Kurser -

12/11/2019

Ledningsarbejder og gæsteprincippet

Udgifter til ledningsarbejder kan være en ubehagelig overraskelse i et byggeprojekt, især der ikke er taget højde for det i anlægsbudgettet. På dette kursus giver vi dig overblik over de grundlæggende regler inden for ledningsret og gæsteprincippet og et indblik i dine muligheder for at forebygge ubehagelige overraskelser.

Pris

Medlemspris:

2800 kr. ex. moms

Ikke medlemmer:

4100 kr. ex. moms

Tid og sted

Gæsteprincippet har afgørende betydning for, om det er bygherren (grundejeren) eller forsyningsselskabet (ledningsejeren), der skal afholde udgifterne til ledningsomlægninger eller andre ledningsarbejder i forbindelse med gennemførelsen af et byggeprojekt.

Det er derfor relevant at vide, hvornår gæsteprincippet gælder, ligesom det er relevant at sikre sig, at der er klarhed om ejerforhold, hvis der skal etableres nye forsyningsledninger på en ejendom.

Vi sætter derfor særlig fokus på ledningsret, gæsteprincippet og de problemstillinger, som bygherren skal kende og forholde sig til, når der skal flyttes eksisterende ledninger eller anbringes nye ledninger. I løbet af kurset får du  overblik over de relevante regler, og hvordan du anvender dem i praksis blandt andet gennem cases fra deltagerne.

Program

 

09:30-10:00 Morgenkaffe

 

10:00-10:10 Velkomst og præsentation 

Christine Skovgaard Madsen, Bygherreforeningen

 

10:10-11:00 Introduktion til gæsteprincippet 

 • Er der forskel på grundejere?
 • Er der forskel på ledningsejere?

Line Markert, partner, advokat, Horten

 

11:00-12:00 Flytning og anbringelse af ledninger 

 • Særlige opmærksomhedspunkter og forpligtelser for grundejere
 • Regler og ansvar for omlægninger og processen
 • Lidt om ledningsejerregistreret

Line Markert, partner, advokat, Horten

 

12:00-13:00 Frokost

 

13:00-14:45 Etablering af nye anlæg 

 • Tinglysning og eksisterende bindinger på arealerne
 • Aftaleindgåelse
 • Ekspropriation, regler og proces
 • Erstatning

Martin Korgaard, market director, landinspektør, Cowi

 

14:45-15:00 Kaffe og kage

 

15:00-15:40 Praktiske erfaringer fra gennemførelse af anlægsprojekter 

 • Opmærksomhedspunkter for anlægsmyndigheden
 • Gode råd til gennemførelse af processen
 • Cases og drøftelser blandt deltagerne

Martin Korgaard, market director, landinspektør, Cowi

 

15:40-16:00 Spørgsmål, evaluering og afrunding

 

16:00 Tak for i dag

 

Ret til ændringer forbeholdes

 

Undervisere

Line Markert, advokat og partner, Horten
Line rådgiver om kommuners retsforhold, offentligt ejede virksomheders særlige forhold og kommunal selskabsret. Blandt andet rådgiver hun om spørgsmål knyttet til grænsefladen mellem offentlig opgavevaretagelse og kommercielle aktiviteter. Line har en særlig ekspertise i rådgivning om realisering af komplekse projekter, f.eks. udviklingsprojekter.

Martin Korgaard, Market Director, landinspektør, Cowi
Martin rådgiver statslige og kommunale bygherrer om areal- og ledningsforhold på vej-, bane- og forsyningsprojekter. Dette omfatter køb af arealer og rettigheder ved aftale og ekspropriation samt håndtering af nye og eksisterende ledningsanlæg på projekterne. Han formidler sin viden gennem afholdelse af kurser for bygherrer i forskellige organisationer i hele landet.

 

Praktisk

Kurset varer fra kl. 10:00-16:00. Vi byder på morgenkaffe fra kl. 09:30, ligesom frokost og eftermiddagskaffe er inkluderet. Læs mere om praktisk information.

Virksomhedskursus

Kurset kan afholdes hos medlemmerne. I så fald står vi for aftaler med oplægsholdere og sørger for kursusmateriale til deltagerne. Ved deltagerantal over 20 personer aftales nærmere. Pris 22.500 kr. eks moms.

Arrangementsansvarlig er Christine Skovgaard Madsen csm@bygherreforeningen.dk

Del på sociale medier

Linkedin

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

 • 29
  august
  Digitalisering - København

  Præsentation af ny digitaliseringsguide for byg- og driftsherrer

  Bygherreforeningen udarbejder på foranledning af Trafik,- Bygge- og Boligstyrelsen Digitaliseringsguiden: gode råd og tjeklister til at stille digitale krav i udbud. Guiden kan i løbet af efteråret kan tilgås på…

 • 22
  oktober
  Digitalisering - København

  Lancering af Digitaliseringsguiden

  Som led i den nye Digitaliseringsstrategi fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, præsenterer Bygherreforeningen: Digitaliseringsguiden, med gode råd og tjeklister til digitale krav i udbud. Digitaliseringsguiden viser vejen for at højne…

 • 23
  oktober
  Aftaler - København

  Det første år med det nye aftalesystem

  Vi diskuterer bygherreerfaringer, muligheder og opmærksomhedspunkter med det nye AB18-system. Enkelte medlemmer har brugt system igennem et stykke tid, mens andre kun er i indledende fase. På mødet deler vi…