Få et hurtigt overblik over digitaliseringsprojekter i byggeriet. Du får overblikket og vi dykker ned i to konkrete projekter som Bygherreforeningen i øjeblikket arbejder på samt et aktuelt projekt i Værdibyg. Du bliver blandt andet klogere på Digitaliseringstaskforcen, som har samlet 13 topledere i byggeriet, der i fællesskab arbejder på at konkretisere muligheder for anvendelse af digitalisering til transformation af byggeriet. Desuden får du en introduktion til projektet ”Udbud med mængder”, der undersøger, hvordan udbud med mængder kan implementeres succesfuldt og effektivt i Danmark.

Taskforcens anbefalinger lanceres ved udgangen af 2020 og skal inspirere byg- og driftsherreorganisationer til strategisk forandring af egne organisationer og til at præge udviklingen i markedet mod de strategiske mål. På dette møde løfter vi lidt af sløret for taskforcens arbejde. Rapporten fra projektet ”Udbud med mængder” bliver tilgængelig ultimo september.

OBS: Arrangementet er gratis og kun for foreningens medlemmer

 

Program

08:00 – 08:05 Velkomst

Henrik L. Bang, direktør, Bygherreforeningen

 

08:05-08:20 Digitaliseringsstrategi og aktuelle initiativer
Hør hvad der sker i forlængelse af regeringens digitaliseringsstrategi og i andre aktuelle initiativer set fra byg- og driftsherrens perspektiv.

Michael Friis Ørsted, digitaliseringschef, Københavns Ejendomme og Indkøb – formand for Bygherreforeningens Digitaliseringsudvalg

 

08:20-08:35 Nyt fra Digitaliseringstaskforcen og projektet ”Udbud med mængder”
Hør hvad digitaliseringstaskforcen har arbejdet med det seneste år frem mod lanceringen af anbefalingerne, og vær med når taskforcen for første gang løfter sløret for, hvad deres arbejde resulterer i. Projektet Udbud med mængder udspringer direkte af digitaliseringsstrategien. Projektet gennemføres af Bygherreforeningen og Molio for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Henrik L. Bang, direktør, Bygherreforeningen

 

08:35-08:45 Nyt fra Værdibygs projekt ”10 plus 10”
Hør om Værdibygs projekt ”10 plus 10” Initiativ, hvor der ses på digitale arbejdsmetoder i sammenhæng med de processer, der arbejdes efter i byggeprojekterne. Det sker ved at lade en gruppe praktikere, der arbejder med udvikling af byggeriet med fokus på digitale løsninger og værktøjer, udfordre en gruppe praktikere, der arbejder med udvikling af byggeriets processer (og vice versa).

Stephan P. Sander, projektleder, Værdibyg

 

08:45-09:00 Diskussion og afrunding

Henrik L. Bang, direktør, Bygherreforeningen

 

09:00 Tak for i dag!