På denne Master Class ser vi på grundprincipperne for LCA i byggeriet, og hvad LCA kan betyde for bygherreorganisationens beslutninger. Vi krydrer med gode eksempler og diskuterer, hvilken rolle Bygherreforeningen bør indtage for at forbedre rammer og vilkår for medlemmerne, og hvilke tilbud til medlemmerne, foreningen bør have på hylderne?

Du er velkommen til at deltage i en enkelt Master Class, men vi håber, at du deltager i begge for at kunne opbygge en kontinuitet i diskussionerne. Tilmeld dig Master Class I: Verden i forandring – nye brugere, behov og forretning.

Program

10:00-10:15 Velkomst og introduktion til Master Classes og dagens tema: Klimaforandringer

Henrik L. Bang, direktør, Bygherreforeningen

 

10:15-10:45 Livscyklus-strategier – hvordan bygger vi klimavenligt?
CO2-emmissioner fylder en del, når vi taler om bæredygtigt byggeri. Det gælder både, når vi taler om de materialer, vi bygger med, selve opførelsen og den efterfølgende drift, samt når bygningerne ad åre måske skal nedrives, materialer genbruges eller bortskaffes. En dugfrisk analyse, udført for Renovering på Dagsordenen, fortæller om konsekvenserne af at rive ned og opføre nyt byggeri vs. at bevare/renovere ud fra et klimamæssigt perspektiv.

Peter Andreas Norn, markedschef, Rambøll

Christine Collin, Senior Sustainability Engineer, Rambøll

 

10:45-11:15 Den fremtidige portefølje
Udvikling af den eksisterende bygningsmasse har flere steder været i fokus gennem det seneste årti. Får det intensiverede fokus på klimaet betydning for, hvordan vi ser på vores portefølje i årene, der kommer? Vi får et indblik i overvejelserne bag transformationen af Aarhus Kommunehospital.

Erik Pagaard Nielsen, Projektdirektør, FEAS

 

11:15-11:45 Diskussion: Hvilken betydning har klimaforandringer for bygherrernes rolle i de kommende år?

 

11:45-12:00 Pause

 

12:00-12:45 Workshop: Hvilke roller bør Bygherreforeningen indtage i de kommende år?

Medlemsfokus og service

  • Bord 1: Hvilke tilbud og services forventer du af Bygherreforeningen?
  • Bord 2: Hvilke faglige tilbud ønskes af Bygherreforeningen?

Interessevaretagelse/offentlig debat

  • Bord 3: Hvilke krav og rammebetingelser skal Bygherreforeningen arbejde for at påvirke?
  • Bord 4: I hvor høj grad bør Bygherreforeningen være dagsordensættende og udviklingsorienteret på vegne af branchen?

 

12:45-13:00 Opsamling og afrunding

 

Oplægsholdere

Peter Andreas Norn, markedschef, Rambøll

Christine Collin, Rambøll

Erik Pagaard Nielsen, Projektdirektør, FEAS

 

COVID-19:

Vi følger Sundhedsstyrelsens råd og vejledninger, og hvis det ikke er muligt at mødes fysisk, vil vi afholde en digital og forkortet version af arrangementerne på samme dato. I så fald får du mere information direkte på mail.