Lys påvirker alle mennesker. Mange faktorer spiller en rolle for vores helbred, som motion, sund kost, stress osv. Men lys er det, man kalder ‘The main zeit-geber’ for vores døgnrytme. Dårlig lyseksponering over tid kan på den korte bane lede til dårlig søvn, lavt energiniveau, dårlig performance og ulykker på arbejdet; og på den længere bane kan det lede til depression, livsstils- og kroniske sygdomme. Alt dette kan modvirkes ved at beslutte, hvordan man ønsker lyset skal have betydning i vores bygninger allerede i de tidlige faser.

På et kort morgenmøde kan du høre mere om lysets indvirkning på menneskers trivsel. Du får introduktion til revision af standard DS/EN 12464-1:2021 ”Lys og belysning – Belysning ved arbejdspladser”, og hvordan den kan bruges konstruktivt i forhold til at sætte fokus på lysets betydning på vores arbejdspladser.

Program

 

08:00-08:10 Velkomst og introduktion
Lyset er en vigtig indeklimaparameter, men har vi som bygherrer nok fokus på lys?

Graves Simonsen, projektchef, Bygherreforeningen

 

08:10-08:30 Hvorfor skal jeg som bygherre tænke mere på ’Rigtigt lys’?
Vi ser på, hvordan lys påvirker os, og vi giver nogle helt grundlæggende forklaringer på, hvorfor rigtigt lys er så vigtigt for os mennesker og alt liv omkring os. Hvordan skal vi tænke lyset ind i vores bygninger, så brugerne oplever både dagslys og kunstlys, som er rigtigt for dem fx i deres arbejdssituation eller til at skabe en følelse af hjemlighed og stemninger? Og hvad betyder det for energiforbrug og drift, at vi vælger de rigtige løsninger fra start?

Per Reinholdt, Direktør, Dansk Center for Lys

 

08:30-08:50 Lovgivning om lys og ny, revideret standard for belysning ved arbejdspladser
Vi kigger ind i lovgivningen for kunstig belysning og ser på, hvordan den nye revision af DS/EN 12464-1:2021 Lys og belysning – Belysning ved arbejdspladser kan bruges mere konstruktivt og intelligent end tilfældet var med den tidligere revision fra 2011.

Inger Erhardtsen, IVE Rådgivning

 

08:50-09:00 Afslutning og diskussion