Bygherreforeningens morgenmøder i AB18 er en hurtig smagsprøve på specifikke dele af det nye aftalesystem. Morgenmøderne varer en time, og hver gang sættes forskellige temaer i AB18 i fokus, så du får et lille indblik i temaernes betydning for din hverdag som bygherre. Morgenmøderne er gratis og kun for medlemmer.

Bliv skarp på, hvordan du kan bruge AB18 og ABR18 som udgangspunkt for at stille krav til digitalisering og bliv klogere på IKT-lederens og projekteringslederens roller.

Det digitale byggeri udvikler sig hastigt og præger samarbejdet mellem parterne. Derfor sætter mødet også fokus på koblingen til IKT-bestemmelser i den nye YBL 2018.

Program

Kl. 7.45 Ankomst, morgenkaffe og morgenbrød

Kl. 8.00 Velkomst ved Bygherreforeningen
Henrik L. Bang, direktør Bygherreforeningen

Kl. 8.10 Sammenhæng mellem AB18, IKT og YBL 2018

  • AB18 og ABR18 som udgangspunkt for at stille krav til digitalisering?
  • Overblik over koblingen til IKT-bestemmelser i den nye YBL 2018.
    Liv Helth Lauersen, partner og advokat, Sirius Advokater

Kl. 8.30 IKT-lederens og projekteringslederens rolle i AB18 – bud på en organiseringsmodel
Michael Ørsted, Københavns Lufthavne A/S og formand for Bygherreforeningens Digitaliseringsudvalg

Kl. 8.50 Opsamling og fortsat god dag
Henrik L. Bang, direktør Bygherreforeningen