Gæsteprincippet har afgørende betydning for, om det er bygherren (grundejeren) eller forsyningsselskabet (ledningsejeren), der skal afholde udgifterne til ledningsomlægninger eller andre ledningsarbejder i forbindelse med gennemførelsen af et byggeprojekt.

Det er derfor relevant at vide, hvornår gæsteprincippet gælder, ligesom det er relevant at sikre sig, at de fornødne arealer og rettigheder bliver sikret, når der skal etableres nye forsyningsledninger på private ejendomme.

Vi sætter derfor særligt fokus på ledningsret, gæsteprincippet og de problemstillinger, som bygherren skal kende og forholde sig til, når der skal flyttes eksisterende ledninger eller anbringes nye ledninger.

I løbet af kurset får du overblik over de relevante regler samt over, hvordan du anvender dem i praksis, blandt andet gennem konkrete cases.

Program

 

09:00-09:10 Velkomst og præsentation 

Annemarie Maingot, Bygherreforeningen

 

09:10-09:40 Introduktion til gæsteprincippet 

  • Reglerne
  • “Gæst”
  • Statusændringer og omkostninger

Line Markert, partner, advokat, Horten

 

09:40-09:50 Pause

 

09:50-10:30 Flytning og anbringelse af ledninger 

  • Anbringelser af ledninger i vejarealer og andre arealer
  • Ledningsarbejder – den praktiske håndtering
  • Lidt om ledningsejerregisteret

Line Markert, partner, advokat, Horten

 

10:30-11:00 Etablering af nye anlæg 

  • Frivillige aftaler – regler og praktiske fif
  • Hvorfor skal man tinglyse?

Martin Korgaard, landinspektør, LE34 A/S

 

11:00-11:10 Pause

 

11:10-11:45 Etablering af nye anlæg (fortsat) 

  • Kort om ekspropriation til forsyningsprojekter
  • Erstatningsfastlæggelsen – principper og konkrete cases

Martin Korgaard, landinspektør, LE34 A/S

 

11:45-12:00 Spørgsmål, evaluering og afrunding

 

12:00 Tak for i dag

 

Ret til ændringer forbeholdes

 

Undervisere

Line Markert, advokat og partner, Horten
Line rådgiver om kommuners retsforhold, offentligt ejede virksomheders særlige forhold og kommunal selskabsret. Blandt andet rådgiver hun om spørgsmål knyttet til grænsefladen mellem offentlig opgavevaretagelse og kommercielle aktiviteter. Line har en særlig ekspertise i rådgivning om realisering af komplekse projekter, f.eks. udviklingsprojekter.

Martin Korgaard, landinspektør, LE34
Martin rådgiver statslige og kommunale bygherrer om areal- og ledningsforhold på vej-, bane- og forsyningsprojekter. Dette omfatter køb af arealer og rettigheder ved aftale og ekspropriation samt håndtering af nye og eksisterende ledningsanlæg på projekterne. Han formidler sin viden gennem afholdelse af kurser for bygherrer i forskellige organisationer i hele landet.

 

Praktisk

Læs mere om praktisk information.

 

Virksomhedskursus

Kurset kan afholdes hos medlemmerne. I så fald står vi for aftaler med oplægsholdere og sørger for kursusmateriale til deltagerne. Ved deltagerantal over 20 personer aftales nærmere. Pris 22.500 kr. eks moms.