Opnå rabat! Vær opmærksom på, at du ved dette seminar kan få en særlig rabat. Hvis I tilmelder jer tre fra samme organisation, betaler I kun for to. Tilbuddet gælde kun dette seminar.

 

I sundhedsreformen der blev indgået i 2022, var opførelsen af de nye nærhospitaler et centralt element, og planen var også, at de første midler skulle udmøntes i begyndelsen af 2023. Regeringen har dog valgt at udsætte planerne om nærhospitalerne, indtil den nye Sundhedsstrukturkommission har haft mulighed for at kigge på, hvordan vores sundhedsvæsen skal indrettes fremadrettet. Kommissionens arbejde og rapportering forventes at ligge klar i foråret 2024 og til den tid, skal vi være klar til at kunne udvikle fysiske rammer, der støtter op om de sundhedshuse, nærhospitaler eller andre sundhedstilbud – og imødekommer borgernes behov – som kommissionen foreslår.

Men hvad er det, vi skal udvikle? Hvad skal sundhedshusene, nærhospitalerne el. lign. kunne? Hvilke udfordringer skal vi være klar til at håndtere? Skal vi være klar til at bygge nyt? Og hvilke eksisterende erfaringer kan vi trække på? Netop dette stiller vi skarpt på denne dag, hvor vi bl.a. bliver klogere på rammen for de omtalte nærhospitaler. Derudover bliver vi præsenteret for en række konkrete projekter om sundhedshuse, hvor tværsektorielt samarbejde og funktioner har været i fokus.

 

Program

09:00-09:30 Ankomst og morgenmad

 

09:30-09:45 Velkomst og statusrunde

Vi byder kort velkommen og giver et overblik over dagens program. Derefter hilser vi på hinanden ved bordene og fortæller kort om os selv, inden dagens første oplæg skydes i gang.

Faciliteres af Christine Skovgaard Madsen, kompetencechef, Bygherreforeningen

 

09:45-10:25 Faglig ramme for etablering af nærhospitaler

En af de største udfordringer i vores velfærdssamfund i dag er at kunne tilbyde en bred variation af behandlingsmuligheder, der kan imødekomme mange nationale sundhedsbehov. Regeringen har derfor besluttet, at der skal opføres 25 nærhospitaler på tværs af landet. Dog er planen for opførelsen blevet udskudt, indtil den nedsatte strukturkommission finder ud af, hvordan fremtidens sundhedsvæsen skal se ud. Vi starter dagens seminar med et overblik over, hvad nærshopitalerne skal kunne. Derudover skal vi høre om de faglige rammer, som Sundhedsstyrelsen har udarbejdet for nærhospitalerne.

Tanja Malene Popp, enhedschef, Sundhedsstyrelsen

 

10:25-11:05 Multifunktionelle sundhedshuse og fremtidens sundhedsvæsen

Hvordan kan man samle både dagtilbud, sports- og fritidsfaciliteter, praktiserende læge og kommunale sundhedstilbud under samme tag? Og hvilken effekt har et multifunktionelt hus på sundhedstilbuddene? I Aarhus Kommune har man stor erfaring med at udvikle sundhedshuse – og nogen med flere funktioner. Vi skal her høre om Kommunens erfaringer og læringer med GLOBUS 1, ligesom vi skal høre perspektiver fra et kommende sundheds- og velfærdshus i Viby Syd, hvor Aarhus Kommune og Boligforeningen Århus Omegn har fokus på samlokation, synergieffekt og sundhed tættere på det levede liv.

Sussie Østerby, leder af Folkesundhed Aarhus i GLOBUS 1, Aarhus Kommune og Lene Søgaard, udviklingskonsulent, Aarhus Kommune

 

11:05-11:20 Pause

 

11:20-12:00 Teoretisk og praktisk erfaring med sundhedsbyggeri

’Healthy Ageing Trappen’ er et nyt værktøj, der kobler boligbehov og omsorgsbehov. Værktøjet er baseret på årtiers erfaring med sundhedsbyggeri, omfattende brugerundersøgelser og fungerer som et teoretisk fundament for arkitekturens praktiske udfoldelse. I kombination med værktøjet udfoldes også Center for Kræft og Sundhed, som i mere end 10 år har stået som et enestående eksempel på et sundhedshus, der kobler flere funktioner og forskellige aktører.

