Mange unge under uddannelse har svært ved at finde en bolig. Især i studiebyer som fx Aarhus og København mangler der SU-venlige boformer og mange studerende kastes ud i en lang og omskiftelig jagt for at få tag over hovedet. Udviklingen skaber plads til nytænkning og nye alternativer. Nye og midlertidige løsninger vinder frem på boligmarkedet, drevet af både private, almene og halvoffentlige aktører. Senest har vi set løsninger som Venligboerne, hvor studerende og flygtninge bor dør om dør, hvilket både giver tag over hovedet og bidrager med integrationen. Vi ser også løsninger, hvor øde havnearealer tages i brug til nye boformer.

Disse tiltag vil tage til, når ændringen i § 142 c i ’lov om almene boliger’ træder i kraft 1. januar 2021. Ændringen skaber hjemmel for at der kan bygges midlertidige ungdomsboliger på et økonomisk sikkert grundlag. Der kan skabes midlertidige ungdomsboliger i beboelsesvogne, sovesale, vandrehjem og beboelsescontainere og kan dermed afhjælpe noget af det pres, som vi ser med at skaffe ungdomsboliger i de enkelte byer.

 

Program

08:00-08:05 Check in i Teams og velkomst til dagen

Jesper Malm, områdechef for kommunikation og udvikling, Bygherreforeningen

 

08:05-08:25 Ny lovgivning og betydningen for midlertidigt byggeri
Med § 142 c skabes der hjemmel til at kommuner kan sikre midlertidige ungdomsboliger der økonomisk hviler i sig selv. Henrik Meden fra Kammeradvokaten er specialiseret i lovgivning om almene boliger og vil give en indsigt ind i den nye ændring, som kan understøtte kommunernes håndtering af akutbehovet for at etablere flere ungdomsboliger til studerende.

Henrik Meden, advokat og specialist indenfor det støttede byggeri, Advokatfirmaet Poul Schmidt 

08:25-08:45 ContainerLiving – at leve og bo i en container
ContainerLiving er specialiseret i rå, moderne og attraktive boliger bygget ind i gamle skibscontainere. Konceptet er bl.a. opført bag Kanalbyen i Fredericia, i Spinderihallerne i Veje, Sporbyen i Randers, i Wertheim i Tyskland og i midten af 2021 står ContainerLiving Musicon i Roskilde færdigt. Med oplægget vil du få inspiration til, hvordan man kan nytænke boligen i et råt og innovativt format, der passer til tidens unge.

Brian Gade, direktør, Container Living

 

08:45-09:05 Fra tomt erhvervsbyggeri til midlertidige boliger
Erhvervsudviklingen i en kommune betyder ofte, at erhvervsbygninger specialiseret til en slags virksomheder, kan stå tomme i lange perioder, indtil de bliver omdannet til nye formål. De tomme og ubrugte kvadratmeter kan i en periode bruges til midlertidigt ungdomsbyggeri. Hør erfaringerne fra Camelot Denmark, der skaber ”betalelige, midlertidige boliger” ved at omdanne bl.a. gamle togstationsbygninger til lækre, charmerende boliger.

Torben Christensen, senior advisor to the board, Camelot Europe

 

09:05-09:15 Spørgsmål og afrunding

Jesper Malm, områdechef for kommunikation og udvikling, Bygherreforeningen

 

09:15 Tak for i dag