Medlemsmødet tager fat i erfaringerne med de muligheder, systemet giver bygherren for at få mere styrede processer, forbedringer i kvalitet og økonomi samt at lægge grunden til et velunderbygget samarbejde i bygge- og anlægsprojekterne.

Mød medlemmer fra Bygherreforeningens Rammebetingelsesudvalg, som står bag Bygherreforeningens AB18 guide, bliv inspireret og få gode råd fra de første erfaringer AB18-systemet.

Du bliver introduceret til værktøjer, som skal hjælpe bygherrerne med at høste fordelene ved AB18-systemet, og du får lejlighed til at udveksle erfaringer med andre medlemmer om implementering af de nye aftaler og ydelsesbeskrivelser både i egen organisation, og i aktuelle og kommende projekter.

Blandt oplægsholderne er Anne Marie Due Schmidt, Aarhus Kommune, som har været en af hovedkræfterne bag udarbejdelsen af de forskellige paradigmer, der anvendes i Aarhus Kommune, Bjarne Bæk fra Københavns Lufthavne (formand for Bygherreforeningens Rammebetingelsesudvalg) og Henrik Lindved Bang (direktør for og Bygherreforeningens repræsentant i AB-forhandlingerne).

Program

15:00-15:20 Velkomst og introduktion

  • Bygherreforeningens arbejde med implementering af AB18-systemet
  • Særlige opmærksomhedspunkter/nedslag for bygherren
  • Status over implementeringen blandt foreningens medlemmer

Henrik L. Bang, Bygherreforeningen

 

15:20-15:50 Eksempler fra Bygherreforeningens AB18-guide, paradigmer og værktøjer
Du bliver introduceret til nogle af de paradigmer og værktøjerne, der er udviklet til at hjælpe bygherrerne med at høste fordelene ved AB18-systemet. Bygherreforeningens Rammebetingelsesudvalg var sparringspart under forhandlingerne, hvilket er afsæt for de anbefalinger og værktøjer, som Bygherreforeningen stiller til rådighed for medlemmerne

Bjarne Bæk, Københavns Lufthavne, formand for Rammebetingelsesudvalget

 

15:50-16:10 Konkrete erfaringer med udarbejdelse af paradigmer til aftalesystemet

 

Konkrete erfaringer med udarbejdelse af paradigmer til aftalesystemet
Få del i de værdifulde erfaringer med udvikling af værktøjer og paradigmerne på tværs af magistratsafdelingerne i Aarhus Kommune, og hør om målsætninger for arbejdet; organisationen bag og faserne i udviklingsarbejdet, herunder om status for arbejdet og løbende udrulning/test af paradigmerne

Anne Marie Due Schmidt, Aarhus Kommune

 

16:10-16:30 Erfaringer set fra juridisk rådgivers perspektiv
Hvor er bygherrerne i tvivl og hvor skal pennen særligt spidses?

Tina Braad, partner, Bech-Bruun

 

16:30-17:00 Diskussion og opsamling på perspektiver
Diskussion om muligheder og udfordringer hvordan vi kommer videre herfra

Henrik L. Bang, direktør, Bygherreforeningen

 

17:00 Netværk