Med denne Master Class stiller vi skarpt på, hvordan bygherrer kan gentænke deres rolle og forretnings-grundlag, herunder hvilke bygninger og infrastruktur vi får brug for fremadrettet samt, hvordan det bliver anderledes i forhold til samfundets og brugernes behov. I forlængelse heraf diskuterer vi, hvilken rolle Bygherreforeningen kan indtage for at understøtte medlemmernes udvikling.

 

Du er velkommen til at deltage i en enkelt Master Class, men vi håber, at du deltager i begge for at kunne opbygge en kontinuitet i diskussionerne. Tilmeld dig Master Class II: Klimaforandringer.

 

Program

 

13:00-13:15 Velkomst og introduktion til Master Classes og dagens tema

Henrik L. Bang, direktør, Bygherreforeningen

 

13:15-14:00 Ledelse gennem forandringer
Forandringsledelse har ofte fokus på interne processer. Men med COVID19-krisen har vi for alvor set, hvordan udefrakommende betingelser kan blive nærværende for enhver organisation. For at sikre, at ens organisation kommer styrket igennem store forandringer, er det nødvendigt at sammentænke viden og kræfter uden for organisationen. Du får indblik i, hvordan en sådan sammentænkning er grundlaget for moderne forandringsledelse samt, hvilke organisatoriske forudsætninger, der kræves for at styre din organisation sikkert ind i fremtiden.

Jan Molin, professor, Copenhagen Business School

 

14:00-14:30 Mere end mursten
Nyt Hospital Nordsjælland er et af de kommende supersygehuse. Hospitalet er et byggeri til fremtiden, men hvordan bygger man til en tid, man ikke kender, og til brugere, der endnu ikke findes? Vi får indblik i, hvordan organisationen bag det nye hospital har arbejdet systematisk med data, teori og analyse for at udvikle et hospital, der ikke bare er et hospital, men som er svaret på fremtidens sundhedsvæsen og som kan tiltrække borgere som et lokalt omdrejnings- og samlingspunkt.

Henrik Schødts, projektdirektør, Nyt Hospital Nordsjælland

 

14:30-14:50 Diskussion: Hvilken betydning har de igangværende forandringer for bygherrernes rolle i de kommende år?

 

14:50-15:00 Kaffepause

 

15:00-15:45 Workshop: Hvilke roller bør Bygherreforeningen indtage i de kommende år?

Medlemsfokus og service

  • Bord 1: Hvilke tilbud og services forventer du af Bygherreforeningen?
  • Bord 2: Hvilke faglige tilbud ønskes af Bygherreforeningen?

Interessevaretagelse/offentlig debat

  • Bord 3: Hvilke krav og rammebetingelser skal Bygherreforeningen arbejde for at påvirke?
  • Bord 4: I hvor høj grad bør Bygherreforeningen være dagsordensættende og udviklingsorienteret på vegne af branchen?

 

15:45-16:00 Opsamling og afrunding på dagen

 

Oplægsholdere

 

Jan Molin, professor, Copenhagen Business School

Henrik Schødts, projektdirektør, Nyt Hospital Nordsjælland

 

 

COVID-19:

Vi følger Sundhedsstyrelsens råd og vejledninger, og hvis det ikke er muligt at mødes fysisk, vil vi afholde en digital og forkortet version af arrangementerne på samme dato. I så fald får du mere information direkte på mail.