.

COVID-19:
I Bygherreforeningen følger vi hele tiden udviklingen i Coronasituationen tæt, og da pandemien fortsat er over os, har vi omlagt alle arrangementer frem til 1. marts 2021 til et online format. Vi tilpasser naturligvis alle programmer til det online format, så vi sikrer, at du får et optimalt udbytte af din deltagelse. Vi gør løbende status over situationen, og gør vores ypperste for at overholde de seneste retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Det betyder, at du fortsat trygt kan tilmelde dig alle planlagte arrangementer.


OBS: Mød ikke op til et arrangement i Bygherreforeningen hvis du har symptomer på corona, mistanke om smitte eller afventer testsvar.

På grund af afstandskrav og begrænset kapacitet anbefaler vi at booke i god tid, hvis du vil være sikker på en plads.

Virksomhedskursus

Kurset kan afholdes hos medlemmerne. I så fald står vi for aftaler med oplægsholdere og sørger for kursusmateriale til deltagerne. Ved deltagerantal over 20 personer aftales nærmere. Pris 22.500 kr. eks moms.