Morten Rask Gregersen, Partner & Architect, NORD Architect

 

12:00-12:15 Snak ved bordene og fælles opsamling

Hvad tager vi med os fra formiddagens oplæg? Er der inspiration eller erfaringer, som vi kan bruge til egne nuværende eller kommende projekter? Vi tager en kort snak herom ved bordene og samler op i fællesskab.

Faciliteres af Christine Skovgaard Madsen, kompetencechef, Bygherreforeningen

 

 12:15-13:15 Frokost

 

13:15-13:55 Helsingør Sundhedshus: Tværsektorielt sundhedshus  

Helsingør Sundhedshus huser både Nordsjællands Hospital, kommunale sundhedsydelser og mange private sundhedstilbud. Det tværsektorielle sundhedshus kan derfor være godt at tage udgangspunkt i og få erfaringer fra, når vi, med de nye nærhospitaler, skal samarbejde med flere sektorer. Så hvad kan vi lære af sundhedshuset? Hvilke erfaringer er der med tværsektorielt samarbejde? Og er der noget, som vi skal være særligt opmærksom på i udbudsmaterialet ift. det brede samarbejde?

Jan Krog Islin, projektleder og Hanne Vig Flyger, chefkonsulent, Helsingør Kommune

 

 13:55-14:35 Erfaringer med nybyg, transformation og tværsektorielt samarbejde: Haderslev Kommune

Kan man bruge et gammelt rådhus som sundhedshus? Hvilke udfordringer og muligheder skal man være opmærksom på ved et transformationsprojekt vs. nyt sundhedscenter? Og hvordan sørger man for at skabe værdi gennem et (uvant) tværsektorielt samarbejde? Det bliver vi klogere på her, hvor vi skal høre fra Haderslev Kommune, der har erfaringer med at samarbejde på tværs af sektorer, bruge eksisterende rammer til at udvikle et regionalt og kommunalt samejet sundhedshus og bygge et nyt tværsektorielt sundhedscenter.

Louise Vestring, chef for Sundhed og Forebyggelse, Haderslev Kommune

 

14:35-14:55 Pause

 

14:55-15:35 Brugernes behov i centrum: Lokalt digitalt og fysisk nærhospital på Læsø

I Region Nordjylland skal der etableres et nærhospital med digitale løsninger. Læsø er prøvested for projektet, hvilket kan skabe stor gavn for øens beboere, som er afhængige af lange færgeture for at få lægehjælp. Den digitale løsning tilbyder borgerne videokonsultationer med læger og sygeplejersker, og løsningen suppleres også i fremtiden af et fysisk nærhospital på øen. Planerne for det fysiske nærhospital er ikke på plads endnu, men vi skal her høre om visionerne for projektet, hvordan den digitale løsning taler ind i disse, udfordringer og muligheder ved samspillet mellem det digitale univers og de fysiske rammer, og det store fokus som projektet har på brugernes behov.

Klaus Larsen, direktør, digitalisering og it, Region Nordjylland

 

15:35-15:50 Hvordan går vi til opgaven? Fælles ’Brain Storm’

Har vi fået idéer eller inspiration i løbet af dagens seminar, som vi kan bruge til at løse nogen af de udfordringer, som er opstået, eller som vi potentielt vil stå overfor? Har vi idéer eller løsninger, som vi kan dele med hinanden? Vi afslutter dagen med en fælles ’Brain Storm’, som forhåbentlig kan være med til at skabe klarhed, nye perspektiver og undren.

Faciliteres af Christine Skovgaard Madsen, kompetencechef, Bygherreforeningen

 

15:50 Afrunding og tak for i dag

 

Ret til ændringer forbeholdes.

 

Praktisk

Arrangementet er inklusiv morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Læs mere om praktisk information.

 

Tilmeldingsvilkår

Når du tilmelder dig et arrangement eller uddannelsesforløb fra Bygherreforeningen modtager du en bekræftelse med det samme, og du er herefter tildelt en plads på arrangementet.

Deltagergebyret faktureres tidligst 14 dage før arrangementets start. Ved afbud tidligere end 30 dage før afholdelsesdatoen, vil du ikke blive faktureret. Tilmeldingen er herefter bindende. Såfremt du bliver forhindret i at deltage i et arrangement, er du naturligvis velkommen til at sende en anden fra din virksomhed i dit sted.

Ved uforudsete hændelser (f.eks. ved undervisers sygdom) eller manglende tilmeldinger kan arrangementet flyttes eller aflyses. Bliver arrangementet flyttet til en anden dato, har du mulighed for at framelde dig uden beregning.